سرعت دیپلماسی ایران در روابط با همسایگان، تدبیر دولت سیزدهم است

تهران- ایرنا- رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره تدابیر دولت سیزدهم در سرعت بخشی به دیپلماسی روابط همه جانبه با همسایگان، بر استفاده از فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک برای همکاری و هم‌پوشانی در حوزه‌های مختلف با کشورهای همسایه تاکید کرد.

محمدمهدی ایمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به لزوم رصد دقیق اشتراکات مختلف بین دو کشور ایران و روسیه و هدایت آن در چارچوب یک همکاری موثر افزود: هم‌پوشانی در بسترهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، منطقه‌ای و... جملگی می‌تواند مصداق داشته باشد و آنچه مهم است اینکه داشتن همکاری عملیاتی و موثر با روسیه نیازمند رصد دقیق اشتراکات و هدایت آنها برای یک روابط در چارچوب یک همکاری موثر برای طرفین است.

وی ادامه داد: در حوزه روابط بین الملل، کلید واژه ای به نام «هم افزایی راهبردی» اصالت زیادی دارد. به این معنا که بازیگران و کشورها، از وجود فرصت‌ها یا تهدیدات مشترک به مثابه زمینه‌هایی جهت همکاری و هم‌پوشانی در حوزه‌های مختلف استفاده کنند و  این هم پوشانی در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و منطقه‌ی جملگی می‌تواند مصداق داشته باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: رصد دقیق اشتراکات، هدایت آنها در چارچوب یک همکاری عملیاتی و موثر برای طرفین و بهره برداری از این همکاری در مسیر تحقق منافع ملی کشور است و این قاعده در شکل گیری، استمرار و تکامل روابط راهبردی ایران و روسیه کامال صادق است.

وی ادامه داد: ایران، کشوری با فرهنگ غنی و پویا، ژئوپلیتیک خاص و قدرت تاثیرگذاری منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای در جوانب مختلف محسوب می‌شود. روسیه نیز کشوری است که همواره از سوی بازیگران غربی مورد تهدید قرار داشته و از سوی دیگر، توانسته خود را با عنوان قدرتی مسلط در بسیاری از زمینه ها در نظام بین‌الملل تثبیت کند. بدیهی است که در برخی حوزه ها، هم افزایی موثری میان دو کشور در موضوعات متعدد صورت گرفته و فراتر از آن، زمینه های همکاری بسیاری میان این دو در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی وجود دارد.

وی تاکید کرد: برخی از این موارد بر اساس فرصت‌های مشترک و برخی بر اساس تهدیدات مشترکی که متوجه ظرفین بوده، محقق شده یا خواهد شد. هم افزایی راهبردی تهران - مسکو ، یک اصل عقالنی و مهم در حوزه مراودات بین‌المللی محسوب می شود و قطعا برای هر دو کشور ثمر بخش خواهد بود.

ایمانی‌پور با بیان اینکه ایران برای گسترش مراودات اقتصادی خود با روسیه پیش نویس قراردادی ۲۰ ساله را تهیه کرده است، افزود: این سند، ابعاد سیاسی و امنیتی را نیز در بر می گیرد و هر دو طرف برای انعقاد قرارداد بلندمدت همکاری های مشترک و همه جانبه عزم جدی دارند؛ البته در تحقق یک رابطه  راهبردی در حوزه های متنوع، باید ریل گذاری مناسبی تعریف شود و ظرفیت‌ها در این ریل گذاری و چارچوب به گردش درآیند. رویکرد دولت سیزدهم به گونه ای است که این ریل گذاری با سرعت و دقت مطلوبی در آن صورت گرفته و سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو،ن نقطه روشن این مسیر محسوب می شود.

وی ادامه داد: بعضا دولت‌های قبل، ظرفیت‌های بسیاری در یک چارچوب و مجرای عملیاتی و مدون به گردش در نیامده و همین موضوع، منجر به عدم تحقق برخی از آنها شد اما عزم ایران و روسیه به ویژه در برهه کنونی ستودنی و قطعا نتیجه بخش خواهد بود. در حوزه فرهنگی و اقتصادی، نیاز به احصاء بسیاری از ظرفیت‌ها، تعریف اشتراکات و هدایت آنها در یک چارچوب راهبردی وجود دارد. به عنوان مثال، روسیه اکنون ساالنه ۷۲۰ میلیارد دلار واردات دارد و ایران می‌تواند با تلاش و برنامه‌ریزی و صادرات کالاهای باکیفیت بخشی از بازار روسیه را به خود اختصاص دهد.

این کارشناس روابط بین‌الملل افزود: این رابطه به صورت متقابل نیز قابل تعریف است. انعقاد چارچوب تفاهم راهبردی طولانی مدت ایران و روسیه، چارچوبی است که این موارد در آنها جملگی قابل تحقق و تامین خواهد بود. اراده جدی طرفین در این خصوص، به عاملی تسریع کننده در این مسیر مبدل خواهد شد و بسیاری از همکاری را ایجاد کرده یا مستمر خواهد ساخت.

سرعت دیپلماسی ایران در روابط با همسایگان تدبیر دولت سیزدهم است

وی افزود: در این میان حقیقت دیگری نیز وجود دارد که نباید از آن عبورکرد و آن اینکه مطابق پیش بینی های صورت گرفته از سوی اقتصاددانان بین المللی، طی سالهای نزدیک و حتی یک دهه آینده، چهار قدرت اقتصادی اصلی جهان از حوزه ی جغرافیایی شرق و آسیا خواهند بود .روسیه و چین دو قدرت عمده در این خصوص محسوب می شوند. حتی یکی از موضوعاتی که بازیگران غربی از جمله آمریکا در خصوص آن نگرانی دارند، همین رشد فناوری‌های نوین و نمو اقتصادی و صنعتی در میان بازیگران شرقی است. در چنین شرایطی نگاه به شرق، حکم یک راهبرد فرصت ساز را در حوزه اقتصادی کشور خواهد داشت و باید از این فرصت‌ها به نفع منافع اقتصادی و تجاری کشور به خوبی استفاده شود. البته نگاه‌ها و فرضیات بازدارنده‌ای که در مواجهه با این حقیقت مطرح می شود که ریشه در عدم توجه به این واقعیت مهم اقتصادی در جهان معاصر است.

عضو شورایعای انقلاب فرهنگی در باره نقش مولفه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی در تحقق رابطه راهبردی میان دو کشور ایران و روسیه نیز گفت: بسیاری از استراتژیست‌ها و نظریه پردازان حوزه روابط بین الملل در ابتدای هزاره سوم، یعنی دوره ای که در آن به سر می‌بریم، نه تنها دیپلماسی فرهنگی را یک مجرای ارتباطی و ظرفیت ساز برای کشورها و دولتها قلمداد می کنند، بلکه فراتر از آن مولفه های فرهنگ را به مثابه یک بستر اصلی در شکل دهی و استمرار مناسبات می دانند.به این معنا که همکاری ها و هم پوشانی‌ها فرهنگی را عامل پیوند دهنده کشورها در حوزه‌های متنوع اقتصادی و سیاسی دانسته و دیپلماسی رسمی را بدون پیوست فرهنگی ابتر و ناقص تلقی می کنند.

وی افزود: تهران و مسکو پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیوستن کمونیسم به موزه های تاریخ، اقدامات و زمینه ساز بسیاری در حوزه فرهنگی داشته و دارند. گسترش تمایل بسیاری از دانشجویان و شهروندان دو کشور در خصوص آموزش زبانهای فارسی و روسیه، مبادالت دانشگاهی و علمی، ترجمه‌ی آثار کتاب‌های علمی، فلسفی، تاریخی و سیاسی، مبادالت فرهنگی در حوزه هنر و سینما و تئاتر، فرهنگی در رشته تئاتر و سینما از جمله ابی موارد محسوب می شود و ورود متقابل گردشگران ایرانی به روسیه نیز در سال‌های اخیر بر تقویت این روند افزوده است.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهور کشورمان به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه امروز چهارشنبه عازم مسکو شد. حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما،‌ دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی روس، بخشی از برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر ۲ روزه است. وزرای امور خارجه، نفت و امور اقتصادی و دارایی دکتر رئیسی را در این سفر همراهی می کنند.البته دکتر رئیسی پیش از این و در راستای رویکرد دولت سیزدهم برای افزایش حداکثری ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه، به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده بود

اخبار مرتبط

سرخط اخبار فرهنگ

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha