اطلاعیه سازمان اداری استخدامی درمورد آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

تهران - ایرنا - سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش ایرنا در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شرکت کنندگان در مراحل بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری و ارزیابی تکمیلی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱، موضوع مجوز شماره شماره ۹۹۶۶۵ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳سازمان اداری و استخدامی کشور می رساند، نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون مذکور از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org قابل مشاهده است. متقاضیان ضمن مراجعه به درگاه مذکور، چنانچه در ردیف قبولین نهایی آزمون قرار گرفته اند به منظور طی سایر مراحل استخدام (گواهی عدم سوءپیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره های مهارت آموزی) به شرح ذیل اقدام کنند:

۱- داوطلبانی که در ردیف قبولین نهایی در این مرحله از آزمون قرار نگرفته اند به دلیل عدم تأیید گزینش، انصراف، غیبت عدم تأیید پزشکی، عدم کسب حدنصاب‌های لازم در آزمون مذکور بوده و در صورت نیاز به پیگیری نسبت به عدم قبولی خود در آموزش و پرورش می‌توانند بعد از ۴۸ ساعت از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به اداره کل آموزش و پرورش استان ارزیابی شده خود مراجعه کنند.
۲- درخصوص داوطلبانی که صلاحیت های عمومی (گزینش) آنان مورد تایید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولی کارنامه اعلام نتایج نهایی با کد ۱۹ مشخص شده، ضروری است از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ضمن مراجعه حضوری به هسته گزینش استان محل ارزیابی شده خود، نسبت به ارائه درخواست کتبی تجدید نظر اقدام نموده و مراحل بررسی پرونده خود در فرایند تجدید نظر را از هسته مزبور پیگیری نمایند. بدیهی است عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت زمانی مذکور به منزله انصراف تلقی شده و به مراجعات و درخواست های پس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هسته های گزینش از پذیرش اعتراضات داوطلبان قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵معذور هستند.
۳- مطابق بند (د) صفحه (۱۴) دفترچه آزمون مزبور، اعلام نتایج نهایی آزمون براساس مجموع نمره‌کل نهایی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط با وزن چهل (۴۰) درصد آزمون های کتبی و شصت (۶۰) درصد ارزیابی تکمیلی و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش صورت گرفته است. بنابراین کسب حدنصاب های تعیین شده در تذکر (۲) مرحله دوم بخش (ج) صفحه ۱۲ دفترچه آزمون (کسب حدنصاب ۴۷۰ امتیاز نمره کل نهایی از حداکثر ۱۰۰۰ امتیاز) و همچنین اصلاحات بعدی دفترچه است.
(نمره کل نهایی = امتیاز آزمون های کتبی + امتیاز ارزیابی تکمیلی)
۴- قبول‌شدگان جهت پیگیری امور مربوط به ادامه فرایند استخدام (تشکیل پرونده استخدامی و شرکت در دوره مهارت آموزی) باید اقدامات ذیل انجام دهند:
یادآوری: عدم مراجعه برای پیگیری هر یک از مراحل مزبور به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.
۱-۴) تشکیل پرونده استخدامی: قبول‌شدگان نهایی برای تشکیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی (تکمیلی) آزمایشات پاراکلینیکی و اخذ معرفی نامه برای گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع از سایر مراحل و مدارک لازم (دو روز بعد از اعلام نتیجه) به اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت نمایند. ضمناً پذیرفته شدگان لازم است برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط مراجعه نمایند.
- صدور حکم استخدام پیمانی به شرط صدور تاییدیه انفرادی گزینش برای داوطلب، داشتن ابلاغ تدریس و با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی مربوط خواهد بود.
- با توجه به اینکه پذیرفته شدگان، هم‌زمان با اشتغال و تدریس در مدارس باید دوره مهارت آموزی را در دانشگاه فرهنگیان نیز طی نمایند صدور حکم استخدام پیمانی به صورت موقت تا انتهای سال ۱۴۰۲ خواهد بود بدیهی است تمدید استخدام پیمانی در سال ۱۴۰۳ و بهره مندی از امتیازات نظام رتبه‌بندی معلمان، مشروط به موفقیت در گذراندن دوره مهارت آموزی و اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی و سایر ضوابط خواهد بود.
- باتوجه به مصوبه جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» خواهد بود که به صورت استانی صورت می پذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند آزمون و مراحل استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. بنابراین درخواست تغییر سهمیه خدمتی تحت هر شرایطی، فاقد موضوعیت خواهد بود.
۲-۴) شرکت در دوره مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان :
- براساس برنامه ریزی های انجام گرفته و زمان بندی پیش بینی شده، مقرر است دوره مهارت آموزی قبول شدگان آزمون مذکور، هم زمان با انجام سایر مراحل استخدامی از طریق دانشگاه دانشگاه فرهنگیان مجری دوره صورت گیرد. لذا شایسته است داوطلبان پذیرفته شده در این مرحله، جهت ثبت نام و حضور در دوره مزبور مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه مجری اقدام نمایند.
- به منظور اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، پذیرفته شدگان مکلف هستند چهار (۴) روز بعد از اعلام نهایی آزمون به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مزبور به نشانی /https://cfu.ac.ir مراجعه نمایند.
- بخشی از هزینه های برگزاری دوره یک‌ساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه هر یک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام خواهد کرد.
- محل آموزش دوره مهارت آموزی، براساس شغل محل توسط دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی تعیین خواهد شد مهارت آموز مکلف است وفق ضوابط دانشگاه اقدام نمایند در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.
۵- چنانچه به هر دلیلی صلاحیت های عمومی فرد پذیرفته شده در این مرحله از سوی هسته گزینش مورد تأیید قرار نگیرد انجام معاینات پزشکی، ارائه گواهی سوءپیشینه و همچنین شرکت در دوره مهارت آموزی و موفقیت در دوره مزبور، هیچ گونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد و از ادامه فرایند انجام کار جلوگیری خواهد شد.
۶- مطابق بند (۶) بخش هفتم "شرایط اختصاصی" صفحه ۱۶ دفترچه آزمون مزبور، پذیرفته شدگان نهایی مکلفند در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرک کسب مهارت های هفتگانه ICDL هستند در غیر این صورت باید تعهد نمایند که قبل از اتمام دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.
۷- مطابق بند ۱۳ بخش تذکرات مهم مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه آزمون، مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌ شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی، بررسی صلاحیت های عمومی گزینش و یا دوره مهارت آموزی بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به ‌اشتباه یا به‌ عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی ‌باشد از انجام مراحل بعدی محروم شده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود.
۸- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در دوره مهارت آموزی و تشکیل پرونده استخدامی به ترتیب از طریق دانشگاه مجری دوره مزبور و اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی اعلام خواهد شد:
- اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی/ شناسنامه و شناسنامه فرزندان)
- اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)
- اصل کارنامه نتایج نهایی آزمون
- اصل و تصویر مدارک مربوط به ایثارگری
- اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای افراد ذکور
- سایر مدارک مورد نیاز طبق مرجع مربوط

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha