ساخت باند دوم ۱۴ محور خراسان جنوبی در دست اجرا است

بیرجند - ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت باند دوم در ۱۴ محور استان در دست اجرا است و ۴۹ کیلومتر مسیر بزرگراهی آماده آسفالت شده است.

وحید داعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به عملیات دوبانده سازی محور بیرجند - زاهدان اظهار داشت: این محور به طول ۲۴۱ کیلومتر بوده که ۱۲۳ کیلومتر آن در دست اجرا است.

وی گفت: تاکنون ۷۵ کیلومتر از این محور آسفالت شده و در سال‌های ۹۳ تا ۹۸ نیز ۳۷ کیلومتر افتتاح شده و زیر بار ترافیک رفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه در برنامه امسال ۳۰ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری می‌رسد افزود: از ابتدای امسال ۲ کیلومتر افتتاح شده و پیشرفت فیزیکی آن تاکنون ۳۵ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه هشت کیلومتر از محور بیرجند - زاهدان آماده آسفالت است اظهار داشت: پنج هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح در دست اجرا نیاز است.

داعی دوبانده سازی محور بیرجند - قاین - گناباد را از دیگر پروژه‌های در دست اجرا برشمرد و گفت: این محور به طول ۱۷۳ کیلومتر بوده که ۴۸ کیلومتر آن هم اکنون در دست اجرا است.

وی افزود: تاکنون ۱۱۹.۵ کیلومتر از این محور آسفالت و برای سال جاری نیز بهره‌برداری ۴۸ کیلومتر برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵۷ کیلومتر از این محور در سال‌های ۹۳ تا ۹۸ افتتاح شده است گفت: امسال نیز ۶ کیلومتر افتتاح شد و پیشرفت فیزیکی کل محور تاکنون ۸۴ درصد بوده است.

وی بیان کرد: ۱۵ کیلومتر دیگر آماده آسفالت است و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در دست اجرا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

داعی با اشاره به عملیات دوبانده شدن محور دیهوک - فردوس و بجستان عنوان کرد: این محور به طول ۱۵۱ کیلومتر بوده که تاکنون ۱۰۱ کیلومتر آن آسفالت شده و ۵۰ کیلومتر در دست اجرا است.

وی گفت: بهره‌برداری از ۲۲ کیلومتر این محور جزو برنامه‌های سال جاری بوده و پیشرفت فیزیکی آن از ابتدا تاکنون ۷۳ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یک کیلومتر از این محور آماده آسفالت شده است گفت: هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طول در دست اجرا اعتبار مورد نیاز است.

وی  به اجرای باند دوم محور دیهوک - راور اشاره کرد و گفت: این محور نیز به طول ۲۰۵ کیلومتر بوده که ۱۰۳ کیلومتر آن آسفالت شده و ۶۷ کیلومتر آن در دست اجرا است.

داعی با اشاره به افتتاح ۱۰۳ کیلومتر باند دوم در این محور عنوان کرد: امسال نیز بهره‌برداری از ۳۰ کیلومتر باند دوم در این محور برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون عملیات دوبانده شدن محور دیهوک - راور ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طول در دست اجرای این محور سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین از دوبانده شدن محور طبس - خور - نایین به طول ۱۶۰ کیلومتر نام برد و گفت: با آسفالت ۱۸ کیلومتر این محور، ۳۴ کیلومتر دیگر در دست اجرا است که امسال باید به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به پیشرفت ۲۳ درصدی دوبانده شدن این محور افزود: هفت کیلومتر نیز آماده آسفالت بوده و برای تکمیل طول در دست اجرا چهار هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

داعی یکی دیگر از پروژه‌های در دست اجرا را احداث باند دوم سه راهی روم - آفریز - سرایان - فردوس عنوان کرد و گفت: این محور نیز به طول ۱۲۵ کیلومتر تاکنون ۳۶ کیلومتر آن آسفالت شده و ۵۱ کیلومتر هم در دست اجرا است که پیش بینی می‌شود هفت کیلومتر آن برای سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی بیان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه تاکنون ۳۳ درصد بوده و سه کیلومتر دیگر آماده آسفالت است که ۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح نیاز داریم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای باند دوم محور سه راهی حوض رباط - حاجی آباد - یزدان گفت: این محور به طول ۱۳۸ کیلومتر بوده که تاکنون ۵۲ کیلومتر آن آسفالت شده و ۲۵ کیلومتر دیگر در دست اجرا است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی این محور تاکنون ۵۰ درصد بوده و ۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طول در دست اجرا نیاز است.

داعی همچنین با اشاره به اجرای  باند دوم محور قاین - سه راهی حوض رباط - کال شور گفت: این محور با ۹۰ کیلومتر طول تاکنون ۱۹ کیلومتر آسفالت شده و ۳۷ کیلومتر در دست اجرا است که ۱۲ کیلومتر آن تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

وی با اشاره به پیشرفت ۲۴ درصدی پروژه تا آبان ماه جاری عنوان کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طول در دست اجرا هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی دوبانده شدن محور اسدیه - بیرجند را از دیگر پروژه‌های عمرانی در حوزه راه برشمرد و گفت: این محور به طول ۸۰ کیلومتر بوده که تاکنون ۱۹ کیلومتر آن آسفالت شده و هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اتمام آن نیاز است.

وی با اشاره به لزوم دوبانده شدن ۱۵۵ کیلومتر در محور طبس - یزد اظهار داشت: از این میزان تاکنون هشت کیلومتر آسفالت شده و ۳۱ کیلومتر در دست اجرا است.

داعی افزود: امسال ۶ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری می‌رسد و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طول در دست اجرا چهار هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال است.

وی همچنین به دوباند شدن محور خوسف - سه راهی راهداران اشاره کرد و گفت: از ۱۶۷ کیلومتر این محور تاکنون ۳۹ کیلومتر باند دوم آسفالت شده و ۲۰ کیلومتر دیگر در دست اجرا است که تا پایان امسال هفت کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه از ابتدا تاکنون گفت: سه کیلومتر از این محور آماده آسفالت شده و سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طول در دست اجرا نیاز است.

وی اجرای باند دوم محور سربیشه - درح - ماهیرود - میل ۷۳ را از دیگر پروژه‌های عمرانی حوزه راه برشمرد و گفت: این محور ۱۳۵ کیلومتر بوده که سه کیلومتر آن تاکنون آسفالت شده و ۵۳ کیلومتر هم در دست اجرا است که تا پایان سال ۴۸ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد.

داعی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی پروژه تا  آبان ماه جاری عنوان کرد: برای تکمیل طول در دست اجرا ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی به اجرای عملیات باند دوم در محور طبس - دیهوک اشاره کرد و گفت: طول این محور ۸۵ کیلومتر بوده که ۲۰ کیلومتر آن در دست اجرا است و تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه سه کیلومتر از محور طبس - دیهوک آماده آسفالت است گفت: برای تکمیل طول در دست اجرا هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی تکمیل باند دوم محور زابل - نهبندان را از دیگر پروژه‌های عمرانی استان ذکر کرد و گفت: این محور نیز به طول ۸۵ کیلومتر تاکنون پنج کیلومتر آن آسفالت شده و ۲۶ کیلومتر هم در دست اجرا است.

داعی با بیان اینکه تا پایان سال ۶ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری می‌رسد گفت: سه کیلومتر اکنون آماده آسفالت شده و ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طول در دست اجرا نیاز است.

وی گفت: در دولت تدبیر و امید بیش از ۳۶۶ کیلومتر باند دوم در استان خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسیده است که رشد ۱۴۱ درصدی نسبت به دوره قبل دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: طول راه‌های استان خراسان جنوبی بیش از ۱۷ هزار کیلومتر است که ۱۱ هزار کیلومتر آن راه روستایی است و حدود ۲ هزار کیلومتر راه شریانی (معادل پنج درصد) و ۹۲۲ کیلومتر راه ترانزیت در استان وجود دارد.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی ششمین استان از نظر طول راه‌ها در کشور است یعنی پنج درصد راه‌های کشور در این استان قرار دارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

سرخط اخبار استان‌ها