برگزیدگان تهرانی‌ها برای ۶ دوره شورای شهر چه کسانی بودند؟

تهران- ایرنا- نتایج ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران اعلام شد و حال میزان مشارکت و منتخبان آن از دریچه آمار در ادوار مختلف می‌تواند قابل توجه باشد.

به گزارش ایرنا، با برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران و اعلام اسامی آن، بر آن شدیم تا نگاهی مقایسه ای به منتخبان هر ۶ دوره و میزان آرای آنان بیندازیم.

بر این اساس در آخرین دوره از انتخابات، مهدی چمران با ۴۷۶ هزار و ٢٨٢ رای، پرویز سروری با ۳۶۲هزار و ٩٢٠ رای، نرجس سلیمانی با ۳۵۶هزار و ٧٠٩ رای، حبیب کاشانی ٣٢٦ هزار و ١٣٢رای، محمد آخوندی با ٣٢۵ هزار و ۸۵۷ رای، ناصر امانی با ۳۱۴هزار و ٧٠٧ رای، مهدی پیرهادی با ٣١٢ هزار و ۸۱۵ رای و مهدی بابائی با ٣٠٩ هزار و ۵۶۹، سیدجعفر تشکری هاشمی با ٢٩٩ هزار و ۷۴۶رای، سید احمد علوی با ٢٩٧ هزار و ١٦٨ رای، مهدی اقراریان با ۲۹۶ هزار   ۹۴۰ رای، مهدی عباسی با ۲۹۶ هزار و ۴۶۳رای، علیرضا نادعلی شهرستانکی با ٢۹۴هزار و ٧٢۶ رای، احمد صادقی با ٢۹۱هزار و ٤٧٤رای، سیدمحمد آقامیری با کد ۱۵۶۵و ۲۸۸ هزار و ۴۳۳ رای، میثم مظفر با ٢٨٧ هزار و ۷۸۵رای، زهرا شمس احسان با ٢٧٩ هزار و ٨٧٠ رای، نرگس معدنی پور با ۲۷۶ هزار و ۱۲۶رای، علی اصغر قائمی با ۲۷۴ هزار و چهار رای، سوده نجفی با ۲۶۵ هزار و ۶۰۷رای و جعفر بندی شربیانی با ۲۵۵ هزار و ۸۵۴رای به عنوان اعضای جدید شورای شهر انتخاب شدند.

این آمارها در حالی منتشر شده است که در دور پیشین انتخابات شورای شهر، نفر نخست یعنی محسن هاشمی بهرمانی، یک میلیون و ۷۵۶ هزار و ۸۶ رای، مرتضی الویری یک میلیون و ۴۱۱ هزار و ۶۸ رای، احمد مسجدجامعی یک میلیون و ۴۰۵ هزار و ۹۹۴ رای و شهربانو امانی انگنه یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۶۵۷ هزار رای کسب کرد.

دیگر اعضای منتخب دور پنجم نیز به ترتیب عبارت بودند از محمدجواد حق‌شناس با یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۶۱۱ رای، بهاره آروین با  یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۲۳۷ رای، سیدابراهیم امینی با یک میلیون و ۲۶۵ هزار و ۸۶۸ رای، افشین حبیب‌زاده کلی با  یک میلیون و ۲۳۲ هزار و ۹۴۷ رای، سیدآرش حسینی میلانی با یک میلیون و ۲۳۰ هزار و ۷۲۲ رای، حسن خلیل‌آبادی با  یک میلیون و ۲۲۸ هزار و ۴۷۷ رای، علی اعطا با یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۰۹ رای، زهرا صدراعظم نوری با یک میلیون و ۲۰۶ هزار و ۱۵۹ رای،  محمد سالاری با یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۷۴ رای، سیدحسن رسولی با یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۶۰۲ رای، ناهید خداکرمی با یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷۸۲ رای، مجید فراهانی با یک میلیون و ۱۷۱ هزار و ۶۰۹ رای،  زهرا نژادبهرام  با یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۴۸ رای، سیدمحمود میرلوحی جوآبادی با یک میلیون و ۱۲۱ هزار و ۲۳۷ رای، الهام فخاری با یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۱۲۶ رای، محمد علیخانی با یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۵ رای، بشیر نظری  با یک میلیون و ۶۶ هزار و ۸۱۳ رای.

نتیجه چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران به این قرار بود: مهدی چمران با ۵۶۶ هزار و ۶۱۴ رای، علیرضا دبیر با ۴۶۷ هزار و ۷۰۰ رای، احمد مسجد جامعی با ۲۸۱ هزار و ۵۴۸ رای، حسین رضازاده با ۲۷۰ هزار و ۳۹۰ رای،  حبیب کاشانی با ۲۶۶ هزار و ۵۵۳ رای، هادی ساعی با ۲۶۰ هزار و ۴۵۷ رای، مرتضی طلایی ۲۴۲ هزار  و ۳۸۴ رای، پرویز سروری ۱۹۹ هزار و ۹۵۶ رای، رضا تقی پور ۱۸۶ هزار و ۲۰ رای، الهه راستگو ۱۷۹ هزار و ۹۸۲ رای، عباس شیبانی ۱۷۳ هزار و ۲۷۷ رای، اسماعیل دوستی ۱۵۸ هزار و ۷۰۸ رای، احمد دنیامالی ۱۵۷ هزار و ۲۷۷ رای، محمد سالاری ۱۵۵ هزار و ۱۳۸ رای، محمد مهدی تندگویان ۱۵۴ هزار و ۹۲۱ رای، فاطمه دانشور ۱۴۴ هزار و ۷۹۲ رای، احمد حکیمی پور ۱۳۷ هزار و ۶۹۴ رای، محمد حقانی ۱۳۵ هزار و ۱۰۰ رای، مجتبی شاکری ۱۳۰ هزار و ۲۶۹ رای، سید ابوالحسن مختاباد ۱۲۹ هزار و ۹۶۹ رای و رحمت الله حافظی ۱۲۹ هزار و ۸۳۲ رای.

لازم به یادآوری است که در سه دوره نخست تعداد کرسی های شورای اسلامی کلانشهرها از جمله تهران ۱۵ نفر بود که پس از آن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این تعداد به ۲۱ نفر افزایش یافت.

منتخبان سومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران به لحاظ آمار آرا تفاوت محسوسی با دور چهارم نداشت و عبارت بود از: مهدی چمران ۶۰۳ هزار و ۷۶۶ رای،  مرتضی طلایی ۵۳۹ هزار و ۷۶۱ رای، رسول خادم ۴۲۷ هزار و ۹۷ رای، عباس شیبانی ۳۹۴ هزار و ۳۵۸ رای، هادی ساعی ۳۸۴ هزار و ۳۵۸ رای، حمزه شکیب ۳۳۰ هزار و ۲۳۳ رای، علی‌رضا دبیر ۳۰۶ هزار و ۸۰۹ رای،  پروین احمدی‌نژاد  ۲۴۹ هزار و ۵۴۹ رای، معصومه ابتکار ۲۳۲ هزار و ۹۵۹ رای، احمد مسجدجامعی ۲۱۶ هزار و ۱۵ رای،  محمدعلی نجفی ۲۰۲ هزار و ۷۰۰ رای، معصومه آباد ۲۰۱ هزار و ۷۵۴ رای،  حسن بیادی ۲۰۰ هزار و ۳۹۷ رای، خسرو دانشجو ۲۰۰ هزار و ۱۷۵ رای، حبیب کاشانی ۱۹۷ هزار و ۲۸۴ رای.

نتیجه انتخابات دومین دوره شورای شهر تهران نیز این افراد بودند: مهدی چمران ۱۹۲ هزار و ۷۱۶ رای، عباس شیبانی ۱۷۸ هزار و ۳۵۱ رای، نادر شریعتمداری ۱۰۴ هزار و ۱۴۷ رای، حسن بیادی ۱۰۳ هزار و ۱۵۰ رای، حسن زیاری ۱۰۰ هزار و ۴۵۴ رای، حبیب کاشانی ۹۹ هزار و ۱۳ رای، محمود خسروی‌وفا ۹۸ هزار و ۳۹۰ رای، حمزه شکیب  ۹۸ هزار و ۳۱۳ رای، خسرو دانشجو ۹۸ هزار و ۲۹۱ رای، مسعود زری‌بافان ۹۵ هزار و ۹۷۱ رای، رسول خادم ازغدی ۹۲ هزار و ۶۰۶ رای،  امیررضا واعظی آشتیانی ۹۰ هزار و ۸۳۲ رای، نسرین سلطان‌خواه حقیقی روشاوند ۹۰ هزار و ۲۹ رای،   منظر خیر حبیب‌اللهی ۸۷ هزار و ۶۹۰ رای، مهنوش معتمدی‌آذر ۸۵ هزار و ۸۳۹ رای.

دور نخست یا همان زمان تولد انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران نیز چنین نتیجه ای را به ثبت رساند: عبدالله نوری ۵۸۸ هزار و ۶۳۳ رای، سعید حجاریان کاشانی ۳۸۶ هزار و ۶۹ رای، جمیله کدیور ۳۶۹ هزار و ۶۶۹ رای، فاطمه جلایی‌پور ۳۵۰ هزار و ۱۷۳ رای، محمدابراهیم اصغرزاده ۳۴۷ هزار و ۱۷۳ رای، محمد عطریان‌فر ۳۲۲ هزار و ۸۹۷ رای، احمد حکیمی‌پور ۳۰۴ هزار و ۴۶۰ رای، محمدحسین درودیان ۲۷۹ هزار و ۹۴۶ رای، سیدمحمود علی‌زاده طباطبایی ۲۶۰ هزار و ۴۶۲ رای، مرتضی لطفی  ۲۲۴ هزار و ۸۶۷ رای، رحمت‌الله خسروی  ۲۲۰ هزار و ۲۱ رای، غلام‌رضا فروزش ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ رای، صدیقه وسمقی ۲۱۰ هزار و ۳۰۳ رای،  عباس دوزدوزانی ۲۰۰ هزار و ۵۲۱ رای، سیدمحمد غرضی  ۱۹۲ هزار و ۲۱۱ رای.

انتخابات شورای اسلامی شهر تهران که در عمل سه شهر تهران، شمیرانات و ری را شامل می شود، طی ۶ دوره گذشته فراز و فرودهای بسیاری داشته و مشارکت بالا و پایین متفاوتی را به ثبت رسانده است.

بررسی علت مشارکت بالا یا پایین شهروندان در این عرصه که می تواند چهار سال مدیریت شهری پایتخت را رقم بزند، خالی از لطف نیست و آمار ارائه شده در این زمینه کمک حال این موضوع می تواند باشد.

به هر صورت اکنون تیم جدید شورای شهر تهران با انتخاب شهروندان پایتخت، شکل گرفته است و بنا است مدیریت شهری چهار سال آتی پایتخت را بر عهده داشته باشد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha