۳۰ خدمت تامین اجتماعی کرمانشاه تا پایان سال غیرحضوری می‌شود

کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل تامین اجتماعی کرمانشاه گفت: این سازمان با اجرای طرح دوشنبه‌های دیجیتالی، ۳۰ خدمت خود را باهدف قطع زنجیره گسترش ویروس کرونا و کاهش ارباب رجوع تا پایان بهمن ۹۹ از حضوری به غیرحضوری تبدیل خواهد کرد.

«ایمان بیوس» روز پنجشنبه به ایرنا افزود: در این طرح هر هفته حداقل ۲ خدمت غیرحضوری رونمایی خواهد شد.

وی از ادامه پرداخت هدیه ازواج بدون درخواست و مراجعه برای کلیه بیمه شدگان اجباری دارای ۷۲۰ روز سابقه پرداخت، حق بیمه ظرف پنج سال منتهی به تاریخ ثبت رسمی اولین قرارداد دایم، به عنوان اولین خدمت غیرحضوری در هفته نخست اجرای طرح مذکور خبر داد.
وی اظهار داشت: دومین خدمت غیرحضوری این طرح با عنوان حذف مراجعه فرزندان دختر مستمری بگیران با ثبت هوشمند خاتمه کفالت براساس اطلاعات آنلاین دریافتی از ثبت احوال، نیز در هفته اول اجرای طرح رونمایی و اجرا شد که زمینه خاتمه کفالت آنلاین غیرحضوری فرزندان دختر بیش از ۱۳۰ هزار مستمری بگیر در استان را فراهم کرده است.

مدیرکل تامین اجتماعی کرمانشاه گفت: با غیرحضوری شدن ابلاغ احکام مطالباتی در سامانه اختصاصی خدمات الکترونیک این سازمان، بیش از ۱۹ هزار کارفرما ابلاغ های الکترونیکی پرونده های مطالباتی خود را بدون مراجعه به مراکز بیمه ای، کارگزاری ها و شعب سازمان دریافت خواهند کرد.

بیوس با اشاره به کاهش حضور کارکنان در مراکز بیمه ای و شعب تامین اجتماعی، از مردم خواست باتوجه به گسترش خدمات غیرحضوری سازمان در سامانه www.eservices.tamin.ir، برای دریافت خدمات موردنیاز درخواست های خود را ثبت کرده و به صورت غیرحضوری پیگیری و دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، هم اکنون ۷۶۸ هزار و ۵۶۲ نفر در کرمانشاه زیرپوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که حدود ۳۹ درصد جمعیت ۲ میلیون نفری استان را شامل می‌شوند.

از مجموع افراد زیرپوشش اداره کل تامین اجتماعی کرمانشاه ۲۴۸ هزار و ۵۵۳ نفر بیمه شدگان اصلی هستند و بقیه افراد تبعی تحت پوشش به حساب می آیند.

همچنین تعداد مستمری بگیران اصلی و تبعی اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه ۱۲۱ هزار و ۷۰۷ نفر است.