۱ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9221039
T T
۰ نفر
رسانه های ترکیه از دخالت در انتخابات بخش ترک نشین قبرس منع شدند # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/11/83 خارجی.ترکیه.اجتماعی.تبلیغات.تلویزیون. شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیونهای ترکیه، از شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی و خصوصی این کشور خواست از مداخله در روند انتخابات بخش ترک نشین قبرس اجتناب کنند. در اطلاعیه شورای عالی نظارت بر رادیو تلویزیونهای ترکیه آمده است: "برای برگزاری سالم و آزادانه انتخابات در بخش ترک نشین قبرس، رادیو و تلویزیونهای ترکیه می باید عادلانه حرکت کنند." این شورا با یادآوری اهمیت اجتناب از تاثیرگذاری و هدایت افکار عمومی در بخش ترک نشین قبرس، از رادیو و تلویزیونهای ترکیه خواست که این دستور - العمل را بطور دقیق رعایت کنند. شورای یاد شده با یادآوری لزوم رعایت اصول مندرج در اطلاعیه روز سه شنبه (دو روز پیش ) شورای عالی انتخابات بخش ترک نشین قبرس در مورد نحوه فعالیت -های انتخاباتی در رادیو و تلویزیونهای دولتی و خصوصی آن بخش، بر این نکته که شورای رادیو و تلویزیونهای ترکیه نیز این اصول را مد نظر قرار خواهد داد، تاکید کرده است. شورای عالی نظارت بر انتخابات بخش ترک نشین قبرس روز سه شنبه هفته جاری به شبکه های رادیو و تلویزیونی دولتی و خصوصی این بخش در مورد رعایت ممنوعیتهای انتخاباتی هشدار داد و اعلام کرد "تمامی شبکه های رادیو و تلویزیونی خصوصی و دولتی می باید در چارچوب اصول و ضوابط تعیین شده این شورا به تبلیغات انتخاباتی بپردازند." این شورا اصول و چارچوب و ساعات پخش تبلیغات انتخاباتی و نیز نرخهای پرداختی احزاب و نامزدهای نمایندگی به رادیو و تلویزیونها برای تبلیغات را اعلام کرد. بر اساس این ضوابط "شبکه های رادیو و تلویزیونی که از ضوابط تعیین شده این شورا تخطی کنند، به مجازاتهای نقدی و در صورت لزوم به تعطیل محکوم خواهند شد. این شورا با ارسال نامه هایی به شبکه های تلویزیونی ترکیه هم که برنامه -های آنها در بخش ترک نشین قبرس قابل مشاهده است، خواهان رعایت اصول تبلیغاتی احزاب بخش ترک نشین شده بود. هفت حزب سیاسی با 355 نامزد و دو نامزد منفرد در انتخابات زودهنگام بخش ترک نشین قبرس در دوم اسفند ماه سال جاری شرکت خواهند کرد. از میان 357 نامزد انتخاباتی، 50 تن به نمایندگی مجلس بخش ترک نشین قبرس برگزیده خواهند شد. اجازه تاسیس و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی در سطح ترکیه در اختیار شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون است. این شورا یک سازمان غیردولتی است و با تخصیص فرکانس، بر فعالیت شبکه های رادیو و تلویزیون های خصوصی نظارت می کند. نحوه فعالیت رادیو تلویزیونهای ترکیه در اساسنامه این شورا تعیین شده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. اعضای شورای عالی نظارت بر رادیو تلویزیون را احزاب سیاسی ترکیه و دست اندرکاران امور مطبوعاتی انتخاب می کنند. خاورم/2012/230
۰ نفر