۹ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9206681
T T
۰ نفر
عنوانهای مهم مطبوعات روزشنبه امارات عربی متحده # دبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/08/83 *** الاتحاد - نبردهای فلوجه درانتظار میانجیگری مجلس ملی عراق است - قریع و ابومازن مسوولیتهای عرفات را درخلال معالجه وی درپاریس برعهده دارند - بغدادازسازمان ملل خواست تابه موضعگیری ناکارآمد درقبال عراق پایان دهد *** البیان - اکثرانگلیسی ها معتقدند بلر در قبال قضیه عراق درغگو است - حماس خواستار تشکیل فرماندهی واحد ملی شد - شورشیان دارفور خواستار جدایی دین و دولت شدند *** الخلیج - اسراییل در ناپدید شدن مواد منفجره عراق نقش دارد - رهبران اروپا قانون اساسی یکپارچه را امضا می کنند - هیات علمای مسلمان در عراق تهدید به شورش مردمی کردند و علاوی با آخرین مذاکرات موافقت کرد خاورم /300/
۰ نفر