مصوبه تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار ابلاغ شد

ایرنا-تهران- اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوبه «تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی» را برای اجرا به ۱۰ دستگاه مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش روز دوشنبه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی متن کامل مصوبه «تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی» به شرح ذیل است:

وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
قوه قضائیه
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی حوزه علمیه

مصوبه «تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی»، که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه هشتم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ می شود.
اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرای مرتبط می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور و
رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشورمصوبه
«تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی»
مبتنی بر اقدامات ملی راهبرد کلان ۸ سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور
(جلسه ۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)


مقدمه
بند ۱ شِق(الف) ماده واحده «وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سطح ملی و استانی را وظیفه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور اعلام کرده است.
در نقشه مهندسی فرهنگی کشور سه سطح سیاستی مرتبط با هم تحت عناوین راهبردهای کلان، راهبردهای ملی و اقدامات ملی تعریف شده است. با توجه به اینکه اقدامات ملی خروجی دو سطح راهبرد کلان و راهبرهای ملی می‌باشد، اجرای نقشه مستلزم عملیاتی‌کردن این اقدامات است. اجرای اقدامات ملی نیز با توجه به ماهیت آن و در چارچوب صلاحیت‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیازمند فعالیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، آموزشی، برنامه‌ریزی و اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.
بنابراین در راستای اجرای راهبرد کلان ۸ نقشه مهندسی فرهنگی و با توجه به اهمیت حوزه فرهنگ اقتصادی و ضرورت تمرکز ظرفیت‌ها و برنامه‌های کلیه دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بر محور رونق تولید و رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، تقسیم کار ملی اقدامات ملی ذیل این راهبرد در جلسه هشتم مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مستند به شرح وظایف قانونی دستگاه‌ها و بر حسب ماهیت اقدامات ملی تکلیفی، به تصویب رسید.

ماده ۱- تعاریف:
۱-  بسته اجرایی: منظور از بسته اجرایی در این مصوبه مجموعه برنامه‌های اجرایی قابل تدوین و اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادها عمومی در چارچوب برنامه سالانه می‌باشد. این برنامه‌ها را دستگاه‌ها و نهادها در برنامه سالانه و در قالب اعتبارات مصوب خود، پیش‌بینی و اجرا می‌نمایند.
۲-  دستگاه محوری: دستگاهی است که نقش اصلی در اجرای اقدام ملی را بر عهده دارد و می‌بایست در جهت انسجام بسته اجرایی ذیل اقدام ملی، مسئولیت تدوین بسته اجرایی خود و دستگاه‌های همکار را با مشارکت آنها و برای دستیابی به هدف اقدام بر عهده گیرد.
۳- دستگاه همکار: دستگاهی است که سهمی از اجرای اقدام ملی را بر عهده داشته و بدون مشارکت آن اجرای اقدامات به طور کامل میسر نخواهد شد.
۴- ستاد: منظور ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که وظیفه تایید بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها، تصویب و ابلاغ دستگاه‌های همکار و نظارت بر اجرای اقدامات ملی را بر عهده دارد.

ماده ۲- اصول:
تدوین بسته اجرایی، می‌بایست مبتنی بر اصول، رویکرد سیستمی، اولویت بیشترین اثرگذاری، انسجام و هم‌افزایی برنامه‌های دستگاهی و رویکرد مشارکت‌جویی مردمی در کنار استفاده از ظرفیت دستگاهی باشد.

ماده ۳- اهداف:
اجرایی‌سازی راهبرد کلان ۸ نقشه مهندسی فرهنگی کشور با هدف:

بسترسازی برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور

اصلاح فرهنگ، اخلاق و رفتار اقتصادی در جامعه

اصلاح و ارتقای فرهنگ تولید، توزیع و مصرف در کشور

ماده ۴- دستگاه‌های محوری مجری اقدامات ملی

دستگاه‌های محوری مجری اقدامات ملی ذیل راهبرد کلان ۸ نقشه مهندسی فرهنگی بر اساس شماره اقدام نقشه معین شده به شرح ذیل است:

وزارت آموزش و پرورش،حوزه علمیه قم، سازمان صدا و سیما،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاونت حقوقی ریاست جمهوری،وزارت اقتصاد و دارایی،وزارت جهاد کشاوری-
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزارت صمت.

ترسیم الگوی حمایت پولی و اعتباری بانکی به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری و ایجاد تسهیلات و حمایت‌های ویژه برای تهیه مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی و هنری در مقیاس‌های جهانی۱۹

تدوین ضوابط مربوط به استانداردسازی فرهنگی در نظام واردات و صادرات و اعمال ممنوعیت ورود محصولات مروج و یا دارای نمادهای ضددینی و خلاف فرهنگ و سبک زندگی اسلامی– ایرانی۱۶

تقویت فرهنگ خوداتکایی و تولیدمحوری روستاها و اصلاح نگرش جامعه به روستا و زندگی روستایی۲وزارت جهاد کشاوری-
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

برنامه‌ریزی برای تشویق مصرف بهینه، تولید ملی و ایجاد و گسترش بازارهای محلی در استان‌ها۶وزارت صمت –
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده ۵- نحوه و فرایند اجرا:

دستگاه محوری در هر اقدام ظرف مدت یک ماه دستگاه‌های همکار در اجرای اقدام ملی را جهت تصویب و ابلاغ به ستاد پیشنهاد می‌نماید.

کلیه دستگاه‌های همکار مجری این مصوبه، موظفند با محوریت دستگاه محوری در هر اقدام ملی، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف ۵ ماه بسته اجرایی مبتنی بر اصول ماده ۲ این مصوبه را، برای اجرای اقدامات ملی تکلیفی، تنظیم، و به تائید ستاد برسانند.

تبصره۱: به منظور ایجاد یکپارچگی میان برنامه‌های اجرایی سالانه دستگاه‌های محوری و همکار مجری هر اقدام ملی، جلساتی با عنوان هماهنگی اجرای اقدام، توسط دستگاه محوری و با عضویت نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های همکار تشکیل می‌شود.
تبصره۲: سازوکار نحوه تدوین، تایید و هماهنگی بسته اجرایی ذیل هر اقدام در اولین جلسه دستگاه محوری با همکاران مجری و به پیشنهاد دستگاه محوری به تصویب می‌رسد.
۳- برنامه‌های اجرایی تایید شده در ستاد ضمن اجرا در ۲ سال آینده، جهت بهره‌گیری در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور نیز لحاظ می‌گردند.
ماده ۶- نظارت و ارزیابی:
دستگاه‌های محوری مجری این مصوبه موظفند با همکاری دستگاه‌های همکار در هر اقدام ملی، گزارش سالانه اجرای اقدامات ملی ذیل ماده ۴ مصوبه را تدوین و به ستاد ارائه ‌نمایند.
ماده ۷- این مصوبه در یک مقدمه و ۷ ماده و یک تبصره در جلسه هشتم مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید.

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =