حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی استان مرکزی ۲ و نیم برابر شد

اراک - ایرنا - مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: دومین مرحله متناسب سازی حقوق بازنشستگان این استان فروردین ماه امسال اجرایی شد که با اجرای افزایش سنواتی، حقوق حداقل بگیران این سازمان در طول ۱۳ ماه اخیر ۲ و نیم برابر و سایر سطوح ۲ برابر افزایش یافت.

«علیرضا حسینی» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگاه سازمان تامین اجتماعی پس از ۱۲ سال، اولین متناسب سازی این افراد مردادماه سال گذشته اجرا شد که در این طرح حقوق مستمری بگیران این سازمان در استان مرکزی همسان با کشور بین ۱۵۰ تا یک میلیون تومان افزوده شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: ۱۱ هزار و ۴۳۶ نفر سال گذشته نسبت به سال قبل از آن به جمعیت کارگری این استان افزوده‌ شد.

حسینی بیان کرد: ۳۱۳ هزار و ۷۹۵ نفر بیمه شده اصلی تاپایان اسفندماه سال گذشته تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی قرار داشت که ۲۱۳ هزار و ۱۰۲ نفر این افراد جمعیت کارگرانی است که در کارگاه‌های مشمول قانون کار فعال بوده و تعداد این افراد نسبت به سال قبل از آن روند افزایشی داشته‌ است.

وی، جمعیت استان مرکزی را یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفرعنوان کرد و ادامه داد: ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ نفر معادل ۶۸ و چهار دهم درصد جمعیت استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: میانگین ضریب پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور ۵۵ درصد است این ضریب به دلیل صنعتی بودن استان نسبت به کشور بیشتر است.

حسینی گفت: پنج هزار و ۱۴۶ نفر مقرری بگیر بیکاری بر اساس آمار اسفند سال گذشته تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی قرار دارد که تعداد این افراد نسبت به اسفندماه سال ۹۸ حدود هفت درصد کاهش یافته‌است.

وی ادامه داد: پنج هزار و ۵۳۱ نفر  در قالب مقرری بگیر بیکاری اسفندماه سال ۹۸ تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی قرار داشتند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: کاهش تعداد مقرری بگیران اداره کل تامین اجتماعی استان نشان از ایجاد اشتغال برای بیکاران استان است.

حسینی خاطرنشان کرد: اکنون شرایط اشتغال در سه شهر دلیجان، زرندیه و ساوه بسیار مناسب بوده و این شهرها با کمبود نیروی کار مواجه هستند.

وی یادآورشد: ۱۹ هزار و ۷۱۹ نفر از مجموع بیمه شدگان استان مرکزی را بیمه شدگان کارگران ساختمانی، ۲۰ هزار و ۵۸۲ نفر را بیمه شدگان رانندگان، هشت هزار و ۱۹۵ نفر بیمه شدگان بافندگان قالی و بقیه بیمه شدگان سایر صندوق‌ها تشکیل می دهند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی از آغاز پوشش بیمه کارگران ساختمانی از ۲ تا سه ماه آینده خبرداد و گفت: سال گذشته  در بودجه سنواتی سهمی برای بیمه کارگران ساختمانی دیده نشده بود و به دلیل عدم پرداخت سهم دولت برای بیمه این افراد به سازمان تامین اجتماعی، پوشش بیمه‌ای این اقشار در ۶ ماه دوم متوقف شد.

حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه در بودجه سال جاری سهمی برای بیمه کارگران ساختمانی دیده شده‌ است پوشش بیمه‌ای این اقشار ظرف ۲ تا سه ماه آینده آغاز می شود.

وی گفت: ۶ هزار و ۳۳۰ نفر سال گذشته به جمعیت مستمری بگیران شامل بازنشستگان، کارفتادگان و بازماندگان افزوده‌ شد که سه هزار و ۹۸۰ نفر این افراد مربوط به بازنشستگان بوده‌است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: ۹۹ هزار و ۹۸۰ نفر مستمری بگیر با افزوده شدن این افراد اکنون تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی این استان قرار دارند.

حسینی گفت: ضریب پشتیبانی جمعیت مستمری بگیران استان مرکزی نسبت به شاغلان سه و ۸۲ صدم نفر و میانگین این رقم در کشور چهار و هفت دهم نفر است.

وی استاندارد ضریب پشتیبانی جمعیت مستمری بگیران نسبت به شاغلان را ۶ نفر عنوان کرد و افزود: افزایش مستمری بگیران در استان‌های صنعتی از جمله استان مرکزی از جمله مهمترین عوامل افزایش روزانه جمعیت بازنشستگان بوده‌است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: اداره کل تامین اجتماعی این استان به رغم افزایش ۱۶ درصدی درآمدها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، هزینه‌های این اداره کل نسبت به درآمدها ۱۳۹ میلیارد تومان افزایش یافت که ۹۰ درصد هزینه‌ها در این مدت برای پراخت مستمری مستمری بگیران هزینه شد.

حسینی یادآورشد: ۳۰ خدمت سازمان تامین اجتماعی با شیوع کرونا از اسفندماه سال ۹۸ و در راستای جلوگیری از مراجعه حضوری مستمری بگیران و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری ارایه شد که این مهم کاهش ۷۰ میلیون نفر از کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران به ادارت سازمان تامین اجتماعی را به همراه داشته‌است.

وی ادامه داد: ۹۹ درصد پرداخت‌ها به سازمان تامین اجتماعی در ۶ ماه دوم سال گذشته به صورت غیر حضوری انجام شد و تمامی خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله خرید خدمت سربازی، کمیسیون پزشکی و درخواست بیمه بیکاری به صورت غیر حضوری ارایه شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: حذف فرآیند تمدید اعتبار دفترچه‌های درمان از یکم خردادماه و حذف چاپ دفترچه‌های درمانی در اسفندماه سال گذشته و آغاز فرآیند نسخه الکترونیکی از دیگر اقدامات سازمان تامین اجتماعی بوده‌ است.

حسینی گفت: ۴۰ هزار جلد دفترچه تامین اجتماعی ماهانه در استان مرکزی صادر می‌شد که اجرای طرح نسخه الکترونیکی ضمن کاهش حضور بیمه شدکان، کاهش هزینه برای واردات کاغذهای دفترچه و کاهش قاچاق دارو را به همراه داشته‌ است.

وی ادامه داد: طرح نسخه الکترونیکی اکنون در ۹۰ درصد مطب‌ها و مراکز درمانی بخش خصوصی استان مرکزی اجرا شده و این طرح تاکنون در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به درستی اجرا نشده و امید است با ایجاد زیر ساخت‌های لازم زمینه اجرای این طرح در این مراکز فراهم شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: با اجرای طرح نسخه الکترونیکی در استان تعداد ۱۶ شعبه و ۹ کارگزاری در استان حذف شده‌ است.

حسینی یادآورشد: خدمات بستری سال گذشته به چهار هزار بیماری کرونایی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی ارایه و ۱۲ هزار عمل جراحی، چهار هزار زایمان و ۲۳ هزار بیمار در مراکز این سازمان بستری شدند.

وی از افزایش تعهدات سازمان تامین اجتماعی در حوزه پروتز خبرداد و گفت: ۱۴۳ قلم در این حوزه تحت پوشش بیمه این سازمان قرار داشت که اکنون به ۱۶۵ قلم افزایش یافته‌ است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی یادآورشد: در راستای تحقق شعار سال، کارفرمایانی که به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند در صورتی که تعداد کارگران آنها نسبت به بهمن سال ۹۸ کاهش نیافته باشد در صورتی که اصل بدهی خود را به صورت نقدی، چک و سفته به صورت ۱۲ ماهه به این سازمان پرداخت کنند جریمه آنان بخشیده می‌شود.

حسینی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از شغل‌های اینترنتی و استارت‌ آپ‌ها، این مشاغل می توانند کارمندان خود را بیمه کنند.

یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر جمعیت در استان مرکزی وجود دارد که ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ نفر معادل ۶۸ و چهار دهم درصد جمعیت استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha