انتخابات ۲۸ خرداد و تجربه بیستم قزوینی‌ها

قزوین - ایرنا - مردم استان قزوین ۲۸ اسفند ماه امسال با مشارکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیستمین حضور خود را در پای صندوق های رای را پس از استان شدن تجربه می‌کنند.

به گزارش ایرنا، پیش از این مردم قزوین پس از ارتقا در تقسیمات کشوری و تبدیل شدن به استان از سال ۱۳۷۵ به این سو، نوزده بار حضور در پای صندوق های رای را تجربه کرده بودند که از این تعداد پنج مورد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

بالاترین مشارکت مردم قزوین در انتخابات برگزار شده مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ و پایین ترین مشارکت نیز به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ برمی گردد.

نگاهی به تاریخچه و آمار انتخابات برگزار شده در قزوین در حالی که کمتر از یک هفته دیگر به موعد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان باقی مانده، خالی از لطف نیست. 

انتخابات ۲۸ خرداد و تجربه بیستم قزوینی‌ها

نخستین تجربه قزوینی ها در انتخابات با مشارکت ۸۶ درصدی

هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ نخستین حضور قزوینی ها پس از استان شدن در پای صندوق های رای بود.

۵۷۷ هزار و ۴۳۲ نفر از شهروندان استان قزوین در این دوره از انتخابات واجد شرایط رای دهی بودند که ۴۹۷ هزار و ۹۶۱ نفر برابر با ۸۶ درصد واجدان پای صندوق های رای حاضر شدند.

سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آبان سال ۱۳۷۷ دومین حضور مردم استان قزوین در پای صندوق های رای بود.

۳۲۴ هزار و هشت نفر از شهروندان این استان در این دوره از انتخابات حضور پیدا کردند که معادل ۵۲ درصد واجدان شرایط رای دهی بود، در این انتخابات ۶۱۷ هزار ئ ۹۲۰ شهروند قزوینی امکان رای دهی داشتند.

سومین تجربه مردم قزوین در انتخابات پس از استان شدن به نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باز می گردد.

از ۵۲۹ هزار و ۶۳۳ شهروند قزوینی واجد شرایط رای دهی، ۴۴۴ هزار و ۳۸۰ نفر پای صندوق های رای حاضر شدند که معادل ۸۴ درصد مشارکت واجدان شرایط رای دهی در این استان در این دوره از انتخابات بود.

چهارمین حضور مردم استان قزوین در انتخابات با مشارکت ۷۰ درصدی واجدان شرایط همراه شد، این مشارکت مربوط به ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

در این دوره از انتخابات از ۶۲۲ هزار و ۸۴۰ تن از واجدان شرایط در استان قزوین، ۴۲۸ هزار و ۴۰۷ تن از شهروندان این استان پای صندوق های رای حاضر شدند و نمایندگان خود را در خانه ملت برگزیدند.

در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که سال ۸۰، ۵۰۰ هزار و ۹۰۷ نفر از قزوینی ها پای صندوق های رای حضور یافتند که معادل ۷۸ درصد واجدان شرایط رای دهی بود.

در این دوره از انتخابات ۶۳۹ هزار و ۹۹۰ شهروند قزوینی برای رای دهی واجد شرایط بودند.

میزان مشارکت مردم قزوین در دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۸۱ نیز ۵۵ درصد بود.

در این انتخابات ۳۹۵ هزار و ۷۵۸ نفر از شهروندان استان قزوین پای صندوق های رای حاضر شدند در حالی که تعداد واجدان شرایط رای دهی ۷۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر بود.

در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز که هفتمین تجربه قزوینی ها پس از استان شدن در انتخابات بود ۷۵۳ هزار و ۹۱ نفر واجد شرایط رای دهی بودند که از این تعداد ۴۱۳ هزار و ۲۸۴ فر معادل ۵۵ درصد در پای صندوق های رای حاضر شدند.

در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۳۸۹ هزار و ۳۵۸ نفر از ۷۱۵ هزار و ۲۵۱ نفر واجد شرای رای دهی پای صندوق های رای حاضر شدند که نشان دهنده مشارکت ۵۴ درصدی آنان بود.

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز ۷۵۳ هزار و ۷۲۹ نفر از مردم استان قزوین واجد شرایط رای دهی بودند که از این تعداد ۶۹ درصد پای صندوق های حاضر شده و رای دادند.

این دوره از انتخابات به دور دوم کشیده شد که این بار مشارکت ۲ درصد کاهش یافت و با حضور ۵۰۵ هزار و ۲۸۴ در پای صندوق های رای، مشارکت ۶۷ درصدی شهروندان قزوینی در این دور از انتخابات به ثبت رسید.

سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شکل همزمان در سال ۱۳۸۵ برگزار شد، میزان مشارکت قزوینی ها در این انتخابات به ترتیب ۷۱ و ۷۱.۱۹ درصد بود.

در این سال، ۵۳۲ هزار و ۴۱۸ شهروند قزوینی در انتخابات شوراها و ۵۳۴ هزار و ۱۴ نفر در انتخابات خبرگان آرای خود را به صندوق های رای انداختند.

انتخابات ۲۸ خرداد و تجربه بیستم قزوینی‌ها

انتخابات ریاست جمهوری دهم و ثبت بیشترین مشارکت قزوینی ها 

اما بالاترین میزان مشارکت مردم استان قزوین در انتخابات به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ برمی گردد که در آن ۹۲.۴۱ درصد واجدان شرایط رای دهی پای صندوق های رای حضور پیدا کردند.

در این دوره از انتخابات ۶۹۲ هزار و ۳۵۵ نفر از شهروندان قزوینی آرای خود را به صندوق ها انداختند، واجدان شرایط رای دهی در این انتخابات ۷۴۹ هزار و ۲۰۵ نفر بود.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با مشارکت ۶۸ درصدی مردم استان قزوین همراه بود.

در این دوره از انتخابات ۷۶۷ هزار و ۸۴۵ نفر واجد شرایط رای دهی بودند که از این تعداد ۵۲۴ هزار و ۱۰۰ نفر در پای صندوق های رای حضور یافتند.

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ نیز ۶۵۲ هزار و ۸۰ نفر از شهروندان استان قزوین در پای صندوق های رای حاضر شدند که این رقم معادل ۷۹ درصد رای دهندگان بود.

در این دوره از انتخابات ۸۱۸ هزار و ۹۳۰ نفر امکان رای دهی داشتند.

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز که در سال ۹۴ برگزار شد، ۸۸۷ هزار و ۱۶۵ نفر واجد شرایط رای دهی بودند که ۶۱ درصد آنها یعنی ۵۳۶ هزار و ۹۵۰ نفر در پای صندوق های رای حاضر شدند.

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ۸۰ درصد واجدین رای دهی در استان قزوین مشارکت داشتند.

در این انتخابات ۸۸۸ هزار و ۲۷۸ نفر واجد شرایط رای دهی بودند از این تعداد ۷۰۷ هزار و ۱۰۰ نفر پای صندوق های حاضر شدند..

در آخرین انتخابات برگزار شده در کشور که مربوط به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۹۸ بود، مشارکت ۴۲.۱۹ درصد به ثبت رسید که این آمار تقریبا با میانگین کشور برابر بود.

۹۲۵ هزار و ۴۷۸ شهروند در استان قزوین در این دوره از انتخابات واجد شرایط رای دهی بودند.

حال شمارش معکوس برای برگزاری انتخاباتی دیگر آغاز شده و مردم استان قزوین بیستمین حضورشان را در پای صندوق های رای در این روز تجربه خواهند کرد.

 ۹۳۰هزار نفر در استان قزوین برای شرکت در این دوره از انتخابات دارای سن قانونی و واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۴۳ هزار  نفر آن ها رای اولی ها هستند که نزدیک به پنج درصد کل رای دهندگان را شامل می شود.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه هفته جاری ۲۸ خرداد ماه برگزار می شود.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha