متهم ردیف اول ثبت سفارش خودرو پای میز محاکمه

تهران - ایرنا - پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته در حالی برگزار شد که متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت.

به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز(شنبه) به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: با توجه به اینکه کیفرخواست در چهار جلسه قبل قرائت شده از متهم ردیف اول خواسته می‌شود که در جایگاه قرار گیرد.

رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام، از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

ابوالفضل صیادی مدیر اجرایی وقت شرکت فناوران اعتماد راهبر متهم ردیف اول این پرونده است و متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در جعل رایانه‌ای در جریان ثبت سفارش خودرو و مشارکت در نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است.

متهم ابوالفضل صیادی ضمن رد اتهام انتسابی مدعی شد: آن طور که در کیفرخواست آمده من مدیر اجرایی شرکت فناوران اعتماد راهبر نبودم و هیچ سمتی نداشتم.

وی ادامه داد: در سامانه ثبت سفارش همه اطلاعات از ابتدا تا انتها ثبت می‌شود. من ۱۱ دی ماه ۹۵ از سامانه توسعه منفک شدم و در آنجا کارشناس برنامه‌نویس بودم.

متهم صیادی گفت: به دنبال صورتجلسه ۱۹ دی ماه ۹۵، مقرر شد همه دسترسی اطلاعات سیستم سامانه ثبت سفارش را تحویل نماینده شرکت راهبری کنم و من همه اطلاعات را تحویل شرکت مربوطه دادم و هیچ سمتی نداشتم.

وی افزود: نامه ورود خودرو در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ به سازمان توسعه آمده اما مدیران وقت سامانه را نبستند و تا تاریخ ۲۲ همان ماه باز بود و شرکت فناوران اعتماد راهبر مسئولیت را بر عهده داشت و پس از آن دیگر هیچ خودرویی حق واردات نداشت مگر اینکه نمایندگی رسمی باشد.

قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات متهم گفت: آیا بیش از ۶ هزار خودرو از آسمان آمده است؟

متهم صیادی گفت: من نمی‌دانم، بررسی کنند تا مشخص شود. من کجای این ماجرا قرار دارم؟

متهم با رد داشتن تراکنش مالی با متهمان موجود در پرونده مدعی شد: نامه‌هایی که پس از ۱۱ دی ماه می‌آمد خطاب به شرکت راهبر بوده است و من مکرر به مدیران سازمان مکاتبه کردم و گفتم که مشکلات امنیتی زیادی دارد و باید رسیدگی شود و به آقای خسروتاج گفتم که سامانه ثبت سفارش امنیت خوبی نداشت، اما به دلیل بی توجهی آنها برخی از موضوعات را به وزارت اطلاعات اطلاع می‌دادم.

یزدانی فر نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم گفت:عمده دفاعیات متهم در سه محور است؛ دفاع اول این است که می‌گوید سمت نداشته و دقیقا ایراد ما این است که اگر سمت نداشت چرا اطلاعات سامانه در اختیار او بوده است و مورد دوم این است که متهم مدعی است که به اطلاعات دسترسی نداشته، اما فتا سه بار ورود با اسم صیادی را تایید کرده است و نکته دیگر این است که اکثر متهمان این پرونده، صیادی را به عنوان مسئول ثبت سفارش می‌شناسند و همه نام او را می‌آورند.

وی با اشاره به بخشی از اظهارات متهم صیادی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: متهم صیادی به سامانه دسترسی کامل داشته و همه کاره بوده است و از قرار دادن دسترسی‌ها برای نفر بعدی امتناع می‌کرده است.

متهم صیادی گفت: من تا ۱۱ دی ماه ۹۵ دسترسی داشتم و پس از آن تحویل شرکت راهبر دادم.

این متهم ادامه داد: ما کل اطلاعات را تحویل دادیم و هیچ چیزی نمانده که تحویل نداده باشم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم صیادی اظهارداشت: با اینکه کارمند سازمان توسعه بودید، در سه قرارداد دخالت داشتید، چه توضیحی در این خصوص دارید.

متهم صیادی گفت: این موضوع در یک شرایط اضطراری رقم خورد. من دنبال سود و منفعت مالی نبودم و قصدم انجام یک کار خیر بود.

قاضی صلواتی خاطرنشان کرد: همه کاره قرارداد شما بودید. نقش شما غیر از تامین نیرو در قراردادها چه بوده است؟ اگر کارمند سازمان بودید نمی‌توانستید در قراردادها نقش داشته باشید.