پاک شدن رد پای مدارس خشت و گلی در خراسان شمالی

بجنورد- ایرنا- کاش باران نیاید تا سقف مدرسه چکه نکند، مشق نوشتن زیر سقفی که چکه می کند، بر دفتری خیس از اشک آسمان، در کلاسی که نعره رعد و برق و فریاد باد آن را می لرزاند و دیوارهایی که از شکستگی آن می توان سیل را دید و زمین لرزه را لمس کرد سخت و طاقت فرساست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در استانی که نم نم بارانش کشاورزان و دیمزاران  را نسبت به آینده پربار محصولشان در بهار امیدوار و خوشحال می کند و دست ستایش به سوی آسمان بلند می کنند، در سوی دیگر در سر کلاس فرزندان همان کشاورز امیدوار به باران، با معلمان شان در گوشه ای مدارس خشت و گلی دست به دعا بودند که تا باران نیاید و در اندک آرامشی به درس و تحصیل بپردازند و این خاطرات تلخ را شاید چهار دهه از نسل گذشته در کنار مادر و معلمشان تجربه کردند و شاید در آینده دفترچه خاطرات دانش آموزانی  این دیار مملو از خاطرات تلخ و شیرین تحصیل در این مدارس و کلاس خشت و گلی باشد.
 کلاسی که نعره رعد و برق و فریاد باد آن را می لرزاند و دیوارهایی که از شکستگی آن می توان سیل را دید و زمین لرزه را لمس کرد، سخت و طاقت فرسا بود اما اکنون دیگر از آن کلاس ها  و از آن مدرسه ها خبری نیست و اگر چند تایی مانده اند در آن ها به روی دانش آموزان بسته است و کلاس جایی دیگر جایی که نه دلهره باران و رعد و برق است و نه سیل و زلزله تشکیل می شود.
این روزهای دیگر مادران راز و جرگلانی، مانه سملقانی و بجنوردی و  دیگر خانواده ها در جای جای این استان ترس از تحصیل کودکان خود را در زیر سقف های ناایمن ندارند و اکنون خراسان شمالی طعم شیرین برچیده شدن مدارس  خشت و گلی را با همت بلند دولت تدبیر و امید می چشد  وکودکان این استان شمالشرق کشور امیدوارند دیگر مدارس نا ایمن  نه تنها در این استان که در کشور نیز سراغی از آنها نباشد و تمام دانش آموزان در کلاس های نو نوار درس بخوانند.
 حالا دیگر دانش آموزان استان خراسان شمالی به جای مشق دلهره و املای محرومیت ، مشق و املای امید را بر دفترهای خود قلم می زنند و در انتظار روزهای بهتر مدرسه سازی برای همه دانش آموزانند.
پایان رنج معلمان در مدارس خشت و گلی 
برچیده شدن مدارس خشت و گلی در استان خراسان شمالی با مساعدت وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید نه تنها پایانی بر خاطرات تلخ دانش آموزان این خطه شمالشرق کشور که قفلی بر پایان دلنگرانی و دلهره معلمانی نیز بود که اگر بیشتر از مادران دانش آموزان که همسنگ آنها در زمستان های سرد و باران فصلی شدید و تندباد بهاری حضور در  کلاس ها را تجربه کردند، نبود کمتر از آن نیز نبود  و چه روزهای سختی که پای تخته سیاه مدارس با هر وزش باید شدیدی ابتدا این معلم بود که دلش می ریخت که نکند سقف و یا دیوار مدرسه بریزد و دانش آموزانش خدای ناکرده زیر آوار بمانند.
امروز به برکت برچیده شدن مدارس خشت و گلی در یکی از استان های محروم در شمالشرق کشور در مرکز گنجینه فرهنگ ها و همسایگی دیار امام رضا(ع) معلمان نیز در کنار دانش آموزان و والدین آنها نفس راحت می کشند و با یادآوری روزهای دشوار در آن مدارس ناایمن به فردای پرامیدی فکر می کنند که  این روزهای دشوار در مدارس ناایمن در دفتر خاطرات برخی از این دانش آموزان به ثبت برسد تا آیندگان نیز در جریان این مشکلات قرار گیرند.

برخی از این معلمان  هنگامی که اولین بار برای تدریس  در مدارس خشت و گلی را در  شهرستان مرزی  راز و جرگلان و بخش هایی مانند یکه سعود و غلامان اعزام تجربه می کردند  و تا قبل از ورود به این مدارس  باور نمی کردند که این چنین کلاس هایی نیز هست و این که تدریس در این کلاس ها و گفتن از خوشبختی و آینده در پای تخته نداری و زیر سقف نبود امکانات چندان هم آسان نبود.
یکی از  این معلمان که چند پایه از کلاس های ابتدایی را با هم تدریس می کند گفت : هر بار که در این کلاس های درس حاضر می شدم این سووال در ذهنم تداعی می کرد  که مگر بین کودکانی که در بهترین مدارس به لحاظ  امکانات و تجهیزات درس می خوانند و کودکانی که در کانکس و کپر و چادر و کلاس های سقف چوبی چه تفاوتی وجود دارد و چرا باید امکانات خوب در همه مناطق وجود نداشته باشد.
یکی از معلمان راز و جرگلان در این مورد می گوید: تا چندی قبل وضعیت مدارس راز و جرگلان اصلا مناسب نبود و مردم بچه های خود را با هزار دلهره به مدارسی  می فرستاندند که ممکن بود هر آن سقف آن ها فرور ریزد، اما اکنون در این شهرستان که بیشترین مدارس  خشت و گلی را داشت اثری از آن مدارس وجود ندارد،  جای تقدیر دارد.
داوود رضایی امیدوار است که با دستان پرمهر خیرین و مساعدت دولت تمام مدارس خشت و گلی و حتی کپری در سطح کشور برچیده شود و  دانش آموزان  ایران زمین در مدرسه ای مناسب با تجهیزات و امکانات خوب تحصیل کنند.
رضایی اضافه کرد : برایم برچیده شدن مدارس خشت و گلی در خراسان شمالی آن هم در شهرستان مرزی راز و جرگلان بیشتر شبیه رویا بود که با مساعدت دولت در تنگنای  شدید  مالی انجام شد و در کنار آن بخاری ها نفتی نیز جای خود را دراین مدارس  بخاری هوشمند و استاندارد دادند.

پایان قصه مدارس خشت و گلی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی گفت : تا پنج سال قبل این استان بیشترین مدارس تخریبی و خشت و گلی را را در سطح کشور داشت و  این در حالی است که در سال ۹۷ به عنوان اولین استان کشور تمامی مدارس خشت و گلی استان برچیده و در مقابل مدارس جدید بنا شد.

امین فلاح  با بیان اینکه در آن زمان شهرستان راز و جرگلان با داشتن ۸۰ کلاس درس خشت و گلی به عنوان یکی از شهرستان های محروم در حوزه آموزش محسوب می شد، گفت:  این شهرستان در حال حاضر در زمینه فضاهای آموزشی این شهرستان از گروه شهرستان های محروم خارج شده است.

وی  اضافه کرد : تاکنون هفت و هزار و ۲۵۰ کلاس درس در استان استاندارد سازی شده است و در سال ۹۸ با حذف بخاری های نفتی از مدارس اقدام مهم دیگری برای محرومیت زدایی در این استان برداشته شد و امروزه تمام مدارس استان از وسایل گرمایشی استاندارد نیز برخوردارند.

بودجه ۳۴۰ میلیارد ریالی دولت پای مدارس خشت و گلی 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی خاطرنشان می کند: دولت برای حذف ۶۲ مدرسه خشتی و سنگی استان با ساخت ۱۶۰ کلاس درس بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد و تمام این مدارس با کمک دولت در خراسان شمالی به خاطره پیوست.
وی  اظهار داشت : از مجموع این فضاهای آموزشی ۴۵ مدرسه با ۱۲۲ کلاس درس مربوط به مدارس خشتی و گلی  و ۱۷ مدرسه با ۳۸ کلاس درس نیز مدارس سنگی بود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی گفت: علاوه بر آن در سال گذشته ۶ هزار و ۳۶۰ مترمربع به فضای آموزشی استاندارد استان افزوده شد و سرانه فضای آموزشی استان به ۵.۳ متر رسید که از سرانه میانگین کشوری نیز بیشتر شد و برای استاندارد سازی این فضاها باید به سرانه سه متر افزوده شود.
اعتبار دو هزار میلیارد ریالی دولت برای نوسازی مدارس 
فلاح افزود : در دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع هزار طرح آموزشی با بیش از ۶ هزار و ۲۷۰ کلاس درس در استان خراسان شمالی با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریالی به بهره برداری رسید که در نوع خود بی سابقه است.
وی خاطرنشان کرد :  هم اکنون ۳۹.۵ درصد مدارس خراسان شمالی مستحکم، ۵۰ درصد از این فضاها نیازمند مقاوم سازی و ۱۰.۵ درصد هم تخریبی است.
 

وی  اضافه کرد : همچنین یک فضای آموزشی ۹ کلاسه  با زیربنای هزار متر مربع در حاشیه شهر بجنورد  با مشارکت خیران مدرسه ساز در دست ساخت است که با در نظر گرفتن ۵۰ میلیارد اعتبار تا پایان سال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی گفت: در سال گذشته  در کنار نوسازی و بازسازی مدارس در این استان  ۱۲۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی برای مدارس استان خراسان شمالی خریداری شد و این نشان می دهد که توجه دولت به محرومیت زدایی در مدارس به خصوص در استان های محروم افزایش یافت.
در استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی ۱۸۰ هزار دانش آموز در بیش از ۲ هزار باب مدرسه تحصیل می‌کنند.    

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha