فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی کرمانشاه تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند

کرمانشاه- ایرنا- تفاهم‌نامه همکاری با هدف هم‌افزایی و استفاده از پتانسیل‌ها، امکانات آموزشی، توانمندسازی مهارتی و توسعه آموزش‌های مشارکتی روز شنبه به امضاء مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه و رییس سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمانشاه، برگزاری دوره‌های آموزشی طرح جهش مهارت براساس نیازسنجی‌های به عمل آمده، همکاری در اطلاع رسانی، جذب و هدایت دانشجویان مستعد برای شرکت در المپیادهای مهارت، آینده پژوهی در حوزه مشاغل موردنیاز صنایع و سایر واحدهای تولیدی و خدماتی، شناسایی و تامین نیازهای مهارتی دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاه ها، متخصصان و مدیران شاغل و استفاده از پتانسیل، امکانات علمی و اجرایی طرفین برای افزایش کیفیت دوره های آموزشی بخشی از زمینه های همکاری طرفین این تفاهم نامه است.

فراهم کردن امکان استفاده از فضا و تجهیزات آموزشی موجود در مراکز فنی و حرفه ای برای اجرای دوره‌های آموزشی موردنیاز در صورت انعقاد قرارداد آموزشی، همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی جهاددانشگاهی، صدور گواهینامه های آموزشی برای افرادی که در دوره های آموزشی شرکت کرده اند، برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی خاص، بیمه مسوولیت مدنی کارآموزان برای دوره های مشترک در حال برگزاری در فضاها و کارگاه های فنی و حرفه ای و انجام مشاوره و هدایت آموزشی برای متقاضیان شرکت کننده در دوره های آموزش فنی و حرفه ای و معرفی شده از سوی جهاد دانشگاهی بخشی از تعهدات فنی و حرفه ای کرمانشاه در این تفاهم نامه است.

همچنین همکاری در زمینه مطالعه، بررسی و شناسایی مهارت ها، شایستگی ها، الگوهای آموزشی، فناوری های نوین و پیشرفته، معرفی مهارت آموزان فاقد مهارت و جویای کار و حایز شرایط برای شرکت در دوره های آموزشی، همکاری در تهیه سرفصل های آموزشی و تولید محتوای درسی و بسته های آموزشی موردنیاز فنی و حرفه ای، همکاری درتدوین استانداردهای آموزشی برای حرفه‌ها و مشاغل موردنیاز و استانداردهای المپیاد مهارتی، شناسایی نخبگان مهارتی برای شرکت در مسابقات المپیاد ملی مهارت، همکاری برای راه‌اندازی، تکمیل و بهره‌برداری از مراکز آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی مورد فنی و حرفه ای استان و ثبت نام در دوره، آزمون و صدورگواهینامه توسط کارآموزان شرکت کننده در دوره ها نیز بخشی از تعهدات جهاددانشگاهی کرمانشاه است.

سرخط اخبار استان‌ها