برنامه درسی یکشنبه ۱۱ آبان مدرسه تلویزیونی

تهران-ایرنا- جدول پخش دروس مقاطع مختلف تحصیلی روز یکشنبه ۱۱ آبان از شبکه های آموزش، چهار و قران و معارف اعلام شد.

به گزارش روز شنبه مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس به شرح ذیل است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠

    اخلاق  حرفه ای - پایه ۱۲ - درس مشترک -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
تربیت بدنی - پایه ۱۲ - درس مشترک
شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
شیمی -پایه ۱۲-درس مشترک
شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش

 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲  -  رشته چهره سازی  - شاخه  کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تعمیر سیستم  سوخت و جرقه / تعمیرات دریچه گاز و پمپ بنزین  -  پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو   - شاخه فنی و حرفه ای

           
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی       پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش        پایه  دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش         پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  علوم تجربی و تفکر         پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی         پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش       پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

...............‌.‌۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- ضرب و تقسیم عددهای صحیح  پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی-توازی و تعامد(قسمت دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی-قدر مطلق و محاسبه تقریبی
پایه نهم
  ......‌......     ...‌....      

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 
آموزش مجازی -مدیریت کلاس درس

متوسطه دوم  :

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی ۱  -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی
   
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 شیمی ۳  - پایه ۱۳-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱  - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
 ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
     
یکشنبه۱۱آبانشبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
...............................

یکشنبه  ۱۱ آبانشبکه قران ومعارف اسلامی.
......صبح.......
ساعت ۸
 اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری
ساعت ۸:۳۰
 اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
 
ساعت۱۱
درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
اخلاق اسلامی   ۳   پایه دوازدهم   رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری
ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطهروابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش

غلامرضااسکندری, [۳۱.۱۰.۲۰ ۱۵:۰۵]
اطلاعیه


((مدرسه تلویزیونی ایران))
         جدول شماره ۵۷

     روز یک شنبه ۱۱ آبان

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠

    اخلاق  حرفه ای - پایه ۱۲ - درس مشترک -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
تربیت بدنی - پایه ۱۲ - درس مشترک
شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
شیمی -پایه ۱۲-درس مشترک
شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش

 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲  -  رشته چهره سازی  - شاخه  کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تعمیر سیستم  سوخت و جرقه / تعمیرات دریچه گاز و پمپ بنزین  -  پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو   - شاخه فنی و حرفه ای

           
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی       پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش        پایه  دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش         پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  علوم تجربی و تفکر         پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی         پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش       پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

...............‌.‌۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- ضرب و تقسیم عددهای صحیح  پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی-توازی و تعامد(قسمت دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی-قدر مطلق و محاسبه تقریبی
پایه نهم
  ......‌......     ...‌....      

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 
آموزش مجازی -مدیریت کلاس درس

متوسطه دوم  :

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی ۱  -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی
   
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 شیمی ۳  - پایه ۱۳-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱  - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
 ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
     
یکشنبه۱۱آبانشبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
...............................

یکشنبه  ۱۱ آبانشبکه قران ومعارف اسلامی.
......صبح.......
ساعت ۸
 اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری
ساعت ۸:۳۰
 اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
 
ساعت۱۱
درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
اخلاق اسلامی   ۳   پایه دوازدهم   رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری
ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =