رونمایی از ۹ بسته آموزشی سواد و شیوه‌نامه‌های محیط‌زیستی

تهران - ایرنا - به مناسبت هفته هوای پاک، از ۹ بسته آموزشی " سواد محیط زیستی" و " شیوه نامه های محیط زیستی فعالیت ها و مشاغل" در سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، این آثار با نظر اساتید، صاحبنظران و کارشناسان معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با عناوین تغییر اقلیم ، تنوع زیستی ، پسماند ، بوم گردی، ورزش و محیط زیست، فعالیت های ورزشی، آرایشگری و پیرایشگری و فعالیت های مدنی با هدف روشنگری، آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست با اولویت ویژه بر توانمندسازی آموزشگران، مربیان و تسهیلگران برای ارائه آموزش های درست محیط زیستی به آحاد جامعه و نیز تحقق شعار از مردم، با مردم و برای مردم با رویکرد جلب مشارکت خردمندانه آن‌ها در حفاظت از محیط زیست، تدوین و منتشر شده است.

فهرست بسته های آموزشی سواد محیطی زیستی و  شیوه نامه های محیط زیستی فعالیت ها و مشاغل منتشر شده به این شرح است:
بسته آموزشی سواد محیط زیستی " تالاب ها و رودخانه ها" که به مفاهیم " پایه آب" ، " معرفی بوم سازگان های آب شیرین"، " بوم سازگان های تالابی و رودخانه ای ایران" ، " تقسیمات اقلیمی ایران"، "وضعیت منابع آب ایران و نحوه مصرف"، "مشکلات ناشی از اجرای طرح های سدسازی و انتقال آب"، "معرفی برخی از تالاب های مهم ایران" و "تهدیدها و چالش های منابع آبی ایران" پرداخته است.

بسته آموزشی سواد محیط زیستی تغییر اقلیم که خواننده با مفاهیم پایه "جو زمین"، "منابع آلودگی هوا"، "تغییر اقلیم و عوامل موثر برآن"، " پیامدهای تغییر اقلیم" و "چالش های آموزشی و دانستنی های انرژی" آشنا می‌شود.

بسته سواد محیط زیستی تنوع زیستی که از موضوعات " مفاهیم کلیدی تنوع زیستی"، "آموزش محیط زیستی چگونه بر رفتار شهروندان تاثیر می گذارد؟ "، " تنوع زیستی و چشم انداز"، " اهمیت تنوع زیستی"، " تهدیدهای تنوع زیستی" و "مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست" سخن می‌گوید.

بسته سواد محیط زیستی پسماند که مفاهیم پایه "پسماند"، "ماهیت و ساختار پسماند" و "چالش های آموزشی در حوزه پسماند" را آموزش می‌دهد.

بسته آموزشی سواد محیط زیستی بوم گردی که مفاهیم اصلی " گردشگری"، " گوناگونی گردشگری"، "پایداری چیست و توسعه پایدار کدام است؟"، "بوم گردی چیست؟" و "برنامه ریزی و مدیریت بوم گردی چیست؟" مطرح شده را  در برمی‌گیرد.

بسته آموزشی سواد محیط زیستی ورزش و محیط زیست که در این بسته سعی شده است تا درباره مفاهیم "پایه محیط زیستی"، "ارتباط میان ورزش و محیط زیست" ، " کیفیت محیط و فعالیت های ورزشی" و " مدیریت ورزشی پایدار" صحبت شود.

بسته شیوه نامه های محیط زیستی فعالیت ها و مشاغل فعالیت های ورزشی، موضوعات " ارتباط میان ورزش و محیط زیست"، "اصول و ملاحظات مدیریت سبز"، "راهکارهای مدیریت پایدار ورزش"، "مدیریت انرژی در سازه های ورزشی"، "الگوهای رفتاری سبز" و "نقش ورزشکاران در ارتقای فرهنگ محیط زیستی جامعه" را به مخاطبان ارائه می‌کند.

بسته شیوه نامه های محیط زیستی فعالیت ها و مشاغل آرایشگری و پیرایشگری، به موضوعات "ملاحظات عمومی و تخصصی آرایشگری و پیرایشگری"، "مدیریت کاربرد مواد شیمیایی"، "مدیریت آب"، "مصرف انرژی" و" پسماند و محیط کار" می پردازد.

بسته شیوه نامه های محیط زیستی فعالیت ها و مشاغل فعالیت های مدنی، در گستره وسیعی به مفاهیم " معدن و معدن کاری"، "حفاظت محیط زیستی خاک"، "زیستگاه‌ها و آب"، "راهکارهای اجرایی برای حفاظت محیط زیست در برابر مخاطرات" و "شاخص های ارزیابی محیط زیست در معادن" پرداخته است.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha