ایجاد سازمان نظام صنفی رسانه ای در کشور ضروری است

مشهد- ایرنا- یکی از پیشکسوتان عرصه رسانه خراسان رضوی با تایید عمده محورهای برنامه های وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص رسانه ها، ایجاد سازمان نظام صنفی رسانه ای را نیاز جدی برای رسانه های کشور دانست.

جلال فیاضی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سالهای ۸۹ تا ۹۱ در جلسات بسیار فشرده ای که در پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات تهران شرکت می کردم، قانون نظام جامع رسانه ای و همچنین قانون جدید مطبوعات نوشته و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد اما متاسفانه اجرای آن ادامه نیافت.

وی ادامه داد: در حوزه ورود به عرصه رسانه، صدور مجوزها و نظارت بر فعالیتهای رسانه ای نیاز به سازمان نظام رسانه ای شبیه سازمان نظام پزشکی داریم تا خود رسانه ها صدور مجوزها و نظارت بر آنها و رعایت اصول انضباطی را برعهده گیرند که تحقق این مهم مستلزم تصویب سازمان نظام صنفی رسانه ای است که اگر این مهم در برنامه ها و اولویتهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد به طور قطع شکل گیری چنین سازمانی ممکن خواهد شد چرا که پیش نویس آن وجود دارد و با یک بازنگری کوتاه می توان آن را به جریان انداخت.

او اضافه کرد: قانون مطبوعات سالها قبل نوشته شده است و طی چهار دهه اخیر، مطبوعات و رسانه ها دچار تحولات زیادی شدند، لذا بازنگری و تصویب قانون مطبوعات مطابق با رسانه های نوین و تحولات رسانه ای می تواند زمینه رشد کمی و کیفی مطبوعات و رسانه ها را فراهم آورد.

مدیرعامل اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی به یکی دیگر از محورهای برنامه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت و گفت: موضوع رسانه و جریان رسانه ای در ارتباط بین کشورها و ارتباط با افکار عمومی جهان در قالب دیپلماسی عمومی شکل می گیرد و به طور طبیعی امروزه همه کشورها سعی می کنند با توجه به منافع ملی خود، دیدگاه ها و نظرات و سیاستهایشان را به دیگر کشورها انتقال دهند و منافع خود را از طریق اطلاع رسانی در عرصه دیپلماسی عمومی پیگیری کنند.

فیاضی افزود: شاید سرمایه گذاری که در صنعت رسانه طی چند دهه اخیر انجام گرفته است بیش از سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی و غیرصنعتی جهان باشد و امروزه نهادهای بزرگ رسانه ای در دنیا سعی می کنند به نوعی افکار جهانی را مدیریت کنند.

وی اضافه کرد: می بایست با توجه به سیاستهای بین المللی و منطقه ای که جمهوری اسلامی ایران دارد زمینه های حضور رسانه ای خود را در کشورهای مختلف فراهم کنیم و با ارتباطات رسانه ای و تعامل با رسانه های سایر کشورها بتوانیم دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در سطح بین المللی مطرح کنیم.

مدیر عامل خبرگزاری فرهنگ رضوی گفت: با توجه به این که تلاش زیادی نیز انجام گرفته است که چهره نادرستی از جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ترسیم شود در همین حوزه با توجه به همسایگی خراسان رضوی با ترکمنستان و افغانستان و تا اندازه ای پاکستان، این کشورها به خوبی می توانند زمینه ارتباطات منطقه ای رسانه ای کشورمان را فراهم کنند و تعامل آنها و رفت و آمد بین خبرنگاران و روزنامه نگاران بین ایران با این کشورها می تواند ارتباطات مزبور را شکل دهد.

فیاضی افزود: ایجاد دفاتر رسانه ای در آن کشورها و حضور خبرنگاران زبده و متخصص و با تحلیل مناسب از اوضاع کشورها می تواند در زمینه دیپلماسی عمومی بسیار کمک کننده باشد و به طور قطع بزرگترین ابزار دیپلماسی عمومی، رسانه است و هر چه قدر در این زمینه فعالیتها گسترش یابد، در زمینه های ارتباطات منطقه ای و بین المللی و تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی خواهیم توانست در  نزد افکار عمومی دنیا موفق تر و موثرتر عمل کنیم.

مشاور عالی بنیاد بین المللی فرهنگی – هنری امام رضا(ع) در خصوص دیدگاه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ارتقای کمی و کیفی رسانه ها گفت: از یک سو باید کنترلی در خصوص دستگاه های دولتی، عمومی و حاکمیتی ایجاد شود که به دام کمی سازی رسانه ای دچار نشوند و هر دستگاهی به دنبال ایجاد رسانه های متفاوت نباشد و از سوی دیگر توجه جدی به اقتصاد رسانه شود چرا که خیلی از رسانه ها توسط بخش خصوصی اداره می شوند و در این زمینه امکان این که بتوانیم زمینه کیفی سازی فعالیتهای رسانه ای را فراهم کنیم و به نوعی کمی سازی را متوقف کنیم فراهم خواهد شد.

فیاضی افزود: کشورهای مختلف دنیا تعدد خبرگزاری ندارند اما در کشور ما این تعدد وجود دارد لذا باید زمینه محدودیت سازی در تنوع و تعدد خبرگزاری ها ایجاد شود، البته وجود خبرگزاری های تخصصی لازم است اما نباید دامنه خبرگزاریهای عمومی گسترده شود چرا که در این صورت منابع بسیاری برای تولید خبرهای مشابه شکل می گیرد.

وی ادامه داد: اکنون تعدد خبرگزاریها باعث شده است که بسیاری از آنها اخبار و گزارشهای مشابه یا با تفاوتهای ناچیز ارایه دهند که نشان می دهد که اطلاع رسانی ها کاملا مشابه و منطبق بر یکدیگر با هزینه های متفاوت انجام می گیرد و در صورتی که گروه رسانه ای وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند به نحوی برنامه ریزی کند که حرکتی در جهت کاهش تنوع و کمیت رسانه ای و افزایش کیفیت در تولیدات ایجاد شود منوط بر این که هم موضوع اقتصاد رسانه مورد توجه قرار گیرد، هم نظارت بر فعالیتهای رسانه ای دستگاه های دولتی و عمومی به وجود آید و ایجاد رسانه دچار محدودیت شود، این امکان فراهم می شود که بخش خصوصی حضور فعال تری در حوزه رسانه داشته باشد.

مدیرعامل خبرگزاری فرهنگ رضوی گفت: حضور بخش خصوصی در عرصه رسانه باید به نحوی باشد که خود، بتواند اقتصادش را تامین کند، اگر چنین اتفاقی بیفتد، طبیعی است که رسانه های غیرموثر و کوچک و رسانه هایی که بیشتر جنبه تکرار رویدادها دارند به طور طبیعی از صحنه خارج می شوند.

فیاضی به یکی دیگر از محورهای برنامه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت و گفت: اعتماد و سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین مسائل نظام های مبتنی بر مردم سالاری و نظام هایی است که مبتنی بر رای مردم و مشارکت مردم اداره می شوند و به طور قطع لازم است این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.

وی پاسخگو بودن دستگاه های دولتی به رسانه ها را دو روی یک سکه دانست و گفت: روی نخست سکه به خود دستگاه های دولتی بازمی گردد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از اعضای هیات وزیران باید زمینه ای فراهم آورد که آستانه تحمل مدیران دستگاه های دولتی بالا رود و زمینه مطالبه گری و نقد آنان در رسانه ها فراهم شود.

این پیشکسوت عرصه رسانه افزود: انتقادپذیری و پاسخگو بودن مسوولان دستگاه های دولتی به رسانه ها باید به یک فرهنگ و گفتمان تبدیل شود و این نقشی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند در سطح هیات وزیران و در ارتباط با مدیران دستگاه های دولتی دیگر برای پاسخگو نمودن آنان به رسانه ها ایفا کند.

فیاضی افزود: روی دیگر سکه به خود رسانه ها بازمی گردد، رسانه های مطالبه گر، منتقد و آزاد باید مورد حمایت قرار گیرند، البته رسانه ها هم باید فعالیتهای مطالبه گری خود را تخصصی کند و تخریب را جایگزین نقد نکنند، رسانه ها به جای نقد اشخاص باید به نقد عملکرد دستگاه های دولتی بپردازند و اگر به جای تخریب اشخاص به نقد عملکردها پرداخته شود و عملکرد دستگاه ها و مدیران مورد نقد قرار گیرد در این صورت می توان از برخوردهای تخریبی فاصله گرفت و به سمت برخوردها و نقدهای سازنده پیش رفت.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha