۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9203335
T T
۰ نفر
گزارش تبلیغی سی ان ان از وضعیت شهرسامرا درعراق # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/07/83 یک شبکه ماهواره ای آمریکایی امروزیکشنبه به نقل از فرماندهان عراقی وآمریکایی می گوید که کنترل 70 درصداز شهر سامرا را به دست گرفته اند. به گفته سی ان ان، نظامیان آمریکایی در عملیات اخیر،برای اولین بار موفق به بیرون راندن افراطیون ازشهرهای اصلی شده اند. ژنرال "ژان باتیست" یکی از فرماندهان نظامی آمریکا که دراین عملیات حضورداشته است ، درحالیکه ازمبارزان عراقی باعنوان شورشیان یاد می کند، می گوید:"درتلاشی که از روزپنجشنبه آغازشد، 120نفراز شورشیان کشته و 80 نفر نیز زخمی شده اند." این درحالی است که مقامات بیمارستانی تصریح می کنند، درمیان قربانیان به جای مانده از این تهاجم نظامی به شهر سامرا، کودکان و زنان به چشم می خورند. سی ان ان که بازدید "فلاح نقیب" وزیر کشور عراق از شهر جنک زده سامرا را یک پیروزی برای وی به حساب می آورد،به نقل از وی می افزاید:" نیروهای ویژه عراقی و آمریکایی توانستند هوشیارانه هر چند که با اندک مقاومتی از سوی دشمن روبرو بودند، ولی به هرحال برآنان فائق آیند." این شبکه آمریکایی که دراین نقل قول ازوزیرکشور،از واژه دشمن برای مردم عراق استفاده می کند،ادامه می دهد: درعملیات سامرا ، بیش از یک هزار نیروی عراقی و حدود 2 هزار نیروی آمریکایی شرکت داشته اند. "فلاح نقیب "اظهارمی دارد:"عراق برگشته است، عراق باردیگر به جهان واقعی خود باز گشته است. شما می دانید که عراق همیشه به خود می بالد. ما به این جنایتکاران اجازه نخواهیم داد کشورمان را ویران کنند." سی ان ان درادامه گزارش تبلیغاتی خود، با پخش تصاویری که بیشتر سعی داشت وجهه نظامیان آمریکایی را بالا برد،می گوید: مردم و دولت عراق به همراه نیروهای آمریکایی، سعی دارند تا شرایط را برای انتخابات ماه ژانویه آماده سازند. این شبکه تلویزیونی درحالیکه تصاویر مربوط به حضور نظامیان آمریکایی درمیان عده معدودی ازاهالی شهر سامرا را پخش می کند، سعی دارد نشان دهدکه مردم شهراز حضور نظامیان آمریکایی بسیار راضی و خشنود هستند.همچنین بگوید که نظامیان آمریکایی نقش فرشتگان نجات را برای مردم سامرا داشته اند و آنان را از دست شورشیان نجات داده اند. این تصاویر درحالی پخش می شود که مردم شهرهای سامرا ،صدر و فلوجه درحال بیرون آوردن اجسادعزیزان خود از زیرآوار هستند و ساعت هااست که باقطع آب وبرق مواجه می باشند. سی ان ان، درچهره این مردم مصیبت دیده،نشانی ازرضایت ولبخند را نمی تواند بیابد. این شبکه آمریکایی باوجود تلاش برای القا آرامش و رضایت درشهر سامرا، به ناچار چهره شهرسامرا را که به گونه ای دگراست بیان می کند:" هرچند که خیابانهای سامرا بسیار آرامتر از پیش به نظر می رسد، ولی امنیت هنوز به طورکامل دراین شهر برقرار نشده است. حملات پراکنده وانفجار بمبهای کنار جاده کماکان یکی از دغدغه های سربازان آمریکایی است." به گفته سی ان ان، نیروهای آمریکایی باحمایت عراقی ها، عملیات جست وجوی خانه به خانه را دراین شهر آغاز کرده اند.همچنین به دنبال انفجاری درمقابل مدرسه ای درشهر سامرا، نگهبان این مدرسه وهمسرش پس ازدستگیری گفتند که مردان مسلح مقادیر زیادی مهمات دراختیار آنان قرارداده اند. صویر1892/2351/1843
۰ نفر