۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9212536
T T
۰ نفر
اعتراض کامران به توزیع برگه نظرخواهی ادامه تحصیل در مجلس # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/09/83 داخلی.سیاسی.مجلس. توزیع برگه نظرخواهی از نمایندگان برای ادامه تحصیل در برخی از رشته- های دانشگاهی ، تذکر آیین نامه ای "حسن کامران" نماینده اصفهان را موجب شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنـا ، کامران در تذکری آیین نامـه ای در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بند دو ماده 61 آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت : رییس سازمان اداری مجلس برگه هایی را میان نمایندگان پخش کرده که مغایر نظر رییس مجلس است. وی رییس مجلس را مخالف با ادامه تحصیل نمایندگان خواند و گفت : آقای نیکنام رییس سازمان اداری مجلس در این برگه ها از نمایندگان پرسیده است چه کسی در چه رشته ای می خواهد ادامه تحصیل بدهد. نماینده اصفهـان در حالی که همهمه نماینـدگان از یک سو و فریادهای "خصوصی بگو" از سوی برخی دیگر از نمایندگان بلند شد ، اضافه کرد: اگر ما وقت داریم باید به مجلس و کمیسیونها برسیم. در روز مجلس و بزرگداشت شهید مدرس باید از این کارها جلوگیری شود. کامران خواستار نظارت هیات رییسه مجلس بر سازمان اداری شد و گفت: اینجا که دانشگاه آزاد نیست. باهنر نیز گفت: تذکر شما وارد نیست. ما مکلف به نظرخواهی از میان نمایندگان هستیم و این کار هم مغایرتی با آیین نامه داخلی مجلس ندارد. نایب رییس مجلس از نماینده اصفهان خواست نسبت به این مسائل "حساسیت منفی" نشان ندهد. سیام.1554-1329-1553
۰ نفر