افتتاح ۱۳ پروژه عمرانی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه مشارکتی محیط زیستی

تهران - ایرنا - فردا دوشنبه با حضور رییس جمهوری ۱۳ پروژه عمرانی، سامانه جامع محیط زیست و ۹۲۴ میلیارد تومان پروژه های مشارکتی با صندوق ملی محیط زیست افتتاح می شود و به بهره برداری می رسد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین در این آیین که رییس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس در آن حضور دارد، مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه افتتاح و گزارشی از عملکرد ستاد احیاء دریاچه ارومیه ارائه می شود.

رونمایی از مطالعات بنیادی و کاربردی و افتتاح ۱۳ عنوان پروژه های عمرانی سازمان حفاظت محیط زیست

بر این اساس ۱۳ پروژه عمرانی شامل پروژه های مطالعات تعیین  نیاز آبی زیست محیطی برای ۲۱ مجموعه تالابی و رودخانه ای  کشور فردا رونمایی می شود. یکی از محورهای اصلی اهداف راهبردی و فعالیتهای سازمان در مدیریت تالاب های کشور در دولتهای یازدهم و دوازدهم، تعیین نیاز آب محیط زیستی تالاب ها و جریان های زیست محیطی رودخانه های کشور و نظارت بر تامین حقابه محیط زیستی است.

در همین راستا و با هدف نظارت بیشتر بر تامین حقابه، ایجاد و تکمیل سامانه های پایش کمی و کیفی و روزآمد آب های ورودی به تالاب ها و رودخانه ها و حفاظت از تالاب ها و رودخانه ها مطالعات تعیین نیاز آبی زیست محیطی برای ۲۱ تالاب و رودخانه انجام و برای ۱۷ تالاب و رودخانه دیگر در حال انجام است.

از سوی دیگر در این مراسم از برنامه های مدیریت جامع زیست بومی تالاب ها به عنوان سندی بالادستی رونمایی می شود؛ این برنامه هدف مدیریت تالاب را برای گذار از شرایط کنونی به شرایط مطلوب در آینده مشخص و چارچوبی برای تصمیم گیری های مدیریتی و اقدامات اجرایی فراهم می کند. این برنامه ضمن در نظر گرفتن نقش و مسئولیت فعال برای دست اندرکاران در مدیریت تالاب، با برنامه ریزی در سطح حوضه آبریز سعی در برقراری تعادل میان حفاظت و توسعه و تحقق بهره برداری خردمندانه از تالاب و مدیریت پایدار آن دارد. در این خصوص در طول دولت یازدهم و دوازدهم تعداد ۱۷ برنامه مدیریت تدوین شده است.

همچنین از پروژه ها و طرح های مطالعاتی بنیادی و کاربردی در حوزه ساحلی دریایی و تالاب ها رونمایی می شود و بر این اساس، ضرورت حفاظت از اکوسیستم های ساحلی دریایی و تالابی، مستلزم شناسایی اهداف، کارکردها، روابط، موجودی محیط و تنوع و پویایی گونه ها و جمعیت ها و منابع آلاینده است. این مطالعات در راستای افزایش آگاهی و شناخت وضعیت و موجودی محیط های ساحلی دریایی و تالابی انجام گرفته است تا با شناسایی شرایط، نسبت به حفاظت از گونه ها، زیستگاه ها و احیای آنها و نیز مبارزه با آلودگی های ساحلی، دریایی و تالاب ها  به نحو مطلوبی اقدام شود. در این رابطه تعداد ۲۲ طرح و پروژه مطالعاتی بنیادی و کاربردی در طول دولت های یازدهم و دوازدهم به انجام رسیده است.

در این آیین مرکز اطفاء حریق منطقه حفاظت شده شیرین بهار در استان خوزستان با هدف حفاظت از عرصه های طبیعی و گونه های گیاهی باارزش ، حفاظت از گونه های جانوری ارزشمند و در معرض انقراض - جلوگیری از حریق و کنترل و مهار آن در کمترین زمان ممکن؛ ساختمان پاسگاه های محیط بانی در استان های خوزستان، سمنان، لرستان، آذربایجان غربی با هدف حفاظت از مناطق و عرصه های تحت مدیریت ، حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری؛ ساختمان آزمایشگاه محیط زیست در استان لرستان به منظور رصد و سنجش آلاینده های محیط زیستی با استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌ تخصصی محیط زیست؛ تصفیه خانه فاضلاب فاز دوم پتروشیمی های عسلویه به منظور ایجاد شبکه دریافت و تصفیه فاضلاب پتروشیمی های فاز ٢ پتروشیمی ها و با هدف بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش بار آلودگی فاضلاب ها و کاهش ریسک زیست محیطی صنایع برای محیط زیست منطقه احداث شده و ظرفیت آن ١٣٠ مترمکعب است؛ مرکز حفاظت و پایش زیست محیطی در استان های خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان به منظور رصد و سنجش آلاینده های محیط زیستی، نظارت و پیگیری در اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده و ایستگاه سنجش و آنالیز آلودگی هوا در استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان به منظور نظارت بر روند اجرا و رعایت حدود استانداردهای زیست محیطی ، شناسایی منابع مختلف آلاینده  -  ارائه هشدارهای لازم در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راه حل به منظور رفع آلودگی افتتاح و نیازهای موتورسیکلتی کلیه پاسگاههای محیط زیست کشور به تعداد ۱۲۰۰ دستگاه تامین می شود.

افتتاح سامانه جامع محیط زیست

سامانه جامع محیط زیست در راستای اجرای دولت الکترونیک، رعایت حقوق شهروندی و به منظور ساماندهی بانک های اطلاعات زیست محیطی مشتمل بر وضعیت آلایندگی منابع نشر، منابع زیستی، استقرار و ارزیابی صنایع، مدیریت پسماند، رصد فعالیت های سایر ذی مدخلان موثر بر  وضعیت محیط زیست کشور و در راستای اجرای بهینه قوانین موجود، این سامانه شکل گرفته است.

بهره برداری از ۹۲۴ میلیارد تومان پروژه های مشارکتی با صندوق ملی محیط زیست

فردا همچنین از ۹۲۴ میلیارد تومان پروژه های مشارکتی با صندوق ملی محیط زیست رونمایی می شود؛ این پروژه ها شامل پروژه اعطای تسهیلات مالی به صنایع آلاینده در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر منابع مخرب محیط زیست ، کاهش آلودگی های محیط زیستی و تقلیل آلاینده ها  ، جلوگیری از تخریب محیط زیست؛ پروژه اولین واحد تأمین انرژی خورشیدی در پاسگاه  محیط بانی از میان ۵۴۰ پاسگاه محیط بانی کشور با هدف تجهیز پاسگاه های محیط بانی سراسر کشور و دسترسی به انرژی پاک و تجدید پذیر و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست؛ کلان پروژه های پایش ( چگونگی پایش زیست محیطی و تهیه برنامه  سنجش آلاینده ها در مراکز صنعتی، معدنی و خدماتی)که در این راستا برای ایجاد وحدت رویه در امر پایش آلاینده های محیط زیستی منتشره از مراکز صنعتی، معدنی و خدماتی به منظور ارتقاء کمی و کیفی نتایج حاصل از پایش در راستای بهینه سازی فرایند سیاستگذاری و مدیریت آلاینده ها، در این ارتباط ۲۰ کلان پروژه برای اجرا توسط دانشگاه های برتر در سطح کشور تعریف شده است که تاکنون ۱۲ پروژه منعقد شده است؛ فهرست انتشار آلاینده های هوا شامل منابع انسان ساز و تدوین و ارزیابی سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها برای شناسایی میزان آلاینده‌های واقعی تولید شده در منطقه، فراهم نمودن داده‌های مورد نیاز به عنوان ورودی به منظور مدلسازی آلودگی هوا، پیش بینی میزان انتشار آلودگی در آینده، بررسی میزان اثربخشی راهکارهای کاهش آلودگی هوا به منظور انجام تحلیل‌های هزینه بر فایده و  اولویت بندی راهکارهای مختلف، می شود.

افتتاح مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه

در این آیین مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه با هدف بکارگیری ظرفیت های علمی و فنی در سطح محلی، ملی و بین المللی - تسهیل گری و هماهنگی بین بخشی - ارائه و گسترش الگوهای موفق همزیستی با دریاچه ارومیه و بهره برداری پایدار از منابع آن با مشارکت های مردمی - ارتقاء آگاهی کلیه ذی نفعان از حقوق و مسئولیت های محیط زیستی آنها و افزایش حساسیت و مشارکت پذیری مردم، افتتاح می شود.

این پروژه ها در ستاد سازمان حفاظت محیط زیست و در استان های لرستان، بوشهر، آذربایجان غربی و تهران رونمایی، افتتاح و بهره برداری می شود.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha