اجرای طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی به دیگر استانهای کشور تسری یافت

مشهد- ایرنا- مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی گفت: این طرح که ابتکار وزیر صنعت برای اجرا در خراسان رضوی در زمان تصدی سمت استانداری این استان بود اکنون به دیگر استانهای کشور تسری یافته است.

علی‌اکبر لبافی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی هم‌اینک علاوه بر خراسان رضوی در ۶ استان دیگر کشور در حال اجراست. 

وی این الگوی توسعه را مبتنی بر اجرای بندهای یک، ۲۰ و ۲۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ذکر و بیان کرد: اهداف سه‌گانه طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی با احیای مسوولیتهای شرکتی و نهادی در پی "بهبود سرانه درآمدی مردم، ایجاد شغل و تثبیت اشتغال" است. 

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: اجرایالگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی با ایجاد نهادمردمی اقتصاد مقاومتی از اردیبهشت ماه سالگذشته آغاز شد و سیاستهای استاندار سابق خراسان رضوی و وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را در راستای اداره کردن کشور توسط شرکتهای خصوصی و کار برای مردم با مشارکت مردم و حمایت ارکان حاکمیت دنبال می‌کرد.

لبافی افزود: از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون ۱۷۱ معین اقتصادی شامل شرکتهای بخش خصوصی و نهادهای عمومی در پهنه خراسان رضوی مسوولیت اشتغالزایی با ارایه طرحهای کسب و کار و بهره گیری از درآمدهای مردمی و استفاده از آنها برای خود مردم را برعهده گرفتند.

وی ادامه داد: در این راستا برای ۷۰ درصد از روستاهای خراسان رضوی طرح کسب و کار یا سند توسعه روستایی و برای ۳۰ درصد از روستاهای استان "کارت اهداف" شامل شرح وضعیت کنونی هر روستا و وضعیت مطلوب آن نوشته شد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی ۳۰۰ نفر آموزشهای تسهیلگری و منطقه‌ای کسب و کار را فراگرفتند و فعالیتهای معینهای اقتصادی در قالب سامانه رصد معین‌های اقتصادی ثبت شد و فرماندار هر شهرستان و عوامل آن ادعای هر معین مبنی بر ایجاد کسب و کار را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.

لبافی افزود: تاکنون بیش از پنج هزار کسب و کار توسط معین های اقتصادی خراسان رضوی در سامانه مزبور به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و ۳۰۰ کسب و کار تایید شده و ۲ هزار و ۴۰۰ کسب و کار نیز اجرایی و کامل شده است.

وی ادامه داد: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی تحکمی نیست و از منابع درآمدی صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی نیز بهره نمی‌گیرد و کاملا نیکوکارانه و خیرانه است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی گفت: در راستای اعتقاد وزیر صنعت مبنی بر اینکه کشور را باید با شرکتهای بخش خصوصی آن ساخت وی بعد از ترک استان خراسان رضوی و تصدی پست وزارت، عقیده خود را به کل کشور تسری داد.

لبافی افزود: تاکنون اجرای این مدل در استانهای خراسان شمالی، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، چهارمحال و بختیاری در حد امضای تفاهم نامه‌های معین اقتصادی و فراهم کردن بستر ایجاد کسب و کار پیش رفته است.

وی ادامه داد: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در کل کشور در حال پیگیری است و می‌تواند به حاکمیت، دولت و سایر قوا کمک کند تا در کنار هم قرار گرفته و با همکاری بخش خصوصی اقتصاد روستا را در کشور به راه بیندازند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی گفت: این الگو با احیای مسوولیتهای اجتماعی شرکتها و نهادها برای آبادی و توانمندسازی منطقه‌ای که در آن طرح خود را به اجرا رسانیده‌اند و همچنین جلب حمایت و همراهی ارکان حاکمیت، مردمی کردن اقتصاد را دنبال می‌کند طرحی که اجرای موفقیت آمیز آن در دنیا به اثبات رسیده است.

لبافی افزود: در راستای الگوی مثلث توسعه اقتصادی، نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی به عنوان شورای سیاستگذاری این الگو شکل خواهد گرفت و با نسخه برداری عینی از نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، در استانهای مختلف برای پیشبرد الگوی مزبور ایجاد خواهد شد. 

پیشینه 

علیرضا رزم‌حسینی پیش از حضور در سمت استاندار خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در شهرستان قلعه‌گنج آن استان اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه‌گنج "طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی" را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام نمود و در همین راستا از دی ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرد.

استاندار سابق خراسان رضوی برای پیشبرد روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ه همه شهرستانهای این استان سفر کرده است لازم به ذکر است که در این طرح، ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی جایگاه دارند.
در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی به عنوان "معین اقتصادی" مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص شد.
بر این اساس استاندار سابق خراسان رضوی در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با هدف رفع مشکلات اقتصادی به ویژه در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته تفاهمنامه‌های اقتصادی را با مسوولان محلی و شرکتهای اقتصادی بخش خصوصی به عنوان "معین" امضا کرد.

شمار معینهای اقتصادی در این چارچوب تاکنون به ۱۸۶ معین رسیده است. سه درصد معین‌های اقتصادی از موسسات عمومی غیردولتی، ۹۵ درصد از بخش خصوصی و ۲ درصد آنها از بخش دولتی خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند.

تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی شامل ۲۱ درصد در حوزه خدمات و گردشگری ۴۴ درصد در حوزه صنعت و ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است.

در مجموع ۹۸ درصد روستاهای خراسان رضوی زیر پوشش برنامه‌های توسعه‌ای معینهای اقتصادی رفته‌اند و تاکنون هزار و ۱۴۹ تفاهمنامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵۳ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۷۱ هزار و ۶۶۰ نفر در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در این استان به امضا رسیده است و میانگین پیشرفت اجرایی این طرحها نیز ۴۹ درصد است.
این میزان سرمایه‌گذاری در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی شامل ۲۹.۵ درصد آورده نقدی و غیرنقدی سرمایه‌گذار و ۷۰.۵ درصد تسهیلات بانکی است.

همچنین تاکنون از کل تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری منعقده در چارچوب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی،۱۵۳ طرح با اشتغالزایی هفت هزار و ۹۰۶ نفر و سرمایه‌گذاری ۲۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که این تعداد طرح معادل ۱۳.۵ درصد کل طرحها و اشتغالزایی آنها معادل ۴.۷ درصد از اشتغال کل تفاهمنامه‌های منعقد شده است.

همچنین در این ارتباط نهادی با عنوان "نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی" توسط استاندار خراسان رضوی تشکیل و فعال شده که با بهره‌گیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظایف آن فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معینهای اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژه ها و عملکرد معینها، پیگیری امور اداری و مشکلات معینهای اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران است.

نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ابتدای سال ۱۳۹۸ در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به عنوان زیرمجموعه اتاق بازرگانی مشهد شکل گرفت و مدیریت معین‌های اقتصادی به این نهاد واگذار شد.
تاکنون ۲ هزار و ۲۳۰ پروژه کسب و کار خرد و متوسط از سوی ۱۱۷ معین اقتصادی در ۲۸ شهرستان استان خراسان رضوی در "سامانه رصد اقدامات معینهای اقتصادی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی" ثبت و از این تعداد هزار و ۴۴۳ فعالیت اقتصادی ۶۵ معین در ۲۶ شهرستان از سوی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی تایید شده است.
با بهره‌برداری کامل این تعداد فعالیت، زمینه ایجاد ۹ هزار و ۲۹۵ فرصت شغلی در خراسان رضوی فراهم می‌آید. تاکنون ۶۵۱ فعالیت با ظرفیت سه هزار و ۵۳۷ فرصت شغلی به بهره‌برداری رسیده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

سرخط اخبار استان‌ها