سه طرح پژوهشی کاربردی در کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست 

یاسوج- ایرنا- رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج گفت: سه طرح پژوهشی کاربردی در قالب طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی در این استان در حال اجراست.  

سید حمدالله اکوانیان روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امسال و برای نخستین بار طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود.  

وی افزود: اجرای طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی از سوی بنیاد ملی نخبگان به بنیاد نخبگان تمامی استان های کشور ابلاغ شده است.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بیان کرد: یکی از حوزه های پژوهشی که امسال در این استان فعال شده اجرای طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی است.  

اکوانیان عنوان کرد: امسال اجرای سه طرح پژوهشی کاربردی در کهگیلویه و بویراحمد در قالب طرح شهید احمدی روشن یا هسته های  پژوهشی مسأله محور دانشجویی از بنیاد ملی نخبگان مجوز گرفته و همگی آنها نیز پیشنهاد استادان خبره دانشگاه های استان بوده اند.   

وی ابراز داشت: ۱۱ طرح پژوهشی که در قالب طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی از سوی استادان  خبره دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد شده بود جمع آوری و به بنیاد ملی نخبگان ارائه شد.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج گفت: سه طرح پژوهشی از بین این ۱۱ طرح پیشنهادی با کسب امتیاز لازم مجوزها و اعتبارات مورد نیاز برای اجرا را از بنیاد ملی نخبگان دریافت کردند.   

اکوانیان اظهار داشت: عملیات اجرایی این سه طرح پژوهشی با مشارکت سه استاد خبره دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد و ۳۳ دانشجوی  مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای این استان از هفته گذشته آغاز شده است.  

وی افزود: بر اساس طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی یک استاد خبره دانشگاه های کهگیلویه و  بویراحمد یکی از مسائل، مشکلات و معضلات موجود در این استان را پیشنهاد داده و ایده و راهکار مناسب برای رفع آن را نیز ارائه می دهد.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بیان کرد: تفاوت اساسی طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی با طرح های پژوهشی نظری کمک به رفع هر چه بهتر مسائل، مشکلات و معضلات موجود در جامعه  است.  

اکوانیان عنوان کرد: هدف طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی اجرای طرح های پژوهشی است که به  رفع یکی از مسائل، مشکلات و معضلات موجود در جامعه در حوزه های صنعتی، اقتصادی یا اجتماعی منجر شود.  

وی ابراز داشت: رفع مسائل، مشکلات و معضلات موجود در جامعه در طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور  دانشجویی با مشارکت مستقیم دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا انجام می شود.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج گفت: بر اساس طرح شهید احمدی روشن یا هسته های  پژوهشی مسأله محور دانشجویی دانشجویان کشور و این استان در طول دوره تحصیل با نحوه مشارکت در رفع مسائل، مشکلات و معضلات  موجود در جامعه آشنا می شوند.  

اکوانیان اظهار داشت: دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد به طور عملیاتی زیرنظر یکی از استادان خبره دانشگاه های این استان در اجرای طرح  پژوهشی کاربردی به منظور رفع یک مسأله، مشکل و معضل موجود در استان مشارکت عملی دارند.  

وی افزود: هدف اصلی و کلی طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجویی ایجاد پیوند بین حوزه علم و رفع  مسائل، مشکلات و معضلات موجود در جامعه خواهد بود.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بیان کرد: ۲۵۰ میلیون ریال از سوی بنیاد ملی نخبگان برای  اجرای هر کدام از این سه طرح پژوهشی به استاد خبره دانشگاه های استان پرداخت می شود.  

اکوانیان عنوان کرد: هزینه تهیه تجهیزات مورد نیاز برای اجرای هر طرح پژوهشی در کهگیلویه و بویراحمد تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال نیز از سوی بنیاد ملی نخبگان تأمین و در اختیار استاد خبره دانشگاه های این استان قرار می گیرد.  

وی ابراز داشت: به هر دانشجوی کهگیلویه و بویراحمد که در اجرای طرح پژوهشی با استاد خبره دانشگاه های استان مشارکت کند ماهانه و  به مدت یک سال از هشت تا ۱۳ میلیون ریال پرداخت می شود.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج گفت: ملاک ها و معیارهای پرداخت این مبلغ به هر دانشجوی  استان شامل وضعیت تجرد یا تأهل و مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.  

اکوانیان اظهار داشت: پس از اجرای هر کدام از این طرح های پژوهشی یک مسأله، مشکل و معضل موجود در کهگیلویه و بویراحمد در حوزه های صنعتی، اقتصادی یا اجتماعی به سوی رفع شدن پیش می رود.  

وی افزود: عنوان نخستین طرح پژوهشی بهبود راندمان عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب هوازی و بی هوازی بوده که دکتر آذر اسدی از  دانشکده نفت و گاز گچساران پیشنهاد دهنده آن است.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بیان کرد: هشت دانشجوی مقاطع تحصیلی کارشناسی،   کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه های استان برای اجرای این طرح پژوهشی مشارکت می کنند.  

اکوانیان عنوان کرد: این طرح پژوهشی باید در مدت یک سال به نتیجه برسد و به هر کدام از دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد که برای اجرای آن مشارکت می کنند نیز ماهانه و به مدت یک سال کمک هزینه تحصیلی از هشت تا ۱۳ میلیون ریال از سوی بنیاد ملی نخبگان پرداخت  می شود که بستگی به وضعیت تجرد یا تأهل و مقطع تحصیلی آنان دارد.  

وی ابراز داشت: عنوان دومین طرح پژوهشی تولید استارت استارتر بوده که دکتر فرزاد کریم پور از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد دهنده آن است.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج گفت: ۱۰ دانشجو از دانشگاه های استان برای اجرای این طرح  پژوهشی مشارکت می کنند.  

اکوانیان اظهار داشت: هزینه تجهیزات آزمایشگاهی و هزینه فعالیت استاد خبره و دانشجویان دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد در این  طرح پژوهشی را بنیاد ملی نخبگان پرداخت می کند.  

وی افزود: عنوان سومین و آخرین طرح پژوهشی نیز افزایش دوره ماندگاری و جلوگیری از کپک زدن نان با استفاده از گیاهان دارویی است.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بیان کرد: دکتر عزیزالله جعفری از دانشگاه یاسوج و یکی از  استادان گیاه شناس استان پیشنهاد دهنده این طرح پژوهشی است.  

اکوانیان عنوان کرد: ۱۵ دانشجو از دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد برای اجرای این طرح پژوهشی مشارکت می کنند.  

وی ابراز داشت: هزینه اجرای هر کدام از این طرح های پژوهشی در کهگیلویه و بویراحمد بین سه تا سه و نیم میلیارد ریال است.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج گفت: عملیاتی بودن ویژگی مهم این سه طرح پژوهشی در  استان بوده به طوری که در پایان اجرای آنها یک محصول یا روش تولید می شود که دارای کاربرد و اثرگذاری است.  

اکوانیان اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان و بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد از طرح های پژوهشی کاربردی و عملیاتی در این استان حمایت   جدی و همه جانبه می کند.  

وی افزود: یکی از ظرفیت هایی که در ۲ سال اخیر در کهگیلویه و بویراحمد فعال شده حمایت از دوره های پسادکتری است.  

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بیان کرد: با حمایت بنیاد نخبگان این استان و برای نخستین بار ۲ دانش آموخته مقطع تحصیلی دکترای استان در دوره پسادکتری به دانشگاه یاسوج معرفی شدند.  

اکوانیان عنوان کرد: دوره پسادکتری یکی از این ۲ نفر در رشته فیزیک پایان یافته و یکی دیگر از آنها نیز مشغول گذراندن دوره تحقیقاتی پسادکتری در رشته شیمی است.  

وی ابراز داشت: تمامی هزینه های این ۲ پژوهشگر کهگیلویه و بویراحمد در دوره پسادکتری شامل حقوق ماهانه و هر ماه حقوق یک  استادیار پایه یک دانشگاه که حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال است را بنیاد ملی نخبگان پرداخت می کند.  

اکوانیان گفت: دوره پسادکتری و اجرای سه طرح پژوهشی در قالب طرح شهید احمدی روشن یا هسته های پژوهشی مسأله محور  دانشجویی ۲ اقدام مهم سال ۱۳۹۹ بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه پژوهش بوده است.  

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =