«کووید-۱۹ باز تنظیم بزرگ»؛ تصویری از جهان در پساکرونا

تهران- ایرنا- نویسندگان کتاب «کووید-۱۹ بازتنظیم بزرگ»؛ یعنی «کلاوس شواپ» و «تیه‌ری ماله‌ره»، بر این باورند که جهان دوباره به وضعیت عادی پیش از همه‌گیری کرونا بازنخواهد گشت.

کتاب کووید-۱۹ بازتنظیم بزرگ اثر کلاوس شواپ و تیه‌ری ماله‌ره که به تازگی از سوی نشر فرهنگ نو منتشر شده، از آثاری است که دست بر وضعیت مبهم جهان پیش و پس از کرونا می‌گذارد. نقاط عطف مختلفی را در تاریخ تمدن بشر می‌توان نام برد که نزدیک ترین و شاید از جهاتی عمیق ترین آن (که انسان معاصر تجربه درگیری مستقیم با آن را داشته) همه‌گیری عالم‌گیر کووید-۱۹ است.

بسیاری صاحبنظران به سیاق تاریخ‌نویسی کلاسیک، جهان را به جهان پیش و پس از کرونا تقسیم کرده و می کنند؛ جهانی که هیچکس منکر تفاوت قبل و بعد آن نخواهد بود و شاید تعیین دقیق پیامدهای احتمالی هنوز هم همچنان برای این صاحبنظران پوشیده است.

کلاوس شواپ بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد و تیه‌ری ماله‌ره دستیار اجرایی مؤسسۀ مانتلی باومتر در اثر پیش رو، بر این باورند که جهان هرگز دوباره به وضعیت عادی پیش از همه‌گیری کرونا بازنخواهد گشت. اثار همه‌جانبه همه‌گیری، فرایندهای مقابله با آن، تأثیر اقدامات کشورها و نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری و مهار آن و پیامدهای این اقدامات چنان وسیع، عمیق و تاریخی‌اند که در افق آن، دورانی جدید برای تمدن بشری آغاز خواهد شد.

در این کتاب عنوان می شود همه‌گیری کووید-۱۹ در زمستان ۲۰۱۹ با درهم شکستن ظرفیت‌های مقابله با چنین فاجعه‌هایی در سراسر دنیا نشان داد حکمرانان کنونی جهان چندان به ظرفیت‌های ریسک‌های فاجعه‌بار و توان دفاعی کشورها و عرصه‌های جهانی حکمرانی اشراف نداشته‌اند.

نه ساختارهای  بین‌المللی و نه قراردادهای اجتماعی برسازندۀ ملت‌ها درون مرزهای ملی، و نه ظرفیت‌های منطقه‌گرایی از سطح مطلوبی از آمادگی مقابله با فاجعه‌هایی نظیر همه‌گیری‌های کووید-۱۹ برخوردار نبود. جهان پیشاکرونا به کدام سو می‌رفت؟ وضعیت اقتصاد و سیاست در انتهای دهۀ دوم هزارۀ سوم چگونه بود؟

کووید-۱۹ بازتنظیم بزرگ درنمایی از جهان پساکرونایی به دست می دهد و این همه‌گیری را بر اساس پنج مقولۀ کلان اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلتیکی، زیست محیطی و فناوری ارزیابی می کنند؛ اثرات همه گیری را بر روابط خرد در شرکت ها و وصنایع خاص مطرح می کند؛ و فرضیاتی درباره پیامدهای احتمالی همه گیری در سطح فردی ارائه می دهد.

جهان پس از شیوع کووید-۱۹ بر سر دوراهی قرار گرفته است. این اثر دورنمایی از جهان پساکرونایی به دست می‌دهد و این همه‌گیری را بر اساس پنج مقولۀ کلان اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلتیکی، زیست‌محیطی و فناوری ارزیابی می‌کند؛ اثرات همه‌گیری را بر روابط خُرد در شرکت‌ها و صنایع خاص مطرح می‌کند؛ و فرضیاتی دربارۀ پیامدهای احتمالی همه‌گیری در سطح فردی ارائه می‌دهد.

در بخشی از این کتاب ذیل عنوان ریسک ویران‌شهر آمده است:

در ماه ها و سال های آینده، بده بستان میان منافع بهداشت همگانی و از بین رفتن حریم خصصی با دقت وزن کشی شده و به موضوع بسیاری از گفت وگوهای سرزنده و مباحثات داغ تبدیل خواهد شد. اکثر مردم هراسان از خطر کووید -۱۹ می پرسند: احمقانه نیست که وقتی قربانی یک شیوع شده ایم و در وضعیت مرگ و زندگی قرار گرفته ایم، از اهرم قدرت فناوری‌ای که داریم برای نجاتمان استفاده نکنیم؟ آن گاه راضی خواهند شد که بسیاری از حریم های خصوصی‌شان بشکند و تن در می دهند که در چنین شریطی قدرت عام به حق می تواند حقوق فردی را نادیده بگیرد. سپس وقتی بحران تمام شد، برخی ممکن است متوجه شوند که کشورشان ناگهان تبدیل شده به جایی که دیگر تمایلی به زیستن در آن ندارند.

این فرایند فکری چیز تازه ای نیست. در چند سال گذشته هم حکومت ها و هم شرکت ها فناوری های پیچیده ای را برای پایش و گاه برای کنترل شهروندان و کارکنان به کار گرفته اند؛ هشدار می دهیم به طرفداران حفظ حریم خصوصی که گوش به زنگ باشید، همه گیری نقطه عطف مهمی را در تاریخ نظارت پدید آورده است. کسانی که از پس تمام ترس ها در قضیه حریم خصوصی گریبان فناوری را می گیرند استدلالشان بسیار واضح و ساده است: به نام بهداشت همگانی، برخی از موارد حریم خصوصی به خاطر مهار یک بیماری مسری نقض می شوند، درسست همانطور که حملات تروریستی یازده سپتامبر به نام حفاظت از امنیت همگانی، مراقبتی بیشتر و دائمی به وجود آورد (ص.۱۶۲).

کتاب کووید-۱۹ بازتنظیم بزرگ اثر کلاوس شواپ و تیه‌ری ماله‌ره با ترجمۀ علیرضا حسنی در ۲۴۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه، به تازگی از سوی انتشارت فرهنگ نشر نو منتشر شده است.

سرخط اخبار فرهنگ

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha