۹ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9203017
T T
۰ نفر

کابینه ایرلند جنوبی خانه تکانی کرد

۹ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9203017
کابینه ایرلند جنوبی خانه تکانی کرد # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/07/83 نخست وزیر ایرلند جنوبی در برنامه ترمیم کابینه این کشور، سه وزیر دارایی ، کشاورزی و دفاع را کنار گذاشت. "برتی آهرن " علاوه بر برکناری این سه وزیر غیر از وزیران دادگستری، هنر و توریسم و مناطق دورافتاده ایرلندی زبان، بقیه وزیران خود را هم در کابینه جابجا کرد. "مری هارنی" که با حفظ سمت معاون نخست وزیر، پست وزیر سرمایه گذاری، بازرگانی و اشتغال را در اختیار داشت این سمت را به " میهال مارتین" واگذار و به وزارت بهداشت رفت. "برایان کاون" به سمت وزیر دارایی منصوب شد و "درموت آهرن" جای او را در وزارت خارجه گرفت و " دیک روچ" که سمت وزیر مشاور در امور اروپایی را در زمان ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا بر عهده داشت، وزیر محیط زیست شد. "تام کیت" وزیر مشاور در امور خارجی هم که مسوولیت حقوق بشر و کمک به توسعه جهان سوم را بر عهده داشت، با ترفیع مقام به عضویت کابینه درآمد و دبیر هیات دولت شد. "مری کاگلان" وزیر امور اجتماعی هم به عنوان نخستین وزیر کشاورزی زن در تاریخ ایرلند، مشغول به کار شد. نخست وزیر ایرلند همچنین برخی از وزیران مشاور را تغییر داد و پنج نماینده حزب کارگر این کشور در مجلس را به سمت وزیر مشاور برگزید. اروپام 346/127
۰ نفر