برنامه درسی روز جمعه بیست و چهارم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

تتهران-ایرنا-جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه بیست و چهارم اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه بیست و چهارم  اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه - رشته شبکه و نرم افزار - پایه۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۸:۳۰تا ۹:۰۰

مبانی هنرهای تجسمی - پایه ۱۰ -رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

فناوری اطلاعات و ارتباطات - رشته شبکه و نرم افزار-پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

ریاضی و زندگی

با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

ریاضی و زندگی

با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

ریاضی وزندگی

بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

کاروفناوری - پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

تفکر و پژوهش - پایه ششم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش مقدماتی

ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

بازی و ریاضی مقدماتی

ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

کاروفناوری

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

کاروفناوری

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

کاروفناوری

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰

آموزش معلمان

آموزش یادگیری ادبیات فارسی

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۵۰ تا۱۷:۱۰

ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۰ تا۱۷:۳۰

آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس نگارش۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۷:۵۵ درس نگارش۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۲۰ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲ مشترک تمام رشته

ساعت۸:۴۵درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۹:۱۰درس نگارش۱/۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته ه

ساعت۹:۳۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۲۵درس فارسی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۵۰درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما

...... عصر.......

ساعت ۱۵:۳۰

عربی و زبان قرانی ( نکات آزمون سراسر ی) برای کلیه رشته های متوسط دوم نظری

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha