حریت: حزب عدالت و توسعه در انتخابات زود هنگام ترکیه پیروز می شود

ایرنا، آنکارا- عبدالقادر سلوی روزنامه نگار سرشناس ترکیه و مقاله نویس روزنامه حریت ترکیه در مقاله ای نوشت: طبق آخرین نظرسنجی ها در صورت برگزاری یک انتخابات زودهنگام در ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه و شریک آن حزب حرکت ملی بیش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد.

 به نوشته سلوی در حالیکه احزاب مخالف همواره خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند و حتی مرال آکشنر رهبر حزب نیک گفته است که انتظار دارد در ژوئن ۲۰۲۱ انتخابات برگزار شود، موسسه پیمایش افکار عمومی کونسنسوس نتایج نظرسنجی خود در تاریخ ۱۵-۵ دسامبر در ۸۱۴ استان و ۵۳۰ شهرستان و ۸۷ نقطه انتخاباتی را منتشر کرد.  

به نوشته سلوی طبق نتایج این نظرسنجی تنها ۲۴.۴ درصد از مردم خواستار انتخابات زودهنگام هستند و ۷۵.۶ درصد گفته اند که انتخابات در زمان تعیین شده در سال ۲۰۲۳ برگزار شود. 

سلوی در مقاله خود نوشت: شاید تصور کنید حال که اپوزیسیون تا به این اندازه در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار می ورزد، پس شانس بیشتری در انتخابات دارد. اما آرا ائتلاف جمهور متشکل از احزاب عدالت و توسعه و حرکت حرکت ملی در مجموع ۵۱.۴ درصد و آرا ائتلاف ملت متشکل از احزاب جمهوریخواه خلق، نیک ، سعادت و دمکرات نیز مجموعا ۳۴.۲ درصد است.

سلوی با اشاره به اینکه اختلاف رای میان ائتلاف جمهور و ائتلاف ملت به ۱۷.۲ درصد رسیده است افزود: در این نظرسنجی میزان آرای حزب دمکراتیک خلق ها بطور جداگانه ارزیابی شده و آرا این حزب ۱۲.۱ درصد و آرا سایر احزاب نیز در مجموع ۲.۳ درصد می باشد.  

روزنامه نگار سرشناس ترکیه با تاکید بر اینکه هرچند هنوز مشخص نیست در انتخابات ریاست جمهوری، فقط نامزدهای دو ائتلاف ملت و جمهور رقابت خواهند کرد، یا ۴-۳ نامزد دیگر در انتخابات شرکت خواهند کرد افزود: موسسه کونسنسوس رقابت انتخاباتی را بین دو بلوک حاکمیت و اپوزیسیون ارزیابی کرده و نظر مردم را جویا شده است.  منطبق با نتایج حاصله با توزیع آرا مرددها، ۵۱.۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، بلوک حاکمیت را ترجیح داده اند. حامیان بلوک اپوزیسیون ۴۸.۴ درصد می باشد. فرق میان دو بلوک ۳.۲ درصد می باشد.  

سلوی در انتشار بخشهایی از نظرسنجی کنسنسوس در زمینه دیدگاه مثبت و یا منفی مردم نسبت به رهبران احزاب سیاسی افزود:  مردم در میان ۱۰ رهبر حزب، نسبت به اردوغان، باغچه لی و آکشنر نظر مثبت نشان داده اند و کمال قلچدااوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق نه تنها در میان سه رهبر اول قرار ندارد، بلکه بعد از محرم اینجه نامزد سابق این حزب در انتخابات ریاست جمهوری در ردیف پنجم جای گرفته است.  

منطبق با نظرسنجی این موسسه، ۴۹.۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نسبت به اردوغان نظر مثبت و ۳۸.۱ درصد نیز نظر منفی نشان داده اند. دولت باغچه لی با ۳۱.۷ درصد نظر مثبت و ۵۲.۹ درصد نظر منفی مردم در ردیف دوم و مرال آکشنر هم با ۲۸.۶ درصد نظر مثبت و ۵۴.۱ درصد نظر منفی مردم در ردیف سوم جدول نشسته اند.  

در این میان دیدگاه های مثبت نسبت به کلیچداراوغلو ۲۶.۴ درصد و منفی۵۹.۴ درصد، دیدگاه های مثبت نسبت به محرم اینجه ۲۷.۳ درصد و منفی ۵۷.۵ درصد می باشد.

به نوشته سلوی در نظرسنجی کنسنسوس دیدگاه مردم نسبت به مصطفی ساریگول شهردار سابق بخش شیشلی استانبول از حزب جمهوریخواه خلق که در روزهای اخیر یک حزب سیاسی جدید تاسیس کرد، صلاح الدین دمیرتاش رهبر زندانی و سابق حزب دمکراتیک خلقها، علی باباجان معاون سابق نخست وزیر و وزیر اسبق خارجه و اقتصاد، احمد داووداوغلو نخست وزیر اسبق که هر دو با جدایی از حزب عددالت و توسعه دو حزب جدید سیاسی تشکیل داده اند و دوغو پرینچک رهبر حزب وطن نیز پرسیده شده است. بیشترین رای منفی با ۷۵ درصد به صلاح الدین دمیرتاش داده شده است.

به نوشته سلوی، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی قرار بود بررسی هایی در زمینه قانون انتخابات و برخی مواد آن از جمله درصد حدنصاب انتخاباتی انجام دهند، حتی گروهی به ریاست حیاتی یازیجی تشکیل شده بود ولی به دلیل بررسی لایجه بودجه فعالیت های این گروه به سال جدید موکول شد.

در حال حاضر حدنصاب قانونی برای یک حزب جهت ورود به مجلس کسب حداقل ده درصد رای در سطح ترکیه است، احزاب کوچک برای رهایی از این معضل با احزابی همانند حزب جمهوریخواه خلق و یا عدالت و توسعه ائتلافهای انتخاباتی تشکیل می دهند.

به نوشته سلوی حزب عدالت و توسعه کاهش حدنصاب انتخاباتی به ۷ درصد را ترجیح می دهد. بعد از اینکه حزب حرکت ملی گرا هم بررسی های لازم را انجام بدهد، دو حزب گردهم آمده و بطور مشترک تصمیم خواهند گرفت.   

منطبق با این نظرسنجی ۴۹.۳ درصد از شرکت کنندگان خواستار حفظ حدنصاب ۱۰ درصدی ورود به مجلس و ۵۰.۷ درصد خواستار کاهش حدنصاب هستند. ۱۳.۳ درصد گفته اند حدنصاب به ۷ درصد افت کند. ۵ درصد گفته اند حدنصاب به ۱ درصد برسد، ۱۳.۳ درصد نیز خواستار افزایش حدنصاب ورود به مجلس هستند. ۱۸.۵ درصد هم گفته اند حدنصاب به ۵ درصد افت کند.

لازم به ذکر است انتخابات بعدی عمومی ترکیه در تاریخ ۲۵ ژوئن سال ۲۰۲۳ می باید انجام شود. آخرین انتخابات عمومی ترکیه در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۸ میلادی انجام شد و در این انتخابات ۶۰۰ عضو بیست و هفتمن مجلس ملی ترکیه انتخاب شد. این انتخابات با اولین تور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که بعد از تغییر قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی انجام شد در یک روز انجام شد. در شرایط عادی این انتخابات می بایست در سوم نوامبر سال ۲۰۱۹ انجام می پذیرفت ولی با پیشنهاد دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی و با قبول رییس جمهور ترکیه انتخابات زودهنگام انجام شد.

انتخابات بعدی ریاست جمهوری ترکیه حداکثر در تاریخ ۲۵ ژوئن سال ۲۰۲۳ انجام خواهد شد. آخرین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۸ انجام شد. طول مدت ریاست جمهوری در ترکیه پنج سال است، لازم به ذکر است منطبق با  قانون اساسی ترکیه در صورتی که از سوی ریاست جمهوری و یا مجلس تصمیمی در زمینه انتخابات زودهنگام گرفته شود این انتخابات زودهنگام شامل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری خواهد شد و منطبق با قانون اساسی اولین تور انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس در یک روز انجام خواهد شد. منطبق با قانون اساسی ترکیه هم مجلس و هم رییس جمهور امکان درخواست انتخابات زودهنگام را دارند.

برخی کارشناسان سیاسی با اشاره به شیوع کووید ۱۹ و مشخص نبودن زمان کاهش و یا نابودی این ویروس می گویند دستکم در طی ماههای اخیر امکان برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه موجود نیست و نزدیکترین تاریخ برای برگزاری یک انتخابات با ریسک کم دستکم در ماههای تابستان خواهد بود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =