یک مسوول: مدیریت توزیع روغن تنظیم بازار به استانها واگذار شود

مشهد- ایرنا- معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بهتر است برای نظارت بهتر بر توزیع روغن توسط شرکتهای پخش و همچنین جذب کامل سهمیه روغن خراسان رضوی از محل کارخانجات خارج استان، مدیریت کامل توزیع این بخش از سوی ستاد تنظیم بازار کشور به استانها واگذار شود.

علی غفوری مقدم روز سه‌شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی افزود: بخشی از روغن طرح تنظیم بازار توسط شرکتهای پخش به فروشگاه های زنجیره ای اختصاص می یابد که سازمان صمت استان مسئولیت یا نظارتی در این خصوص ندارد.

وی ادامه داد: از آنجا که شرکتهای پخش بسیار خرد توزیع می‌کنند، تاثیر لازم را بر بازار ندارد و نظارت لازم را هم نمی توان روی آن داشت، لذا به نظر می رسد که باید به ستاد تنظیم بازار کشور پیشنهاد شود، مدیریت توزیع کل روغن طرح تنظیم بازار را به سازمانهای صمت استانها واگذار کنند تا در قالب یک سیستم مدیریت شده، توزیع شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از سهمیه ۹ هزار و ۷۰۰ تنی روغن ماه رمضان استان، سه هزار و ۸۰۰ تن که مربوط به کارخانجات استان بوده، جذب شده و در حال توزیع در مشهد و شهرستانها است.

وی افزود: پنج هزار و ۹۰۰ تن باقیمانده روغن استان باید از کارخانجات سایر استانها در خراسان رضوی توزیع شود که نگرانی هایی از جانب عدم اختیار کامل سازمان صمت استان برای نظارت بر این توزیع و تاخیر در اختصاص این سهمیه وجود دارد.

غفوری ادامه داد: طی مکاتبه ای با ستاد تنظیم بازار درخواست خواهد شد که نظارت بر توزیع و جذب کل سهمیه روغن استان به سازمان صمت واگذار شود.

وی گفت: طی نشست استاندار با دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور قرار شده ۶ هزار تن سهمیه فوق العاده روغن به استان اختصاص یابد،  همچنین دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور نسبت به جذب کامل سهمیه های قبلی گوشت قرمز منجمد و گوشت مرغ منجمد استان قول مساعدت داد که امید است این سهمیه ها در رمضان جذب خراسان رضوی شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی افزود: برای رفع نگرانی نسبت به کمبود گوشت مرغ گرم در ۱۰ روز انتهایی ماه رمضان، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درخواست چهار هزار و ۱۰۰ تن گوشت مرغ گرم یا منجمد کرده که باید طی مکاتبه با تهران، بتوان آن را از استانهای معین خراسان رضوی تامین کرد.

نحوه جذب سهمیه های کالاهای تنظیم بازار در خراسان رضوی

رییس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی گفت: از سهمیه شکر طرح تنظیم بازار ماه مبارک رمضان استان، سهمیه شهرستانها تخصیص داده شده و سهمیه مربوط به مشهد نیز در حال توزیع است.

حمیدرضا رجوعی افزود: با توجه به نگرانی هایی که بابت افزایش هزینه بسته بندی شکر طرح تنظیم بازار در استان وجود داشت، خوشبختانه با عنایت واحدهای بسته بندی، ۸۰ درصد از سهمیه شکر استان بدون مشکل بسته بندی و ۲۰ درصد باقیمانده نیز تبدیل به قند و با قیمت مصوب عرضه شد.

وی ادامه داد: اخیرا سهمیه جدیدی از شکر به میزان پنج هزار تن به خراسان رضوی اختصاص یافته است که در انتظار دریافت مجوز برای صدور حواله توزیع آن از سوی اداره کل غله استان هستیم.

رییس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: باقیمانده سهمیه قبلی برنج هندی خراسان رضوی به طور کامل جذب شد، از سهمیه برنج هندی ماه مبارک رمضان استان نیز تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ تن جذب شده و در حال توزیع است.

وی افزود: هزار و ۵۰۰ تن برنج هندی به طور کامل توزیع شده است، ۲ هزار و ۴۰۰ تن برنج تایلندی نیز به رغم توزیع نامحدود شهرستانی و استانی آن، استقبال چندانی از آن نشد.

رجوعی با اشاره به اینکه توزیع روغن در سطح شبکه طرح تنظیم بازار استان شامل فروشگاه های زنجیره ای، تعاونیهای مصرف کارگری و کارمندی، شبکه منتخب صنفی انجام گرفته است، افزود: توزیع روغن در فروردین ماه سال گذشته ۲ تا ۲.۵ برابر شده که بخشی از این توزیع مربوط به شرکتهای پخش است.

وی ادامه داد: در همین ۱۰ روز گذشته ۲ هزار و ۱۰۰ تن روغن طرح تنظیم بازار به شهرستانهای خراسان رضوی اختصاص یافته که بی سابقه بوده است اما هر چه روغن در بازار توزیع می‌شود، بیش از اندازه توسط مردم خریداری و بعضا در خانه ها دپو می‌گردد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی نیز در ادامه نشست ستاذ استانی تنظیم بازار خراسان رضوی گفت: موجودی گوشت مرغ منجمد استان ۵۴۰ تن است، از سهمیه ۵۰۰ تن قبلی گوشت مرغ منجمد استان ۱۵۰ تن باقیمانده است.

سعادت علی‌نیا افزود: از سهمیه قبلی گوشت قرمز منجمد خراسان رضوی ۱۹۰ تن باقیمانده و ۲۱۰ تن سهمیه جدید از گوشت قرمز منجمد برای ماه رمضان استان اختصاص داده اند.

تاکید بر اختصاص حداقل ۱۰۰ هزار تن شکر خام به استان

مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی هم در این نشست گفت: قبل از عید نوروز درخواست ۱۰۰ هزار تن شکر خام برای تصفیه آنها در کارخانجات استان از تهران شده بود که هنوز هیچ سهمیه ای از این محل به استان اختصاص نیافته و باید هر چه سریعتر در این زمینه اقدام شود.

حمیدرضا نوری افزود: از سهمیه هزار و ۵۰۰ تنی برنج هندی استان، تاکنون ۹۶۱ تن جذب شده و برای ۱۰۰ تن دیگر حواله صادر شده است،  از سهمیه ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج تایلندی استان نیز ۵۳۰ تن جذب شده، در صورتی که مجددا این سهمیه به شهرستانها اعلام شود، آماده توزیع و فروش خواهد بود.

وی ادامه داد: از سهمیه ۲ هزار و ۳۰۰ تنی برنج ویژه ماه رمضان نیز که شامل ۲ هزار و ۱۷۶ تن برنج هندی و ۱۴۶ تن برنج پاکستانی است، ۳۶ تن جذب شده است.

مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: تاکنون همه سهمیه شکر چهار هزار و ۸۳۰ تن خانوار طرح نوروزی، ۸۶ درصد از سهمیه ۲۹ هزار و ۵۰۲ تنی شکر سهمیه صنف و صنعت، ۳۲۰ تن معادل ۱۶ درصد از سهمیه ۲ هزار تنی شکر ویژه ماه مبارک رمضان استان جذب شده است.

اختصاص زمین برای ایجاد روستابازارهای بیشتر در مشهد

رییس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی نیز در نشست ستاد تنظیم بازار خراسان ضوی گفت: تاکنون ۴۳ روستابازار در استان ایجاد شده و ۱۰۰ روستابازار دیگر در دست افتتاح است، سهم مشهد از این روستابازارهای فعال استان فقط چهار مورد است که جوابگوی نیاز آن نیست.

ایرج ناصری مقدم افزود: در صورتی که مکانهای جدید برای استقرار روستابازار بیشتر در مشهد به سازمان تعاون روستایی اختصاص یابد، تاثیر زیادی در کنترل قیمتها خواهد داشت زیرا هم اینک قیمت بسیاری از کالاها در روستابازارها ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از بنکداریها است.

دپوی تخم مرغ در سردخانه ها

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دیگر سخنران این نشست گفت: تخم مرغ در بازار با کاهش قیمت مواجه است که موجبات نگرانی تولیدکنندگان را فراهم کرده است.

حمید جنتی افزود: از آنجا که هنوز مجوزی برای صادرات یا خرید تضمینی تخم مرغ از سوی دولت صادر نشده است، پیشنهاد اتحادیه مرغداران تخم گذار استان، دپو کردن تخم مرغ های مازاد در سردخانه است که باید کارگروه تنظیم بازار در این باره تصمیم گیری کند.

وی میزان تولید روزانه تخم مرغ در خراسان رضوی را ۳۸۰ تن ذکر و بیان کرد: از این میزان ۱۲۰ تن مازاد بر نیاز استان است.

افزایش واحدهای صنفی ویژه بسته بندی گوشت مرغ، رایزنی برای اختصاص زمین از سوی شهرداری به منظور ایجاد روستابازار در مشهد،  مکاتبه برای جذب ۱۰۰ هزار تن شکر خام این استان به منظور تامین نیاز کارخانجات، واگذاری مسئولیت توزیع سهمیه مشهد از ۲۱۰ تن گوشت قرمز منجمد طرح تنظیم بازار به کارگروه تنظیم بازار همان شهرستان از دیگر مصوبات کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی بود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha