دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه ابلاغ شد

تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه را در ۶ ماده و ۲ تبصره ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از روزنامه رسمی، در متن "دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه" منتشر شده در روزنامه رسمی آمده است: به منظور بهینه‌سازی و ساماندهی دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای مربوطه، «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ دفاع از دعاوی طرح شده علیه واحدهای قضایی یا اداری قوه قضاییه بر عهده اداره کل حقوقی است که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود.

تبصره ۱ـ دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی از حکم مقرر در این ماده مستثنی است.

تبصره۲ـ دفاع از دعاوی مرتبط با امور اداری ـ استخدامی حسب مورد بر عهده اداره امور اداری و استخدامی قضات و یا کارکنان اداری قوه قضاییه است.

ماده۲ـ واحدهایی که برابر این دستورالعمل دفاع از دعاوی طرح شده علیه آنها برعهده اداره کل است، موظف به همکاری با آن برای تدارک دفاع می‌باشند. واحدهای فوق اقدامات زیر را معمول می‌دارند:

الف ـ معرفی یکی از کارشناسان خود به اداره کل به عنوان رابط؛

ب ـ ارسال اوراق قضایی به همراه مستندات لازم به اداره کل برای تدارک دفاع، بلافاصله پس از دریافت.

پ ـ پرداخت تمامی هزینه‌های لازم برای دادرسی، از قبیل هزینه اعتراض به آراء کارشناسی و ایاب و ذهاب شهود.

ماده۳ـ اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل موظف است قبل از تهیه لایحه دفاعیه، اقدامات لازم، از قبیل جمع‌آوری اسناد، مدارک، اطلاعات شهود و مطلعان و سایر اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

ماده۴ـ در مواردی که تدارک دفاع ایجاب کند، بنا به پیشنهاد رئیس اداره دعاوی و قراردادها و موافقت مدیر کل حقوقی، موضوع در کمیسیونی مرکب از مدیرکل حقوقی (به‌عنوان رئیس) و رئیس اداره دعاوی و قراردادها (به عنوان دبیر) و سه نفر از اعضای کمیسیون‌ها یا قضات اداره کل به تعیین مدیرکل، مطرح می‌شود.

ماده۵ ـ چنانچه تهیه لایحه دفاعیه مستلزم حضور مدیران و یا کارشناسان واحد قضایی یا اداری در اداره دعاوی و قراردادها و یا کمیسیون موضوع ماده قبل باشد، مراتب توسط مدیرکل ابلاغ و حسب مورد مدیر یا کارشناس مربوط موظف به همکاری است.

ماده۶ ـ چنانچه انجام دفاع مستلزم حضور نماینده اداره دعاوی و قراردادها در مرجع قضایی باشد، در حوزه قضایی تهران یکی از کارشناسان اداره یادشده توسط رئیس آن اداره معرفی و درخارج از حوزه قضایی تهران و نیز در مواردی که معرفی نماینده اداره مذکور میسر نباشد، مراتب به رییس کل دادگستری مربوط اعلام می‌شود تا به نیابت یکی از کارشناسان حقوقی خود را به مرجع قضایی مربوط معرفی کند و این کارشناس موظف است پس از اقدام لازم گزارشی از اقدامات انجام شده را جهت درج در سوابق به اداره دعاوی و قراردادها منعکس کند.

این دستورالعمل در ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha