سرانجام سیاه‌چادر بافی عشایر چهارمحال و بختیاری چه خواهد شد؟

شهرکرد-ایرنا- برخی از کارشناسان عقیده داشتند که با توسعه فضای شهرنشینی و ساخت و سازها، هنر دستی سیاه‌چادر بافی عشایر چهارمحال و بختیاری از بین خواهد رفت و تنها یاد و نامی از دست بافته‌های دیرین و قدیمی باقی خواهد ماند.

به گزارش ایرنا،  عشایر عقیده دار