دانش بنیان‌ها نهادی موثر در شکل‌گیری اقتصاد خِرد محور هستند

تهران - ایرنا - رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان را ضروری دانست و گفت: دانش بنیان‌ها، نهادی بسیار موثر در شکل‌گیری اقتصاد خِرد محور در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، دکتر علیرضا زالی روز دوشنبه در نخستین جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی که در تالار همایش های امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، افزود: می توان بخشی از نقدینگی های سرگردان در کشور را به سمت رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان سوق داد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از آسیب ها، موجب رشد و تعالی کشور می شود.
وی تصریح کرد: باید بیش از هر زمان دیگر به شرکت های دانش بنیان بها داد و اجازه چابکی به آنها بدهیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یادآوری این که برخی از شرکت های دانش بنیان نیاز به حمایت های جدی دارند تا بتوانند رشد مناسب داشته باشند، اظهار داشت: در زمینه تسهیل گری و مقررات زدایی این مجموعه ها باید اقدامات جدی انجام دهیم.
زالی ادامه داد: ترویج و تسهیل فعالیت های شرکت های دانش بنیان در شتاب گیری توسعه کشور بسیار موثر است و دولتمردان در این مسیر گام هایی برداشته اند که باید شتاب بیشتری بگیرد.

وی به فعالیت های شرکت های دانش بنیان در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: در دوران کرونا از فعالیت های شرکت های دانش بنیان بهره مند شدیم که تولید ماسک، مواد ضد عفونی و تجهیزات مورد نیاز از جمله آنها است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: فقط در حوزه تولید مواد ضد عفونی کننده بیش از ۴۸ شرکت در این دانشگاه، دستاوردهای خود را عرضه کردند که علاوه بر رفع نیازهای مردم، افتخاری برای کشور بوده است.
زالی همچنین گفت: فصل مشترک خواست همه این مجموعه ها، اعتماد دستگاه ها به آنها و مقررات زدایی برای چابکی آنان است.
وی در بخش دیگری از این جشنواره اظهار داشت: دانشگاه ها به عنوان یکی از نهادهای ارایه خدمات، نمی توانند بدون توجه به مولفه های کلان اقتصاد کشور شکل بگیرند و فعالیت کنند.
وی با بیان این که هیچ دانشگاهی نمی تواند به صورت جزیره ای، بدون توجه به آسیب های اقتصادی موجود در کشور حرکت کند، تصریح کرد: سال های اخیر تجربه نشان داده است که فربه شدن و افزایش دخالت دولت ها در اقتصاد کشور همواره موجب نتایج مطلوب نمی شود و می تواند آثار زیانباری را به دنبال داشته باشد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه دولت ها هرچه فربه تر عمل کنند و ساختار غیر چابک تری داشته باشند آثار مخرب بیشتری بر اقتصاد وارد می شود، گفت: دخالت دولت در بازارها باعث شکست های نهادی می شود.

ضرورت مداخله دولت در حوزه رفاه اجتماعی و سلامت
 زالی در ادامه بر ضرورت مداخله دولت در دو حوزه رفاه اجتماعی و حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: شفافیت زدایی و فساد دو روی یک سکه هستند و انضباط مالی راه مقابله با این مسایل است.
وی با یادآوری رتبه نامطلوب کشور در نظام های بین المللی شفافیت مالی در سال های اخیر، خواستار تحقق اقدامات موثر در این زمینه شد.
وی ویژه خواری، رانت های سیاسی، اجتماعی و اقتصاد در سایه و زیر زمینی را نتیجه عدم شفافیت مالی عنوان کرد و گفت: این آثار مخرب را باید با انضباط و شفافیت مالی از بین برد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نقدینگی سرگردان در اقتصاد جامعه را عامل تورم دانست و گفت: در سال های اخیر نقدینگی سرگردان در کشور به صورت فزاینده ای رو به افزایش است و همچون بهمن بر سر جریان های اقتصادی اصیل آوار می شود.
زالی با تاکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی حاکمیت، یادآور شد: در سال های اخیر سرمایه اجتماعی برای جلب اعتماد عمومی جهت سرمایه گذاری در بازارهای متعارف کاهش یافته است که از نمونه های آن می توان به بورس اشاره کرد.
وی همچنین با بیان اینکه در اقتصاد صادراتی نیز بسیاری از ظرفیت های کشور مغفول باقی مانده است، بر ضرورت برنام ریزی برای صدور محصولات دانشی همچون نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و جایگزین کردن صادرات نرم افزاری به جای صادرات نفتی  تاکید کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این که دانشگاه ها باید منبع آفرینی و اشتغال آفرینی کنند و برنامه های متعدد اقتصادی داشته باشند، یادآور شد: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری دانشگاه ها می توانند به عنوان یک نهاد ثروت آفرین مورد توجه قرار بگیرند.

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ یکی از برترین دانشگاه های کشور در انضباط مالی

معاون فنی و حسابرسی امورعمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور هم در این جشنواره گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  یکی از برترین دانشگاه های کشور در استقرار نظام های مالی و کنترلی است که تعامل مناسبی با دستگاه های نظارتی دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کیومرث داودی در جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی که به صورت مجازی و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش های مدافعان سلامت در سنگر مقابله با کرونا اظهار کرد: موضوعات مالی و بودجه ریزی یکی از مهم‌ترین رویکردهای جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی است.
وی توضیحاتی درخصوص وظایف دیوان محاسبات کشور ارایه داد و افزود: اساس شکل گیری دیوان محاسبات کشور پاسداشت از بیت المال است.
معاون فنی و حسابرسی امورعمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور بررسی عملکردمالی، رسیدگی به اموال و دارایی های دستگاهها را یکی از اصلی ترین وظایف دیوان محاسبات کشور عنوان کرد و افزود: انضباط مالی به معنی رعایت قوانین، مقررات و گزارش دهی درست و به موقع  در حوزه مالی است.
داودی پیشگیری را به عنوان مهم ترین مولفه نظارت ملی عنوان کرد و گفت: سیاست دیوان کمک و پیشگیری از تخلفات و اجرای بی کم و کاست مقررات مالی و اداری است.
وی با اشاره به این که اولین گام و سنگ بنای برقراری انضباط مالی، شفافیت مالی است خاطرنشان کرد: استقرار نظام های کنترل داخلی و شناسایی نقاط قوت و ضعف از اهم قوانین برقراری شفافیت ملی است.
معاون فنی و حسابرسی امورعمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر این که کلیه اموال و مجموعه ای که در اختیار مدیران در سطوح مختلف است، امانت بیت المال محسوب می شود تاکید کرد: باید در مقابل تمام وظایف پاسخگو باشیم  و نسبت به نتایج مثبت و منفی اموربا صبروبردباری به نحوی شایسته عمل کنیم.
آشنایی کارکنان نسبت به قانون بودجه یکی از الزاماتی بود که دکترداودی به آن اشاره کرد و الزام برقراری انضباط مالی با رویکرد توجه به رهنمودهای شکل گیری اقتصاد مقاومتی را در دستگاههای اجرایی کشور خواستار شد.
وی در ادامه با بیان این که شفافیت مالی به معنی رعایت کامل مقرارت است توضیح داد: به طور مثال عدم پرداخت تعهدات به موقع دستگاهها از مهم ترین مصادق عدم رعایت شفافیت مالی و ترک فعل محسوب می شود.
معاون فنی و حسابرسی امورعمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر این که هیچ کشوری بدون رعایت قوانین و مقررات مالی، نظارت و کنترل داخلی و عدم توجه به منابع مالی نمی تواند اقتصاد موفقی داشته باشد، اهمیت برگزاری جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی را با هدف برقراری تعادل منطقی بین منابع و مصارف را یادآور شد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha