برنامه درسی آموزش غیرحضوری ابتدایی و متوسطه تدوین شد

تهران-ایرنا- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اعلام کرد: برنامه درسی آموزش غیرحضوری ابتدایی و متوسطه تدوین شده است و سوق دادن دانش‌آموز از عنصری منفعل و مطیع محض به یادگیرنده‌ای فعال و دارای نقش مؤثر و خودیادگیرنده از مهمترین اهداف این برنامه است.

به گزارش روز دوشنبه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تشکیل ستادی ویژه و سازماندهی تمام گروه‌های دفتر تألیف کتاب‌های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری و استفاده از توان کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی و معلمان خلاق و باتجربه و با بهره گیری از نتایج پژوهش های انجام شده، برنامه درسی آموزش غیرحضوری را آماده و پس از اعتباربخشی توسط تعدادی از معلمان دوره‌های تحصیلی در دروس مختلف را تدوین کرد.

این برنامه دارای چند ویژگی است: توجه به محدودیت های ناشی از شرایط جدید به ویژه کم شدن زمان آموزش و شرایط روانی معلمان، دانش آموزان و خانواده های آنان؛ توجه به نقش و جایگاه معلمان به عنوان عنصر کانونی و بی بدیل برنامه درسی، لزوم توسعه اختیارات و ارتقای صلاحیت‌های تخصصی معلمان در زمینه شایستگی های اساسی مورد نیاز برای آموزش های مجازی و ایفای نقش تربیتی آنان؛ در نظر گرفتن تغییر محیط آموزش از مدرسه به خانه و نیاز به نقش آفرینی خانواده به ویژه والدین در زیست بوم جدید تحصیلی فرزندان و در نظر گرفتن نقش اساسی تنظیم گری، هدایت و کنترل مدیریت مدرسه بر ارتباط معلمان، والدین، دانش آموزان و فرایندهای یاددهی-  یادگیری؛ تمرکز بر برنامه درسی، اهداف و انتظارات کلیدی به جای توجه صرف به محتوای کتاب درسی که این مهم نیز مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی است.

از دیگر ویژگی های این راهنما می توان به سوق دادن دانش آموز از عنصری منفعل و مطیع محض به یادگیرنده ای فعال و دارای نقش مؤثر و خودیادگیرنده در کنار نقش تسهیل گری و هدایت گری معلم اشاره کرد.

برنامه آموزش غیرحضوری، مجموعه ای منسجم از اجزای مختلفی است که اگر با یکدیگر نگریسته و اشاعه و اجرا گردد می‌تواند تاحدی از پیامدها و آسیب های آموزش غیرحضوری در نظام آموزش کشور، بکاهد.

مجموعه مذکور، حاوی عناصر برنامه درسی، یعنی اهداف و محتوا، راهبردهای تربیت و یادگیری، سنجش و ارزشیابی، معلمان، خانواده و محیط بوده که هر یک متناسب با شرایط فعلی و آموزش غیرحضوری، است.

در برنامه درسی حاضر، ابتدا اهداف کلیدی هر درس مشخص و سپس نقشه محتوایی برای تحقق اهداف و انتظارات در قالب مفاهیم، مهارت ها و ارزش‌های اساسی استخراج و ارائه شده است. وقتی شرایط به سمتی پیش می رود که آموزش از وضعیت عادی خود فاصله می گیرد، برنامه ریزان درسی باید تمهیدی بیاندیشند که مجریان آن از اهداف و محتوای این برنامه، نه تنها فاصله نگیرند، بلکه با فهم دقیق تر برنامه درسی، اهداف آن را بهتر و  دقیق تر پیگیری کنند. برنامه حاضر سعی کرده است در حد توان به این نکته توجه کند و شرایط را برای فهم دقیق تر برنامۀ درسی فراهم کند.

این برنامه پس از تدوین توسط رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاونین این وزارتخانه ارسال شد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار علم و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha