دانشگاه پیام نور میزبان مسابقات کشوری برنامه‌نویسی

تهران-ایرنا- رییس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: چهارمین دوره مسابقات کشوری برنامه نویسی دانشجویان (PCPC )، ۱۳ اسفند ۹۹ به میزبانی این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه دانشگاه پیام نور استان تهران، غلامرضا بخشی خانیکی افزود: ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾسی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی علمی و در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮیسی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار می شود.

وی ادامه داد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادامه شیوع کرونا در کشور و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، اﻣﺴﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮیسی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر (PCPC)، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار شود.

دبیر اجرایی این دوره مسابقات هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی استعداد های برنامه نویسی، ایجاد انگیزه، ساماندهی و حمایت از تیم های برگزیده عنوان کرد و گفت: شرکت کنندگان می توانند توانایی خود را در کد نویسی و حل مسائل برنامه نویسی محک بزنند همچنین شرکت در این مسابقات فرصت خوبی است تا برای شرکت در مسابقات ملی و جهانی آماده شوند.

بخشی خانیکی تصریح کرد: سوالات مسابقه به زبان انگلیسی است، زبان برنامه نویسی و استانداردهای مسابقه منطبق بر قوانین مسابقات جهانی است.

وی در خصوص شرایط ثبت نام گفت: شرایط ثبت نام به گونه ای است که اعضای تیم حتما باید دانشجو بوده و از یک دانشگاه باشند و سبک سوالات طوری طراحی شده که مطابق با مسایل روز صنعت و فناوری باشد.

به گزارش ایرنا، مهلت ثبت نام در چهارمین دوره مسابقات کشوری برنامه نویسی دانشجویان دانشگاه پیام نور (PCPC )، تا ۶ اسفند ماه است و پس از آن مسابقات به صورت مجازی در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال جاری به میزبانی دانشگاه پیام نور استان تهران، برگزار می شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مسابقه به نشانی  http://pcpc.tpnu.ac.ir مراجعه کنند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار علم و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha