جراحی فوری، راه کارشناسی درمان غده چرکین آلودگی هوای اصفهان

اصفهان- ایرنا- غده چرکین آلودگی هوای اصفهان بر اساس آمار موجود به ویژه در سال های اخیر بتدریج بحرانی تر و امروزه تنفس در این کلانشهر را سخت کرده است، بطوریکه این چالش فراگیر به تاکید کارشناسان، به اقدامی کارشناسی و جراحی فوری نیاز دارد.

به گزارش ایرنا، این آلودگی هوا تا سه سال اخیر در شش ماه دوم سال به دلیل تشکیل لایه وارونگی دما و افزایش و انباشت آلاینده‌های جوی تشدید می شد در حالی که در زمان حاضر این معضل در شش  ماه اول سال نیز اهالی را رنج می دهد که کلانشهر اصفهان بر اساس آمار موجود در سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است.

کارشناسان  امر نداشتن طرح جامع علمی و عملی، موازی‌کاری نهادها، نبود ضمانت اجرایی قوانین و نبود کنترل آلاینده‌های صنعتی را از جمله عوامل قطورتر شدن پرونده این معضل فراگیر کلانشهر اصفهان برشمردند.

برآیند اطلاعات موجود ارایه شده نشان می دهد که نصف جهان در شمار یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران و حتی جهان مطرح است به گونه‌ای که در بیشتر ایام سال خبر آلودگی هوای این کلانشهر در صد اخبار رسانه های استانی و کشوری قرار می گیرد.  

مهمترین معیار برای نمایش آلودگی، شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) است.این شاخص معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسیدکربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرو متر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است را تبدیل به یک عدد بدون واحد می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.در جدول زیر رنگ های قراردادی برای هر گروه  وضعیت هوا نشان داده شده است. 

جدول شاخص کیفی هوا

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 Pollution Standard Index

   (P S I)
 

۵۰ -  ۰

پاک 

۵۰ - ۰
۱۰۰ - ۵۱

سالم 

۱۰۰ - ۵۱ 
۱۵۰ - ۱۰۱

ناسالم برای گروههای حساس 

 ۲۰۰ - ۱۰۱
 ۲۰۰ - ۱۵۱

ناسالم برای عموم 

 ۲۰۱-۳۰۰ بسیار ناسالم

 ۲۰۱-۳۰۰

  بالاتر از۳۰۰

خطرناک 

 بالاتر از۳۰۰ 

 به اعتقاد برخی از صاحبنظران امر کم بودن عرض خیابان ها، معابر، کوچه ها و بن بست ها در شهر اصفهان، جریان سطحی هوا در پایین ترین لایه سطحی شهر را مختل می کند که این چالش هم باید برای رفع آلودگی هوا ، مورد توجه برنامه ریزان نهادهای مربوط به ویژه شهرداری های مناطق  این کلانشهر قرار گیرد.

برآیند بررسی شاخص کیفی هوا روز های آغازین زمستان در سال های ۹۶ تا ۹۹ در جداول زیر مبین این است که میزان آلایندگی در بیشتر مراکز و ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا سازمان هواشناسی در شهر اصفهان افزایش داشته و روزهای قرمز و نارنجی در جدول ها بیشتر شده‌اند.

سال ۹۹

ایام هفته 

 

 تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

خیابان
 دانشگاه
 
خیابان
پروین

 خیابان
رودکی
 
خیابان
استانداری
 
بزرگراه
خرازی

 میانگین

پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۲۴ساعته منتهی به ساعت۷    
۱۶۷ ۱۷۲ ۱۵۱ ۱۳۲  --- ۱۴۲ ۱۵۳
چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۹۲ ۱۹۲ ۱۷۰ ۱۵۷ --- ۱۶۴ ۱۷۵
 سه شنبه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱۷۹ ۱۷۴ ۱۵۱ ۱۳۳  --- ۱۵۳ ۱۵۸
 دوشنبه
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ 
۱۶۱ ۱۵۹  ۱۲۳ --- --- ۱۳۶ ۱۴۵
یکشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۵۱ --- ۹۵ --- ۱۴۴ ۱۰۱ ۱۲۳
شنبه
۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۸۶  ۸۰  ۶۸ ---  ۷۴  --- ۷۷
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۹۷ ---  ۷۲  --- ۸۲ --- ۸۴
پنجشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۱۲۲ ۱۳۷ ۹۵ --- ۱۳۲ --- ۱۲۱
چهارشنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۶۸ ۱۷۶ ۱۴۳  --- ۱۷۱ ۱۶۵ ۱۶۴
سه شنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۸۱ ۱۹۴ ۱۵۸ --- ۱۸۲ ۱۶۷ ۱۷۶
دوشنبه
  ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱۷۸ ۱۸۴ ۱۵۶ --- ۱۷۴ ۱۵۶ ۱۷۰
یکشنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۵۸ ۱۵۹ ۱۲۶ --- ۱۵۸ ۱۲۶ ۱۴۵
 شنبه
۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۵۵ ۱۶۴ ۱۱۴  --- ۱۵۸ ۱۳۴ ۱۴۵
جمعه  ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۱۵۴ ۱۶۳ ۱۳۴ --- ۱۵۸ ۱۲۴ ۱۴۷
پنجشنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
 ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۵۷  --- ۱۷۹ ۱۵۵ ۱۶۹
چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۳۱ ۱۵۹ ۱۰۲ --- ۱۵۵ ۱۴۷ ۱۳۹
سه شنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۹۷ ۱۰۹ ۷۰ ۷۱ ۱۰۵ ۸۱ ۸۹
دوشنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۹۳  ۱۰۸  ۷۰ ۶۳ ۹۳ ۷۸ ۸۴
یکشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۶۱ ۸۰ ۵۰ ۴۵ ۶۵ ۵۹ ۶۰
شنبه
۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۲۴  --- ۱۰۱ --- ۱۲۷  ۱۱۰ ۱۱۶
 جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱۰۳  --- ۷۸ ---  ۱۰۹ ۷۵ ۹۱
پنجشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱۶۳ --- ۱۲۶ --- ۱۶۲ ۱۲۶ ۱۴۴
چهارشنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۵۵ ---  ۱۲۴ ۹۴  ۱۳۶  ۱۰۶ ۱۲۳
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۵۵  --- ۱۱۰  ۹۵  ۱۴۶ ۱۰۲ ۱۲۲
دوشنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۵۲ --- ۹۳ ۶۳ ۸۸ ۷۶ ۹۴
یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۷۰ --- ۵۲ ۷۷ ۶۴ ۶۰  ۶۵
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۷۲ --- ۶۸ ۵۵ ۶۹ ۵۵ ۶۴
جمعه  ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۹۰ ۶۹ ۸۴ ۶۷ ۷۲ ۸۳ ۷۸
 پنجشنبه
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱۶۴ ۱۵۲ ۱۳۷  ۱۲۰  ۱۵۸ ۱۴۵ ۱۴۶
چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۵۵ ۱۵۵ ۱۲۷ ۹۵ ۱۵۲ ۱۰۷ ۱۳۲
سه شنبه
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۵۴ ۱۶۰ ۱۲۸ ۱۱۵  ۱۵۶ ۱۲۲ ۱۳۹
دوشنبه
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
 ۱۵۵  ۱۵۸ ۱۱۴  ۹۷  ---  ۱۱۲ ۱۲۷
یکشنبه  ۱۳۹۹/۰۹/۰۲  ۶۱  ۷۸ ۵۰ ۴۵  ۵۹  ۵۳  ۵۸
 شنبه
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۵۸ ۱۶۱ ۱۳۹ ۱۴۶ ۱۶۰ ۱۵۵ ۱۵۲
جمعه  ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۹۳ ۹۱ ۸۶ ۷۴ ۹۵ ۸۸ ۸۸
پنجشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۲۹
۶۸ ۶۸ ۶۸ ۶۱ ۷۰ ۷۲ ۶۸
چهارشنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۰۲ ۹۷ ۸۶ ۷۰ ۹۷ ۸۶ ۹۰
سه شنبه
۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۳۹ ۱۳۴ ۹۹ ۸۲ ۱۲۴ ۸۶ ۱۱۱
دوشنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۱۴ ۱۰۵ ۹۹ ۶۸ ۱۰۷ ۷۸ ۹۵
یکشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۸۶ ۷۶ ۶۳ ۶۸ ۹۵ ۷۸ ۷۸
شنبه
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
 ۷۴  ۷۸ ۶۳  ۵۵ ۸۰  ۵۷ ۶۸
 جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۷۲ ۸۸ ۵۵ ۵۷ ۷۲  ۶۳ ۶۸
پنجشنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۱۹ ۱۱۲ ۱۱۷ ۷۲ ۱۱۷ ۸۶ ۱۰۴
چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۵۳ ۹۱ ۱۱۰ ۷۴ ۹۱ ۸۸ ۱۰۱
سه شنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۶۰ ۱۵۳ ۱۳۴ ۹۷ ۱۵۶ ۱۱۲ ۱۳۵
دوشنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
 ۱۵۲ ۱۰۵ ۱۳۲  ۹۳ ۱۰۵ ۱۱۲ ۱۱۷
یکشنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۶۸ ۱۳۴ ۱۵۷ ۱۰۲ ۱۵۲ ۱۲۲ ۱۳۹
 شنبه
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۶۳ ۱۲۴  ۱۲۹ ---  ۱۴۱ ۱۲۴ ۱۳۶
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱۷۶ ۱۶۲ ۱۶۶ --- ۱۶۳ ۱۶۷
پنجشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۶۲ ۱۵۷ ۱۴۹ ۱۵۳ --- ۱۵۶ ۱۵۵
چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۸۱۴
۱۷۱ ۱۵۸ ۱۵۳  ---  --- ۱۶۰  ۱۶۱
سه شنبه  ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۱۶۹ ۱۵۴ ۱۵۴ --- --- ۱۶۱  ۱۶۰
دوشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
 ۱۶۵  ۱۵۳ ۱۳۴ --- --- ۱۵۵ ۱۵۱
یکشنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۸۸ ۱۵۶ ۱۳۴ ۱۶۹ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۲
شنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۵۷ ۱۳۴ ۱۱۷ ۱۳۴ ۱۱۷ ۱۵۲ ۱۳۵
 جمعه  ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۵۶ ۱۴۱ ۱۲۲ ۱۵۲ ۱۳۲ ۱۵۳ ۱۴۲
پنجشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱۴۱ ۸۶ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۱۱۰ ۱۰۰
 چهارشنبه
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۳۲ ۸۴ ۸۲  ۸۸ ۷۴ ۱۱۲  ۹۵
سه شنبه
  ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۵۵ ۱۰۲ ۱۰۷ ۱۰۲ --- ۱۲۲ ۱۱۷
دوشنبه
۱۳۹۹/۰۸۰۵
۱۵۶ ۱۴۴ --- ۱۲۲ ۱۲۲ --- ۱۳۶
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۴۶ ۹۷ ۹۱ ۱۲۲ ۱۱۹ ۱۲۷ ۱۱۷
 شنبه
۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۱۲  --- ۸۶ ۸۸  ۷۲ ۹۹ ۹۱
جمعه  ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۵۱ --- ۱۱۹ ۱۲۴ --- ۱۳۴ ۱۳۲
پنجشنبه
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۵۴ --- ۱۵۱ ۱۱۴ --- ۱۳۴ ۱۳۸

سال ۹۸

ایام هفته

 

تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

خیابان
 دانشگاه

 

خیابان

پروین

 خیابان
رودکی
 
خیابان

استانداری

 
بزرگراه

خرازی

 میانگین

چهارشنبه
۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۲۴ساعته منتهی به ساعت۱۱
--- ۱۳۶ ۱۲۹ --- ۱۵۹ ۱۱۹ ۱۳۶
 سه شنبه
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
--- ۱۰۵ ۱۱۲ --- ۱۵۱ ۱۰۱ ۱۱۷
 دوشنبه
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
--- ۷۶ ۱۲۹ --- ۱۲۹ ۸۴ ۱۴۰
 یکشنبه
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۱۷۱ ۱۵۳ ۱۶۱ --- ۱۶۸ ۱۵۱ ۱۶۱
 شنبه
۱۳۹۸/۹/۳۰
۱۵۶ ۱۱۲ ۱۳۴ --- ۱۵۴ ۱۲۷ ۱۳۷
 جمعه ۱۳۹۸/۹/۲۹ ۱۰۲ ۸۴ ۸۲ ۸۴ ۹۷ ۸۲ ۸۹

سال ۹۷

ایام هفته

 

تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

 
 خیابان
دانشگاه

 

خیابان

پروین

 خیابان
رودکی
 
خیابان

استانداری

 چهارباغ

  خواجو

 

بزرگراه

خرازی

 میانگین

 سه شنبه
۱۳۹۷/۱۰/۰۴
۲۴ ساعت منتهی به ساعت۱۲
۱۱۱ ۱۲۲  ۱۳۵  ۱۰۱ ۱۲۶  ۱۰۰  ۱۲۸ ۱۱۸
دوشنبه
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
۱۱۶ ۱۲۸ ۱۰۹ ۹۰ ۱۰۹ ۱۰۳ ۱۴۳ ۱۱۴
یکشنبه
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۸۵ ۸۷ ۷۷ ۷۷ ۹۷ ۷۲ ۸۷ ۸۳
شنبه
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
 ۴۹  ۵۷ ۵۲ ۶۷ ۵۲ ۴۹  ۶۷  ۵۶

سال ۹۶


ایام هفته  

  تاریخ                      

میدان احمد  آباد

 
بلوار دانشگاه

خیابان پروین

خیابان رودکی

 

میدان امام حسین

چهار باغ خواجو

 

بزرگراه خرازی 

   میانگین          

یکشنبه
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۲۴ ساعت منتهی به ساعت۱۲
 ۷۹ ۷۰
 
۷۷  ۷۵ ۸۲ ۶۸ ۷۸ ۷۶
شنبه
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۶۵ ۶۲ ۶۰ ۷۲ ۷۶  ۶۷ ۶۲ ۶۶
جمعه  ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۷۳ ۶۸ ۷۲ ۶۲ ۸۵  --- ۷۲ ۷۲
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
۷۲ ۶۹ ۷۰  ۶۷  ۸۲ --- ۵۷ ۷۰
 چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۸۰ ۷۹ ۷۰ ۷۷  ۷۸ --- ۷۶  ۷۷

آلودگی هوا در اصفهان به تاکید کارشناسان به عوامل مختلفی ارتباط دارد از تغییر اقلیم گرفته تا انسداد سطحی جریان هوا در معابر شهری ، مصرف سوخت خودروها و آلایندگی لوازم گرمایی  و صنایع و ده‌ها عامل ریز درشت دیگر که مدیریت آنها از طریق کنترل آلودگی هوا امکان‌پذیر است.

  توجه تغییر اقلیم 

ویژگی‌های اقلیمی در ارتباط تنگاتنگ با فعالیت‌های انسان،  کیفیت هوا را معین می‌کند، کارشناسان معتقدند گازهای گلخانه‌ای، عامل اصلی این تغییر محسوب می‌شوند که اگر مدیریت و کاهش تولید این گازها را جدی نگیریم شرایط سختی در انتظار آیندگان است.
بر اساس مطالعات انجام شده، کشور ایران در فهرست ۱۰ کشور اول دنیا در تولید گازهای گلخانه‌ای قرار دارد که این آمار زیبنده کشورمان نیست که باید با همکاری همه بخش‌ها و جامعه برای بهبود این وضعیت تلاش کرد.

تغییر اقلیم به عنوان مسأله‌ای بسیار مهم و واقعیتی انکارنشدنی در استان اصفهان در حال وقوع است که تاکنون مشکلات فراوانی بویژه در افزایش آلودگی بوجود آورده است. تشدید فرسایش خاک ناشی از بحران آب در اصفهان که به علت تغییر اقلیم صورت گرفته از طرفی موجب افزایش ریزگردها در هوا شده از طرف دیگر بافت گیاهی استان که قابل اتکاترین سد دفاعی در برابر آلودگی است با خطر مواجه کرده است.

 توجه تکالیف قانونی برای کاهش آلودگی هوا 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان معتقد است  همه مردم و دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر مانع از تشدید آلودگی هوا و رسیدن آن به وضعیت ناسالم و خطرناک شوند.

منصور شیشه‌فروش در این پیوند در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به محدودسازی فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده به‌ویژه کوره‌های گچ‌پزی و آجرپزی و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان نیز نسبت به تقویت ناوگان عمومی حمل و نقل از جمله مترو اقدام کند.

وی با بیان اینکه پلیس راهور نیز باید با اعمال قانون مانع از تردد خودروها و کامیون‌های دودزا و فاقد معاینه فنی در سطح و حاشیه اصفهان و سایر شهرهای بزرگ استان شود، خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی نیز باید مانع آتش‌زدن مزارع شود و اداره گاز، مصرف بهینه سوخت در وسایل گرمایشی را به مردم تذکر دهد.

ترمیم الگوی توسعه شهر و استان اصفهان 

یک فعال محیط زیست به ایرنا گفت: برنامه‌های کنترل آلودگی هوا تا زمانی که الگوی توسعه شهر و استان اصفهان ترمیم نشود، کارایی لازم را نخواهد داشت و هر سال در  دوره‌های زمانی شاهد آلودگی هوا خواهیم بود.  

محمد کوشافر افزود: بارگذاری بیش از توان شهر در اصفهان مهم‌ترین دلیل پدیده آلودگی‌هوای این کلان‌شهر و دیگر شهرهای صنعتی این استان و کشور است که مربوط به دلایل عمده از جمله شبکه حمل و نقل ، کارخانه‌های اطراف و تشدید فرسایش خاک ناشی از بحران آب در اصفهان می‌شود . 

به عقیده جمعی از کارشناسان مدیریت شهری ، نقشه های توسعه شهر و استان اصفهان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و با توجه به اولویت اصلی تامین هوای پاک، توسعه شهر و استان مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.

وسایل نقلیه و سوخت مصرفی آنها

وسایل نقلیه و سوخت مصرفی آنها همواره به‌عنوان عامل اصلی آلودگی هوا در کلان شهرها مطرح است. تردد فزاینده وسایل نقلیه در سطح  شهر به آلودگی دامن می زند، استفاده از سوخت هایی با آلایندگی کمتر در سیستم حمل و نقل عمومی و گسترش آن می تواند زمینه ساز روزهای پاک برای اهالی نصف جهان باشد.

به اعتقاد سیدحسن قاضی‌عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با توجه به اجرای طرح تعدیل قیمت بنزین، دارندگان خودروهای بنزین‌سوز پُرمصرف باید به سمت بهینه‌سازی خودروهای خود رفته یا آنها را به گازسوز تبدیل کنند به این ترتیب ، تعدیل قیمت بنزین می توان در کاهش آلودگی تاثیرگذار باشد.

همچنین معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان از افزایش مصرف سوخت سی‌ان‌جی در پی افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت: با اجرایی شدن طرح ملی مدیریت مصرف سوخت و افزایش قیمت بنزین، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف بنزین و گرایش به استفاده از گاز طبیعی فشرده، مورد انتظار و قابل پیش‌بینی بود که به کاهش آلودگی منجر خواهد شد.

ساسان تیموری با تاکید براینکه سی‌ان‌جی، سوخت مناسب و پاکی است که در بهبود هوا و سالم‌سازی محیط زیست نقش بسزایی دارد، افزود: استفاده از این سوخت از لحاظ اقتصادی به‌صرفه ‌است و سبب جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی و از همه مهمتر کاهش آلودگی هوا  خواهد شد.

راه کارهای جدید 

مسوولان مرتبط با رفع آلودگی هوا تلاش خود را انجام می‌دهند اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها و  برنامه‌ها با مشکلاتی مواجه است و نیاز به ارایه راهکارهای جدید در زمینه کاهش آلودگی داریم، ضمن آنکه مقدار و کمیت اجرای روش‌های کنونی هم احتیاج به ارزیابی و بررسی مجدد دارد.

علاوه بر طرح مورد اشاره می توان از فناوری‌های روز نیز در از بین بردن ذرات معلق هوای آلوده استفاده کرد ذرات معلق را می‌توان با استفاده از طیف گوناگونی از فرآیندهای فیزیکی از جریان هوای آلوده خارج کرد. از جمله فناوری‌های مرسومی که در دنیا برای جمع آوری این ذرات ریز مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به "سیکلون‌ها"، "اسکرابرها"، "رسوب دهنده های الکترواستاتیکی" و "فیلترهای کیسه‌ای" اشاره کرد که همگی آن ها را می توان در کلانشهر اصفهان مورد استفاده قرار داد و با استفاده از این ابزارها و پس از جمع آوری، این ذرات آلودگی به یکدیگر چسبیده و توده‌هایی را تشکیل می‌دهند که به راحتی می توان آن را از دستگاه مربوطه جدا و در محل‌های دفن زباله دفع کرد.

نحوه اجرای پروژه های مهار آلودگی هوا در نقاط مختلف جهان متفاوت است و بنابراین سیستم‌های کنترلی باید با توجه به شرایط و مولفه‌های موجود طراحی شوند. در یک شِمای کلی، "سیکلون‌ها"  اغلب برای کنترل انتشار گرد و غبار صنعتی و به عنوان پیش تمیزکننده برای دیگر دستگاه‌های جمع آوری ذرات معلق، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از" اسکرابرهای مرطوب" نیز در کنترل گرد و غبارهای قابل اشتعال یا انفجار و مه ایجاد شده ناشی از پردازش‌های صنعتی و شیمیایی و سوزاندن پسماندهای خطرناک، استفاده می‌شود. رسوب دهنده‌های الکترواستاتیکی و فیلترهای کیسه‌ای نیز اغلب در نیروگاه‌ها به کار گرفته می‌شوند.

راهکارها  در روزهای آلوده 

به هر صورت تا ایجاد بستر های ایجاد هوای پاک باید با شرایط فعلی به نحوی کنار آمد. شهروندان باید در روزهای بحران آلودگی هوا از تردد در فضای باز و فعالیت بدنی اجتناب کنند و با تعطیلی مدارس در صورتی‌که مطابق با مقررات باشد، کودکان  و نوجوانان کمتر در معرض آسیب آلاینده‌ها قرار می‌گیرند که البته باید اطلاع رسانی کافی و آموزش‌های لازم برای نوع رفتار خانواده ها در این روزها از طرف مدیران استانی با همکاری رسانه‌ها به ویژه سایت های خبری اطلاع رسانی صورت گیرد.  

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در این پیوند گفت:  باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر تعطیلی مدارس در روزهای آلوده، تعطیلی واحدهای  آلاینده و نظارت لازم بر آنها انجام شود و تنها تعطیلی مدارس به هیچ‌وجه نمی تواند راه حل مشکل آلودگی هوای اصفهان باشد. 

محمد کوشافر افزود بارگذاری بیش از توان در اصفهان مهم‌ترین دلیل پدیده آلودگی‌هوای این کلان‌شهر و شهرهای صنعتی این استان است که مربوط به دلایل عمده از جمله شبکه حمل و نقل و کارخانه‌های اطراف اصفهان است.  

این فعال محیط زیست تصریح کرد  مسوولان مرتبط با رفع آلودگی هوا تلاش خود را انجام می‌دهند اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها و  برنامه‌ها با مشکلاتی مواجه است و نیاز به راهکارهای جدید در این زمینه داریم ضمن آنکه مقدار و کمیت اجرای روشهای کنونی هم احتیاج به ارزیابی مجدد دارد.  

یک تشکل مردم نهاد زیست محیطی در استان اصفهان بنام مجمع ملی احیای دایمی زاینده رود به تازکی در نامه ای خطاب به استاندار،  رییس کل دادگستری و دادستان استان با اشاره به وضعیت وحشتناک آمار آلودگی سال جاری در این استان رفع این مشکل فراگیر استان را از مسوولان خواستار شد.

در بخشی از نامه این تشکل مردم نهاد آمده است: هوای اصفهان با این که مازوت مصرف نمی شود شبها آلوده است و روزها نیز آلوده تر اما به تازگی شنیده شده که قرار است پلمب مصرف مازوت نیروگاه شهید منتظری و غیره را باز کنند، اگر چنین اتفاقی بیفتد آلودگی این کلانشهر به مراتب بیشتر می شود و عوارض و عواقب آن بر جسم و روح مردم و شهر و آستانه تحمل آنها بشدت تاثیر می گذارد.

از ابتدای پاییز امسال تاکنون مدارس اصفهان ۱۱ روز به‌دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند و به گفته کارشناسان هواشناسی آلودگی هوای کلانشهر اصفهان تا ماه بهمن ادامه دارد.

کلانشهر اصفهان افزون بر ۲ میلیون نفر جمعیت و در این استان بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =

سرخط اخبار استان‌ها