گالوپ: بخش زیادی از مردم آمریکا از کلیسا روی‌گردان شده‌اند

تهران- ایرنا- نتایج نظرسنجی اخیر موسسه بین‌المللی گالوپ نشان می‌دهد که هرساله در آمریکا، عضویت مردم این کشور در کلیسا در حال کاهش بوده و درصد افرادی که ارجحیت دینی ندارند و یا از دین خود کناره می‌گیرند، رو به افزایش است.

به گزارش ایرنا، براساس نتایج نظرسنجی گالوپ که اخیرا منتشر شد، میزان عضویت مردم آمریکا در کلیساهای این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی برای اولین بار در هشت دهه گذشته به زیر ۵۰ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است: هر ساله عضویت مردم در کلیساها روند کاهشی دارد و طبق نتایج نظرسنجی اخیر یکی از دلایل آن افزایش تعداد افرادی است که ارجحیت دینی ندارند و طبعا بدون ارجحیت دینی، روند عضویت در کلیساها نیز متزلزل می‌شود.

این کاهش پیوسته از طرفی به شکاف موجود در نسل‌ها نیز گره خورده و طبق آماری که گالوپ منتشر کرده است، هر نسل نسبت به نسل پیش از خود علاقه کمتری برای عضویت در کلیسا و انتخاب ارجحیت دینی نشان می‌دهد.

براساس نتایج نظرسنجی صورت گرفته، کاتولیک‌ها شیب تندتری در کاهش عضویت در کلیسا نسبت پروتستان‌ها دارند و از طرفی ساکنان جنوب آمریکا و سیاه پوستان غیر اسپانیایی زبان همچنان دارای بالاترین نرخ مشارکت و ساکنان شرق آمریکا و دموکرات‌ها دارای بالاترین نرخ کاهشی در عضویت کلیسا هستند.

سال گذشته میلادی، عضویت در مکان های عبادتی همچنان روند کاهشی داشت و  طبق نتایج نظرسنجی های گالوپ در هشت دهه اخیر، برای اولین بار این عضویت به زیر ۵۰ درصد رسیده است. در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۷ درصد مردم آمریکا عنوان کردند که به نوعی وابسته به کلیسا، کنیسه و یا مسجد هستند و این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ میلادی این رقم ۵۰ درصد و در سال ۱۹۹۹ میلادی بالغ بر ۷۰ درصد بوده است.

 قبل از شروع این سیر کاهشی در اوایل قرن ۲۱ میلادی، وقتی موسسه گالوپ برای اولین بار در سال ۱۹۳۷ این نظرسنجی را انجام داد، میزان عضویت در کلیسای آمریکا ۷۳ درصد بود و تا شش دهه بعد از آن هم نزدیک به ۷۰ درصد باقی ماند.

قدرت کلیساها به تعداد اعضا و حیاتشان بسته به کمک های مالی اعضا است و از آن جایی که بعید است مردمی که ارجحیت دینی ندارند عضو کلیسا شوند، بنابراین چالش رهبران کلیسا، تشویق افراد دارای ارجحیت دینی به عضویت رسمی و فعال در کلیسا است این در حالیست که برآوردهای محافظه کارانه نشان می دهد که سالانه هزاران کلیسا در آمریکا در حال بسته شدن هستند.

**کاهش عضویت در کلیسا، در افزایش تعداد افراد بدون وابستگی مذهبی ریشه دارد

کاهش عضویت در کلیسا، در درجه اول تابعی از آمار رو به افزایش آمریکایی هایی است، که علاقه ای به داشتن دین نشان نمی دهند.

در طول دو دهه گذشته درصد آمریکایی های بدون وابستگی دینی، از هشت درصد در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ میلادی  به ۱۳ درصد در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی و ۲۱ درصد در سه سال گذشته میلادی افزایش داشته است.

همانطور که انتظار می رود، افراد بدون ارجحیت دینی ناممکن است که به کلیسا، کنیسه و یا مسجدی وابسته باشند، اگرچه که نسبت کمی از آنها  (چهار درصد طبق داده های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی) می گویند که دارای این وابستگی هستند، که این رقم نیز در طی سال های  ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰  میلادی کاهش داشته است.

با توجه به وجود همبستگی میان نداشتن ارجحیت دینی و وابسته نبودن به کلیسا، به نظر می آید که افزایش ۱۳ درصدی افراد بدون ارجحیت دینی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ میلادی، موجب کاهش بیش از نیمی از ۲۰ امتیاز کاهش یافته در عضویت کلیسا شده است.

بین سال ها ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ میلادی، به طور میانگین ۷۳ درصد آمریکایی هایی که مذهبی بودند به یک کلیسا، یا کنیسه و یا مسجدی وابسته بودند و در سه سال گذشته این میانگین به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

**شکاف نسل ها هم یکی از عوامل ایجاد تغییر در تعداد اعضای کلیسا است

عضویت کلیسا به شدت به سن وابسته است. براساس نظرسنجی صورت گرفته، ۶۶ درصد سنت گراها به کلیسا می آیند (آمریکایی هایی که قبل از ۱۹۴۶ میلادی متولد شده اند)، این آمار در افراد متولد سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ میلادی به ۵۸ درصد، در افراد متولد سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۲ میلادی به ۵۰ درصد و در افراد متولد سال های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ میلادی، به ۳۶ درصد می رسد.

اینطور به نظر می رسد که کاهش عضویت کلیسا تا حد زیادی به تغییر نسل وابسته است. جایگزین شدن نسل قدیم آمریکا که به احتمال بیشتری عضو کلیسا بودند با نسل جدید که احتمال وابسته بودنشان به کلیسا کمتر است در این موضوع موثر است. در دهه های گذشته این تغییر به طور فزاینده ای واضح تر به نظر می رسد.

**کاهش عضویت کلیسا در همه زیرگروه های اصلی دیده می شود

همانطور که انتظارمی رفت با توجه به کاهش ۲۰ درصدی عضویت در کلیسا، اطلاعات گالوپ کاهش را میان تمامی زیر گروه های اصلی آمریکا بدون توجه به سن نشان می دهد.

در میان گروه افراد معتقد، این شیب کاهشی در میان کاتولیک ها نمایانگر ۱۸ واحد کاهش (از ۷۶ به ۵۸ درصد) و در پروتستان ۹ واحد کاهش (از ۷۳ به ۶۴ درصد) است. این آمار بازتاب تغییرات تاریخی در مشارکت در کلیسا است که گالوپ در میان کاتولیک ها مستند کرده است.

علاوه بر پروتستان ها، کاهش عضویت کلیسا در بین سیاستمداران محافظه کار، جمهوری خواهان، افراد متاهل و فارغ التحصیلان دانشگاهی به نسبت کمتر است. این گروه ها در کنار ساکنان جنوب کشور و بزرگسالان سیاه پوست غیر اسپانیایی مایل به داشتن بالاترین نرخ عضویت در کلیسا هستند.

کاهش های کوچکتری نیز میان محافظه کاران و سایر زیرگروه ها دیده می شود که عمدتا ناشی از تغییرات کوچکتری در بین نسل های قدیمی در آن گروه ها است. برای مثال، محافظه کاران در نسل های قبل سقوطی را بین ۵ تا ۱۳ واحد بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ میلادی در عضویت کلیسا نشان داده اند، در مقایسه با تغییر ۲۰ واحدی میان کل بزرگسالان آمریکا. اگر چه که تاثیر شکاف نسل ها واضح است و عضویت کلیسا در هر نسل جدید از محافظه کاران از نسل قبل آن کمتر است.

**اعضایاسپانیایی زبان کلیسا

در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی میزان عضویت کلیسا بین آمریکایی های اسپانیایی زبان ۳۷ درصد بود که از میان تمام زیرگروه های اصلی از همه کمتر بود. با تغییر روش گالوپ، از سال ۲۰۱۱ میلادی مصاحبه اسپانیایی زبان هم به نظرسنجی اضافه گردید، با این وجود، بررسی تغییرات در طول زمان میان عضوهای بزرگسال اسپانیایی زبان در کلیسا کاری مشکل است. آمار عضویت کلیسا در میان اسپانیایی زبانانی که با آن ها به اسپانیایی مصاحبه شد به طور قابل ملاحظه ای از اسپانیایی زبانانی که با آن ها به زبان انگلیسی مصاحبه شد کمتر است.

**جمع بندی

آمریکا به دلیل اینکه از هر ۱۰ نفر آمریکایی، هفت نفر معتقد به یک دین رسمی هستند، همچنان یک کشور مذهبی باقی می ماند، اگرچه که در حال حاضر بسیار کمتر از نصف مردم آمریکا، عضویت رسمی یک مکان عبادتی را دارند.

با این وجود، بخشی از این کاهش در سال ۲۰۲۰ میلادی می تواند موقتی و ناشی از پاندومی کرونا باشد. با توجه به سطح بسیار پایین تر دینداری و عضویت کلیسا در میان جوانان نسبت به بزرگسالان نسل های قبل، ادامه کاهش در دهه های آینده به نظر اجتناب ناپذیر می آید.

در سال ۲۰۱۷ میلادی یک مطالعه گالوپ نشان داد، بخشی از کسانی که اهل کلیسا هستند، وجود خطبه ها را دلیل اصلی مشارکتشان در کلیسا بیان کردند و بخش کثیری نیز برنامه های معنوی مختص کودکان و نوجوانان را متذکر شدند. از دلایل گفته شده دیگر نیز می توان به دسترسی به جامعه، فرصت های داوطلبانه و رهبران پویا نیز نام برد. تمرکز روی بعضی از این عوامل نیز ممکن است برای رهبران کلیساهای محلی در راستای تشویق مردم به عضو شدن در کلیسایشان، مفید باشد.

گالوپ 2 بار در سال درباره نگرش ها و عملکردهای دینی مردم آمریکا، نظرسنجی به عمل می آورد. بررسی های پیش رو درباره کاهش عضویت در کلیسا، به جمع سه سال از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ میلادی (وقتی میزان عضویت کلیسا به طور میانگین ۶۹ درصد بود)، ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰  میلادی (میزان عضویت در کلیسا ۶۲ درصد بود) و ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی (میزان عضویت در کلیسا ۴۹ درصد بوده) وابسته است.

این مجموعه ها که شامل اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ بزرگسال است، تخمینی قابل اعتماد را توسط زیر گروه ها فراهم می سازند.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =