بیشترین کاهش بارندگی در حمیل و سرپل ذهاب ثبت شد

کرمانشاه - ایرنا - معاون اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، گفت: شهر حمیل و شهرستان سرپل ذهاب در سال زراعی جاری به ترتیب با ۴۷ و ۴۶ درصد بیشترین کاهش بارندگی را در استان نسبت به سال زراعی گذشته داشته‌اند.

علی محمد زوراوند روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در حالیکه میانگین بارش های حمیل و سرپل ذهاب سال زراعی گذشته به ۴۴۳ و ۴۳۳ میلی متر می‌رسید امسال این میزان به ۲۳۶ و ۲۳۲ میلی متر کاهش یافته است.

وی همچنین از کرمانشاه به عنوان سومین شهری که با بیشترین کاهش بارندگی روبرو شده است، نام برد و افزود: میانگین بارش های سال زراعی گذشته این شهرستان (اول مهر تا ۸ اردیبهشت)  به بیش از ۵۲۷ میلی متر رسید حال آنکه در همین سال زراعی جاری به حدود ۳۰۸.۵ میلی متر رسیده تا با کاهشی ۴۲ درصدی روبرو باشد.

زوراوند تاکید کرد: روانسر، اسلام آبادغرب، کنگاور، سرارود، جوانرود، هرسین، ثلاث باباجانی، کوزران و ماهیدشت نیز میانگین بارش های آنها در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته بین ۳۳ تا ۳۹ درصد کاهش داشته است.

معاون اداره کل هواشناسی کرمانشاه با بیان اینکه سومار تنها شهر استان است که میانگین بارش آن طی سال زراعی جاری بیشتر از سال زراعی قبل است، گفت: در این شهر گرمسیری امسال حدود ۱۷۱ میلی متر باران باریده که نسبت به سال قبل که ۱۶۰ میلی متر بوده رشد هفت درصدی دارد.

وی در عین حال میانگین بارش های سال زراعی جاری استان از اول مهر ۱۳۹۹ تا هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰ را ۲۹۷.۵ میلی متر عنوان کرد و گفت: این مقدار بارش در مقایسه با سال زراعی گذشته که ۴۴۸.۶ میلی متر بود ۳۴ درصد و نسبت به بارش های دوره بلند مدت نیز ۳۳ درصد کاهش داشته است.

زوراوند یادآور شد: آمار بارش در