۲۹ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9210331
T T
۰ نفر
پوتین گفت تروریسم بین الملل قصد ایجاد "خلافت کذایی" در روسیه دارد # مسکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/08/83 رییس جمهوری روسیه اعلام کرد تروریسم بین الملل نمی خواهد با تانک مسکو، لنینگراد (سنت پطرزبورک ) و استالینگراد( ولگاگراد) را تصرف کند بلکه قصد ایجاد "خلافت کذایی" در روسیه دارد که برای ما غیر قابل تحمل است. وی که امشب در یک گفت وگوی مستقیم از سه شبکه تلویزیونی با مردم روسیه سخن می گفت منظورش از "خلافت کذایی" را بیان نکرد ولی گفت از دست دادن اراضی پهناور در جنوب کشور و سپس ایجاد اختلال در تمام دولت هدف تروریسم بین الملل در روسیه است. ولادیمیر پوتین تاکید کرد تروریسم بین الملل به روسیه اعلان جنک کرده و ما نمی توانیم منتظر بمانیم، ما باید دراین جنک پیروز شویم. وی گفت برای پیروزی در این جنک و تقویت دولت باید دست به اصلاحاتی در ساختار حکومت بزنیم که از آن جمله حاکم کردن سیستم انتصاب فرمانداران و استانداران و قوه مجریه به جای انتخاب آنان است . اشاره پوتین به قانونی است که وی به دوما پیشنهاد داده که براساس آن از این پس استانداران و فرمانداران مناطق مختلف کشور با معرفی رییس جمهوری و با حکم شوراهای محلی منصوب شوند. در صورتی که شوراها فرد معرفی شده رییس جمهور را نپذیرند رییس جمهوری می تواند شورا را هم منحل کند. در حال حاضر استانداران فقط توسط شوراهای محلی منصوب می شوند که رییس جمهوری روسیه انرا مخالف امنیت کشور می داند. گروههای مخالف دولت این اقدام پوتین را مورد انتقاد قرار داده و مخالف قانون اساسی دانسته اند. پوتین در مصاحبه امشب ایجاد تغییر در قانون اساسی روسیه را رد کرد و افزود این قانون سند و پایه نظام روسیه است و در کوتاه و میان مدت تغییر نخواهد کرد. رییس جمهوری روسیه گفت قانون عزل و نصب استانداران توسط رییس جمهوری تلاش برای کسب اختیارات بیشتر نیست بلکه برای پاسخ دادن به ستیزه جویی های عصر حاضر از جمله تهدیدات تروریسم بین الملل است . وی پیشنهاد کرد به دلیل شرایط خاص کشور ،سران مناطق و روسای مجالس آنها برای شرکت در جلسات شورای فدراسیون راسا به مسکو بیایند. در حال حاضر نمایندگان این شخصیت ها برای شرکت در جلسات شورای فدراسیون به مسکو می آیند. وی تاکید کرد خطر واقعی برای روسیه بوجود آمده، در این شرایط مردم کشور نمی توانند راحت زندگی کنند و ما درایجاد شرایط امنیتی لازم هنوز ناکام هستیم . پوتین گفت مبارزه با تروریسم باید ثمر بخش شود و سیستم حکومت با معمول کردن سیستم انتصاب به جای انتخاب ، کامل شود. در مصاحبه امشب پوتین نکته جالب توجه بکار بردن نام سابق و کمونیستی شهرهای لنینگراد و استالین گراد بود که پس از فروپاشی به سنت پطرزبورک و ولگا گراد تغییر کرده اند. این اشاره پوتین نمی تواند تصادفی صورت گرفته باشد. گفتنی است پس از حوادث اخیر تروریستی در روسیه و افزایش تهدیدها علیه حکومت این کشور پوتین اصلاحاتی را در تقویت بنیادهای امنیتی، انتظامی و نظامی و همچنین قوه مجریه و قضایی این کشور آغاز کرده است. شبد/اروپام 355/2240
۰ نفر