حلقه مفقوده گزارش‌دهی و ارتباط‌گیری برای بودجه‌های قرآنی وجود دارد

تهران- ایرنا- رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی کشور معتقد است درخصوص اعتبارات و بودجه‌های قرآنی یک حلقه مفقوده میان گزارش‌دهی و ارتباط‌گیری دستگاه‌ها با نهادهای مربوطه وجود دارد.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی اخیرا به بیان نکاتی درباره برنامه‌های دبیرخانه شورا و فعالیت صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی پرداخت و اظهار کرد: مجموع اعتبار در بودجه سال ۹۹، تنها ۲۰ میلیارد تومان است که سال گذشته این مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود. این یعنی بودجه قرآنی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد کاهش داشته است.

حجت الاسلام حمید محمدی افزود: از مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تا امروز، حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده که هنوز وارد صندوق نشده است. سال گذشته نیز از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، مجموعا ۱۳ میلیارد تومان تخصیص یافت.

رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی کشور در گفت و گو با خبرنگار معارف ایرنا گفت: اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی اولین بار در قانون بودجه سال ۸۹ لحاظ شد ولی این اعتبارات در آن سال به صورت متمرکز مدیریت نمی شد بلکه دستگاه ها بر اساس یک بند مجاز بودند تا سقفی از اعتبارات خود را هزینه کنند و متاسفانه هیچ گزارش دقیقی از آن دوره در دست نیست.

محمدمهدی عزیززاده افزود: از سال ۹۰ این اعتبارات به صورت متمرکز از طریق دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت شد و از آن سال به  اعتبارات نیم درصد و بعد از آن به اعتبارات ۲۰۰ میلیارد تومانی اجرای منشور معروف شد.

عزیززاده ادامه داد: در آخرین روز از سال ۹۰ این اعتبارات به حساب شورای عالی انقلاب فرهنگی واصل شد که میزان آن ۱۹۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود. در همان روز بخشی از این اعتبارات به حساب دستگاه ها منتقل و بخشی از این اعتبارات برای بودجه سنواتی دستگاه ها و تعهدات مالی آنها پرداخت شد و بقیه آن نیز از طریق انتقال سنواتی در حساب دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند و در سال ۹۱ هزینه شد.

وی افزود: تخصیص این اعتبارات در سال ۹۱ صفر بود و هیچ اعتباری از سوی دولت پرداخت نشد. سال ۹۲ مبلغ دریافتی ۸۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود و در سال ۹۳ این مبلغ به ۲۵ میلیارد تومان رسید. البته در سال ۹۴ نیز این اعتبار صفر بود و در سال ۹۵ نیز تخصیص نداشتیم و سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان تخصیص داده شد.

علت تناوب میزان اعتبارات قرآنی چیست؟

عزیززاده در بیان علت تناوب این اعتبارات قرآنی گفت: در مرحله  اول باید قبول کنیم کشور ما در سال های اخیر با محدودیت هایی در بودجه روبرو بوده و محدودیت های اعتباری باعث می شود تا تخصیص آن در اولویت های آخر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اشکال دیگر که بسیار مهم است، نوع گزارش دهی و مدیریت توزیع این اعتبارات است. ما به عنوان یکی از کمیسیون های سه گانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به این تخصیص و روند مدیریت اعتبارات اعتراض کرده و بارها اعلام کردیم.

عزیززاده افزود: این اعتبارات در دیدگاه مجموعه برنامه ریزان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تلقی صحیح و دقیقی نیست و گزارش صحیحی از اینکه چه اتفاقی برای این اعتبارات می افتد، وجود ندارد.

وی به مطالب بیان شده در جلسه سال ۹۸ شورای توسعه فرهنگ قرآنی استناد کرد و گفت: در سال گذشته نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همین نکته را بیان کرد و گفت که گزارش های به موقع و شفافی نسبت به این اعتبارات دریافت نمی کنیم و حتی اعلام کرد که خیلی برای ما روشن نیست که چه تفاوتی میان ماهیت این اعتبارات و اعتبارات قرآنی داخل دستگاه ها وجود دارد.

عزیززاده افزود: علت این است که در سال های گذشته بسیاری از این اعتبارات به صورت مشارکتی به برنامه هایی که در طول سال و به عنوان برنامه های عادی و جاری دستگاه ها اجرا می شود، تخصیص داده شده است.

رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی کشور ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی ملاحظه می کند در گزارش ما گفته شده برای حمایت از مسابقات بین المللی قرآن اعتبار می دهیم در حالی که سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به صورت مستقل اعتباری را برای این مسابقات دریافت می کند و حمایت از جشنواره ها و دوره های آموزشی در موسسات نیز اینگونه است در حالی که دستگاه ها برای این فعالیت ها اعتباراتی دریافت می کنند.

شورای توسعه فرهنگ قرآنی پاسخگو باشد

عزیززاده تصریح کرد: در این موضوع کسی که بیش از دیگر نهادها مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد، برنامه ریزان توزیع اعتبارات در شورای توسعه فرهنگ قرآنی هستند که این اعتبارات را به جای این که درگیر تحقق راهبردها و اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی کنند، درگیر برنامه های جاری دستگاه ها کردند.

وی افزود: امسال در کمیسیون تبلیغ و ترویج بالغ بر ۸۶ درصد هزینه کرد اعتبارات را تایید نکردیم و گزارش آن را در صحن جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه دادیم ولی چون ما نهاد توزیع کننده پول نیستیم، ابزار اجرایی برای پاسخگو کردن دستگاه ها نداریم.

این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه برنامه های دستگاه ها از طریق کمیسیون تبلیغ و ترویج تصویب می شود و در نهایت ما باید گزارش نظارتی بدهیم ولی دستگاه ها از صندوق مشارکت و شورای توسعه فرهنگ قرآنی پول می گیرند.

وی افزود: به همین دلیل کمیسیون های سه گانه (تبلیغ و ترویج، آموزش و پژوهش) جایگاه لازم را برای مدریت و اعمال فشار بر دستگاه ها برای هزینه کرد اعتبارات ندارند و لذا می بینیم ۸۶ درصد گزارش ها تایید نشد و فقط دو دستگاه یعنی مرکز طبع و نشر قرآن کریم و سازمان صدا و سیما مستحق دریافت  اعتبارات مرحله دوم شدند و ۲۴ سازمان گزارش های ناقص و پر اشکال دارند.

ضعف پیگیری و ارتباط گیری با سازمان های برنامه ریز

عزیززاده از ضعف پیگیری و ارتباط گیری با سازمان های برنامه ریز به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یکی از دلایل مهم این مسئله یاد کرد و گفت: چون باید ماهیت این اعتبارات برای آنان روشن تر شود. دوم این که  اشکال در گزارش دهی هاست که دستگاه بالاسری کشور اینگونه تلقی می کند که نبود این اعتبارات خدشه ای در فعالیت های قرآنی ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: برخی تصور می کنند که اعتبارات دستگاه ها کمکی برای اعتبارات شورای توسعه فرهنگ قرآنی است و این خط غلطی بود که در سیستم مجموعه صندوق مشارکت پایه گذاری شده و پیگیری می شود. لذا معتقدم بیش از هر کسی در دستگاه های تخصیص بودجه، باید مجموعه مدیران صندوق مشارکت و شورای توسعه فرهنگ قرآنی پاسخگو باشند که چرا این اشکالات را نتوانسته اند هنوز رفع کنند.

عزیززاده ادامه داد: در سایر حوزه های فرهنگی شاهد افزایش اعتبارات بودیم ولی باید قبول کنیم که عدم تخصیص اعتبارات قرآنی فقط مختص این دولت نیست و به همه دولت ها برمی گردد و از طرف دیگر نقش راهبری برنامه ای که باید برای این اعتبارات در شورای توسعه فرهنگ قرآنی اتفاق بیافتد، رخ نداده است.

دستگاه ها نگاه سهم خواهانه نداشته باشند

وی افزود: البته دستگاه ها نیز باید از نگاه سهم خواهانه نسبت به این اعتبارات دست بردارند. این اعتبارات برای اجرای برنامه های مشخصی است که عمدتا برنامه های بنیادی و پایه ای برای فعالیت های قرآنی است و قرار نیست کمبودهای دستگاه ها از این محل جبران شود. لذا دستگاه ها عملکرد دقیقی در این خصوص ندارند.

این مقام مسئول تصریح کرد: البته تخصیص این اعتبارات به میزان کافی جزو ضروریات کشور است و به معنای متوقف شدن یا کم شدن این اعتبارات نیست. ما در کمیسیون تبلیغ و ترویج به اندازه  کافی برنامه و نیاز اعتباری داریم  و می توانیم هدف گذاری مشخصی برای این اعتبارات داشته باشیم و برنامه های مورد نظر را از آن استخراج کنیم.

وی تاکید کرد: در موضوع اعتبارات فقط دولت ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا خزانه مسئول نیستند. چون ما نتوانستیم برای نهادهای برنامه ریز و تخصیص دهنده این اعتبارات به اندازه کافی گزارش های توجیهی تهیه کنیم و آنها را نسبت به اهمیت و ماهیت این اعتبارات توجیه کنیم.

حلقه مفقوده گزارش‌دهی و ارتباط گیری وجود دارد

عزیززاده اضافه کرد: ما نهادی هستیم که گزارش های خود را به شورای توسعه فرهنگ قرآنی می دهیم و کمیسیون تبلیغ و ترویج تنها کمیسیونی است که در طول سه سال گذشته ریز گزارش های اعتبارات را منتشر کرده و ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه ها، نتیجه آن را منتشر کرده است ولی گزارش های ارزیابی باید به موقع به دست نهادهای تصمیم گیر برسد و چون ما طرف حساب آنها نیستیم و فقط با صندوق مشارکت و شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارتباط داریم، به نظر می رسد یک حلقه مفقوده در گزارش دهی و ارتباط گیری در این میان وجود دارد.

به گزارش ایرنا کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی در قالب کارگروه تخصصی هماهنگی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور مدیران مرتبط این وزارتخانه شامل معاونان امور هنری، مطبوعاتی و اطلاع رسانی، امور فرهنگی، سینمایی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، قرآن و عترت و نمایندگانی از مراکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران، رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر رهبر معظم انقلاب، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امورخیریه، دفتر تبلیغات اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در کمیسیون تشکیل می شود.
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون و عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت نیز به عنوان دبیر کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی کشور در ترکیب این کمیسیون حضور دارند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

سرخط اخبار فرهنگ