افزایش مالیات در برزیل برای اجرای برنامه حمایت از  فرودستان

تهران – ایرنا – ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل فرمانی را برای افزایش مالیات بر مبادلات مالی به مدت سه ماه، به منظور تامین هزینه برنامه رفاهی حمایت از محرومان در برابر آسیب های همه گیری، امضا کرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ دفتر ریاست جمهوری برزیل پیش بینی کرد که افزایش مالیات بر اعتبار، مبادلات خارجی و بیمه ای یا اوراق بهادار و قرضه بیش از ۲ میلیارد رئال (معادل نزدیک به ۴۰۷ میلیون دلار) درآمد تولید کند، اما زمان آغاز اجرای این برنامه هنوز مشخص نشده است.

برنامه رفاهی همه گیری برزیل برای حفاظت از بخشی از فقیرترین ومحروم ترین خانواده های برزیل از آسیب های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از آن اجرا می شود.

برزیل با شمار بالای مبتلایان در همه گیری کنونی، از پرتلفات ترین کشورهای جهان در ماه های اخیر به شمار می رود.
 

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان