الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سند راهبردی است

تهران - ایرنا - عضو اندیشکده اقتصاد الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سند راهبردی است یعنی شیوه اداره کشور را برای یک دوره زمانی، مشخص می‌کند تا مسیر حرکت در ایران زیگزاگی نباشد.

به گزارش روز دوشنبه گروه علم و آموزش ایرنا، دکتر محمد نعمتی در گفت و گویی افزود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حیات اجتماعی را مدنظر دارد و جمهوری اسلامی عنوانی برای یک نظام سیاسی است، پس نسبت این دو با هم نسبت کل به جز است. مثل اینکه سرمایه داری یک مکتب و لیبرال دموکراسی نوعی نظام است که از دل آن یک مکتب فکری بیرون آمده است.

وی با یادآوری اینکه در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار نیست مسیرهای غربی یا شرقی را تکرار کنیم، اظهار داشت: کل آموزه‌های دنیای مدرن یک سبک از زندگی است که گرفتاری های آن در مقابل دیدگان ما قرار دارد.

عضو اندیشکده اقتصاد الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت افزود: ادعا داریم آموزه های اسلامی می تواند سبکی از حیات اجتماعی را برای ما به ارمغان بیاورد که عدم تعادل ها، بحران های محیط زیستی، بدهی های بزرگ مالی و آنچه انسان مدرن، گرفتار آن است را نداشته باشد. اسلام اجتماعی می‌تواند مسیری را ایجاد کند که آن گرفتاری ها بوجود نیاید.

نعمتی ادامه داد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک اسم کلی و فراتر از شکل حکومت است. جمهوری اسلامی یک شکل از نظام سیاسی است و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نمی خواهد فقط شامل نظام سیاسی شود.

وی یادآور شد: گفتمان انقلاب اسلامی ادعا می کند نه فقط در حوزه توزیع قدرت بلکه در عرضه های مختلف حیات اجتماعی حرف برای گفتن دارد. بنابراین سند الگو می خواهد چنین نقشه ای را فراتر از نظام سیاسی ترسیم کند و دوگانه ای میان دو واژه «جمهوری اسلامی» و «اسلامی ایرانی» وجود ندارد.

عضو اندیشکده اقتصاد الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت اضافه کرد: کل نظریات علوم اجتماعی از جمله حقوق، مدیریت، علوم سیاسی و اقتصاد زمان و مکان دارد. این نظریات جهان شمول، مطلق نیستند همانطور که احکام فقه هم متناسب با زمان و مکان تغییر می کند. ما در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره شیوه حکمرانی در نیمه اول قرن ۱۵ هجری شمسی در جغرافیای ایران حرف زده ایم. ما از روسیه خبر نداریم و ربطی به ما ندارد که در این کشور چه می گذرد یا سند الگو برای مسلمانان آمریکا و چین نوشته نشده است. هر کشور و فرهنگی برای خود برنامه جداگانه دارد. اندیشه های علوم اجتماعی فراتر از تاریخ و جغرافیاست و برای همه زمانها نیست.

به گزارش دفتر ارتباطات الگوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ نعمتی گفت: این سند یک گفتمان است و معتقدیم براساس آموزه های اسلامی، سبکی از اداره جامعه ترسیم کنیم. نظام های سرمایه داری و مارکسیسم علم و مکتب هستند اما با پیامبران دروغین. اسلام هم می تواند سبکی از حیات اجتماعی را مدیریت کند و سند الگو در همین راستا نوشته شد. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحت عنوان علوم اجتماعیِ اسلامی تهیه شد.

وی توضیح داد: این سند از سوی دیگر یک سند راهبردی هم است یعنی شیوه اداره کشور را برای یک دوره زمانی، مشخص می کند تا دیگر مسیر حرکت کشور زیگزاگی نباشد و مسوولان یک بار به سمت شرق و بار دیگر به سمت غرب سوق متمایل نشوند. به همین دلیل عنوان سند الگو برگزیده شد تا مسیر و نقشه حرکت کشور روشن شود. اما اینکه این گفتمان چقدر موفق می شود، بحث دیگری است. باید این گفتمان ترویج شود و سند الگو باید برای نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور به خصوص برای مجلس شورای اسلامی و مجریان قوه مجریه مبنا باشد.  

عضو اندیشکده اقتصاد الگوی پیشرفت اظهار داشت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می تواند دولت اسلامی که تنگه احد یا نقطه عطف برای شکل گیری تمدن اسلامی است را شکل دهد، چون تمدن اسلامی بدون وجود دولت اسلامی محقق نمی شود. بدون دولت اسلامی، جامعه اسلامی هم ایجاد نمی شود. این سند گامی مهم برای تشکیل دولت اسلامی است تا در مرحله بعد، جامعه و در نهایت تمدن نوین اسلامی در جغرافیای ایران و در نیمه اول قرن ۱۵ هجری شمسی ایجاد شود.  

نعمتی گفت: کلمه توسعه ترجمه Development است. بعد از جنگ جهانی دوم، این مفهوم به معنای شبیه شدن به کشورهای غربی و فاتحان جنگ به کار رفت. در واقع شبیه شدن مستعمرات به نظام سرمایه داری، توسعه نامیده شد اما برداشت ما در مرکز الگو از پیشرفت، توسعه به معنای غربی شدن نیست.

وی ادامه داد: از دهه ۱۹۷۰ کشورهای غربی که مفهوم توسعه در آنجا متولد شد، با بحران های بزرگ زیست محیطی، بدهی ها، کسری بودجه ها و مسایل اجتماعی مختلف مواجه شدند. آنها در آن مقطع گفتند ما حواسمان نبود که آموزه های لیبرالیستی چه بلایی سر آب، زمین، هوا و انسان آورد بنابراین تصمیم به رفع اشکالات خود گرفتند. توسعه پایدار تکمیل کننده نظام سرمایه داری است.

عضو اندیشکده اقتصاد  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: ما قرار نیست مسیرهای غربی یا شرقی را برویم. کل آموزه‌های دنیای مدرن یک سبک از زندگی است که گرفتاری های آن در مقابل دیدگان ما قرار دارد. ما ادعا داریم آموزه های اسلامی می تواند سبکی از حیات اجتماعی را برای ما به ارمغان بیاورد که عدم تعادلها، بحرانهای محیط زیستی، بدهیهای بزرگ مالی و آنچه انسان مدرن، گرفتار آن است را نداشته باشد. اسلام اجتماعی می‌تواند مسیری را ایجاد کند که آن گرفتاریها بوجود نیاید.  

نعمتی گفت: شما می پرسید در این ۴۰ سال چه کرده اید؟ یا اینکه این اسلام تا حالا کجا بوده است؟ پاسخ این است که در دوره ای که غرب دچار توحش بود و هیچ نشانی از تمدن نداشت، تمدن اسلامی در این جغرافیا مستقر بود و این تمدن باز امکان تکرار در قالب تمدن نوین اسلامی را دارد و این امر محالی نیست.  

وی تاکید کرد: پیروی از آموزه های اسلامی است که حیات مادی و معنوی انسان و زندگی در این دنیا و دنیای دیگر ما را می سازد. ما در اقتصاد اسلامی تدابیر جداگانه برای ساختن دنیا و آخرت نداریم زیرا معتقدیم این دو دنیا در هم تنیده است و آنچه ما در این دنیا بکاریم، در آخرت برداشت می کنیم. با حاکم شدن قواعد اقتصادی اسلام، حیات مادی و معنوی رقم می خورد.

عضو اندیشکده اقتصاد  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآور شد:  ما قواعد جداگانه اقتصادی برای این دنیا و آخرت نداریم بلکه قواعدی داریم که با پیروی از آن حیات سعادتمند مادی و معنوی انسان مسلمان محقق می شود.  

اخبار مرتبط

سرخط اخبار علم و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha