ستادمقابله‌باکرونا استان وشورای‌مدارس مرجع تصمیم‌ درباره امتحانات است

تهران- ایرنا- رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: تصمیم گیری درباره جزییات برگزاری امتحانات در اختیار ستاد مقابله با کرونای استان ها و شورای مدارس است.

پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و نگرانی خانواده ها از حضور دانش آموزان در اجتماعات و حفظ سلامتی فرزندان، اخبار مربوط به تداوم آموزش به صورت حضوری یا مجازی و برگزاری امتحانات مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است.

امسال هم تقریبا از اواخر آذر ماه، عموم مردم پیگیر خبرهای مربوط به چگونگی برگزاری امتحانات در پایه های تحصیلی و مناطق مختلف کشور از نظر شیوع ویروس کرونا هستند، اما با توجه به اینکه تصمیم گیری درباره حضور دانش آموزان در مدارس به ستاد ملی مقابله با کرونا، مدیریت کرونا در استان ها و شورای مدارس نیز مربوط می شود، همچنان پس از گذشت چند روز از ابتدای دی ماه هنوز خانواده ها  پاسخی قطعی در این باره دریافت نکرده اند.

هرچند آموزش و پرورش اعلام کرد تنها امتحانات نهایی و برخی از دروس دانش آموزان اول و دوم دبستان در مناطق زرد و با اخذ مجوز کتبی از ستاد مقابله با کرونای  استان ها به صورت حضوری برگزار می شود، اما بازهم خانواده ها در تماس های مکرر با ایرنا خواهان جزییات بیشتری از روند برگزاری امتحانات هستند.

وزارت آموزش و پرورش اواخر آذر ماه برای روشن شدن چگونگی برگزاری امتحانات شیوه نامه ای را به مناطق و مدارس ابلاغ کرد.

بر اساس این شیوه‌نامه؛ برگزاری امتحانات باید با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی باشد و مسئولیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های امتحانی به همراه درج صحیح اطلاعات حوزه‌ها و عوامل اجرایی بر عهده مدیرکل استان است.

برگزاری حضوری امتحانات مشروط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره شیوه برگزاری امتحانات دی ماه دانش آموزان گفت: در هر منطقه‌ای از کشور که ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه دهد، ترجیح بر برگزاری امتحانات دانش آموزان به صورت حضوری است.

وی افزود: همچنین در هر منطقه ای که ستاد ملی مقابله با کرونا مخالف برگزاری آزمون حضوری باشد، امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود.

حاجی میرزایی اظهار داشت: شیوه نامه برگزای امتحانات ابلاغ و اختیار آن به شورای مدارس واگذار شده است. همچنین روش های آزمون غیرحضوری هم مشخص شده و در اختیار مناطق و مدارس قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ۲ نوع آزمون تکوینی و پایانی وجود دارد که در آزمون تکوینی سهم همه این ها در تعیین نمره دانش آموزان متفاوت است. تکوینی بر اساس ارزیابی معلم از میزان فراگیری دانش آموزان در سال تحصیلی تعریف می شود و ارزشیابی پایانی هم به این صورت است که آزمون ها در پایان هر ترم به صورت امتحان کتبی است.

جزییات برگزاری امتحانات در اختیار شورای مدارس است

خسرو ساکی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، درباره برگزاری امتحانات دی ماه دانش آموزان اظهار داشت: امتحانات نوبت اول داخلی است و شورای مدارس می توانند از اول تا آخر دی ماه برای دانش آموزان برنامه ریزی کنند. در واقع تاریخ برگزاری امتحانات در اختیار شورای مدارس است.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان از ۱۵ دی ماه تا ۸ بهمن ماه است، افزود: تمامی امتحانات نهایی به صورت حضوری برگزار می شود.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دانش آموزانی که در امتحانات خرداد و شهریور حد نصاب نمره قبولی را کسب نکرده اند؛ یعنی دانش آموزان بازمانده از امتحانات نهایی شهریور ماه مشمول امتحانات نهایی می شوند و دانش آموزان ضمن تحصیل در این موضوع جای نمی گیرند.

ساکی یادآور شد: ارزشیابی دروس داخلی و امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم مدارس روزانه که در شهریورماه موفق به کسب نمره قبولی در برخی از دروس نشده اند و دروس حضوری و غیرحضوری غیرنهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، براساس آیین نامه های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و مجوز مرکز مدیریت بیماری های واگیر در تمامی شرایط به صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که از سال های قبل فارغ التحصیل نشده اند، می توانند پس از تطبیق دروس، در امتحانات نهایی حضوری دروس معادل پایه دوازدهم شرکت کنند.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۵۰ هزار دانش آموزان در امتحانات دی ماه امسال، از یک تا چند ماده درسی در نوبت های خرداد و شهریور موفق به کسب نمره قبولی نشده اند.

ساکی خاطرنشان کرد: مدارس در مناطق زرد با کسب مجوز از ستاد مدیریت کرونای استان ها می توانند امتحانات را به صورت حضوری برگزار کنند، اما جزییات این موضوع در اختیار شورای مدارس است.

وی ادامه داد: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه های مربوط دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ارزشیابی پیشرفت تحصیـــــلی و تربیتی نوبت اول دوره ابتدایـی براساس آیین نامه های مربوط به مصوب جلسه ۷۹۳  تاریخ ۲۰ مرداد سال ۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش و شیوه نامه بازگشایی مدارس درسال جاری، انجام می گیرد.

ساکی افزود: براساس آیین نامه های شورای عالی آموزش و پرورش ارزشیابی پیشرفت تحصیـــــلی و تربیتی در دوره ابتدایـی می تواند به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس اهداف برنامه درسی هر پایه انجام پذیرد و برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در پایان هر نوبت ارائه شود.

وی همچنین گفت: براساس پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی یعنی خواندن و نوشتن و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضـــوری در مدرسه با تشکیل گروه های ۵ تا ۷ نفره و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی صورت گیرد.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به آمار بدست آمده در حال حاضر تعداد دانش آموزان اول ابتدایی در کشور یک میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۳۲ نفر و تعداد دانش آموزان پایه دوم ابتدایی یک میلیون و ۴۵۴ هزار و ۳۸۵ هزار نفر هستند که در مجموع این تعداد دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی به ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۱۷ نفر می رسد.

وی گفت:‌ برگزاری حضوری ارزشیابی تحصیلی پایه های اول و دوم ابتدایی فقط در مناطق زرد به دلیل شیوع ویروس کرونا و پس از اخذ مجوز کتبی از کارگروه مدیریت و کنترل بیماری کرونای استانها امکان پذیر است.

ساکی همچنین یادآورشد: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نوبـت اول متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود.

وی افزود: در این صورت، نمره امتحانات پایانی از طریق برگزاری آزمون برخط (آنلاین) در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی تکوینی با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: درصورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی به صورت برخط فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی تکوینی نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان، استفاده کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش