تحقق ۸۲.۵ درصد از منابع واقعی بودجه در سال ۹۹

تهران- ایرنا- گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده نشان می‌دهد در صورتی که عملکرد قانون بودجه را بدون در نظر گرفتن انتشار اوراق مالی اسلامی بررسی کنیم، میزان تحقق واقعی منابع آن برابر با ۸۲.۵ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی، مستند به (اصل ۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و (ماده ۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، توسط مهرداد بذرپاش رییس این دیوان در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در بخش منابع گزارش تفریغ بودجه آمده است: میزان تحقق منابع قانون بودجه سال گذشته پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصد و نود و یک هزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد (۲.۳۹۱.۵۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یک میلیارد (۳.۰۴۷.۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و معادل ۱۲۷.۴ درصد است.

براساس گزارش دیوان محاسبات، بالغ بر ۱۱۳.۶۴۰ میلیارد تومان (معادل ۱۹ درصد) از منابع عمومی دولت در سال گذشته از محل اوراق مالی اسلامی منتشر شده براساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تامین شده است.

به این ترتیب در صورتی که عملکرد آن را به دلیل عدم پیش بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سر جمع منابع محقق شده دولت کسر کنیم، درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات معادل ۸۲.۵ درصد بوده است.

تحقق ۸۲.۵ درصد از منابع واقعی بودجه در سال ۹۹

مصرف ۱۲۵.۹ درصد از منابع بودجه

براساس گزارش دیوان محاسبات، میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بیش از دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (۲.۴۲۰.۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که مبلغ سه میلیون و چهل و شش هزار و دویست و نود و نه میلیارد (۳.۰۴۶.۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و معادل ۱۲۵.۹ درصد آن تحقق یافته است.

براساس این گزارش، علت عمده فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کلکشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه داری کل کشور به مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (۷۲۷.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است.

براین اساس عمده دلیل فزونی مصارف اختصاصی به درآمدهای اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون (۲۱۶.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل منابع عمومی دولت بوده است.

از سوی دیگر گزارش تفریغ بودجه در این بخش تاکید کرده است که فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و نه میلیارد (۱۲.۵۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال گذشته با مبلغ یک میلیون ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰) پیش بینی شده اند.

تحقق ۸۲.۵ درصد از منابع واقعی بودجه در سال ۹۹

به گزارش ایرنا، دیوان محاسبات حسابرسی بالغ بر ۳هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶هزار و ۸۰۰ گزارش حســابرســی، عملکرد تبصــره‌های ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور، بررســی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصــره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۷۶۲ صفحه تهیه کرده که در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha