علما نقش موثری در تشویق مردم به حفظ بهداشت دارند

تهران- ایرنا- معاون بین‌الملل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان در وبینار سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، ضمن تاکید بر نقش نهادهای مذهبی در جلوگیری از اپیدمی کرونا گفت: علما نقش موثری در تشویق مردم به حفظ بهداشت دارند.

سید شفقت حسین شیرازی، معاون بین الملل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان روز جمعه در وبینار این کنفرانس تحت عنوان همکاری‌های اسلامی در مواجهه با مصائب و بلایا  درباره نقش نهادهای مذهبی در جلوگیری از اپدیمی کرونا گفت: در برابر اپدیمی و ویروس کرونا بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که به پیشرفت علمی خود افتخار کرده و ابھت خود را در مقابل جهان نشان می دادند، در برابر این ویروس درمانده شدند.

به گزارش ستاد خبری سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی وی افزود: این کشورها هیچ تدابیر امنیتی برای نجات بشریت نداشتند. آن ها پیشرفته ترین سلاح ها را برای نابودی بشریت ساخته اند، چه سلاح های بیولوژیکی، چه سلاح های شیمیایی و چه سلاح های هسته ای، ولی  راهی برای نجات بشریت نداشتند.
شیرازی با بیان این که اپیدمی کرونا همه جهان را به یک بحران مواجه کرده است، بیان داشت: امروز در همه جهان یک بحران اقتصادی وجود دارد، موسسات آموزشی جهان بسته شده اند، مردم شغل خود را از دست داده اند، مشاغل تحت تأثیر قرار گرفته اند، روابط جمعی تحت تأثیر قرار گرفته است. همه جنبه های زندگی تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. بنابراین، برای مقابله با آن و جلوگیری از هرج و مرج، این وظیفه همه است که نقش خود را ایفا کنند.
وی تأکید کرد: نهادهای دینی همیشه نقش محوری در پیشرفت جامعه و نجات آن در دنیا و آخرت داشته اند، پیامبران برای رفاه و رستگاری بشریت مبعوث شده اند و علما وارث پیامبران هستند و موسسات و سازمان های دینی بر روی همان روش کار می کنند که روش پیامبران است.
معاون بین الملل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان درباره وظایف علما و نهادهای دینی در وضعیت کنونی جهان تصریح کرد: مردم را باید به خدای متعال فراخوانیم تا بدانند که او می تواند بشریت را از هر بلایی نجات دهد. بنابراین این فرصتی است برای توبه مردم.
وی ادامه داد: وظیفه مهم دیگر علما این است که به مردم بگویند اصول سازمان بهداشت جهانی و نظر متخصصان پزشکی را رعایت کنند. حمایت و پشتیبانی از نظرات سازمان بهداشت جهانی وظیفه نهادهای مذهبی است.
دکتر شیرازی خاطرنشان کرد: ما باید وظیفه معنوی خود را انجام دهیم تا ارزش های اخلاقی را برای مردم تلقین کنیم، مردم را به سمت تعالیم خداوند متعال و تعالیم قرآن و سیره انبیا متوجه کنیم. ما باید سهم خود را در برجسته سازی روح برادری و ارزش های انسانی ایفا کنیم، زیرا در این زمان یک وضعیت اضطراری در جهان وجود دارد.

یک فتوای کرونایی

معاون بین الملل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان بیان کرد: مراجع عظام صریحاً فتوی دادہ اند که اگر شخصی با سهل انگاری خود موجب شیوع این بیماری شود در صورت جان دادن طرف، این شخص مقصر است. 
وی افزود: نهادهای مذهبی ما باید سهم خود را در ارائه کمک عملی به مستضعفین، مستحقین و قربانیان داشته باشند. همچنین باید تجهیزات و ابزار لازم را برای جلوگیری از شیوع این بیماری همه جانبه فراهم کنیم. باید روی تشکیل کادر تمرکز کنیم، باید کارگاه های آموزشی برای آن ها ترتیب دهیم که بتواند به افراد در این شرایط بحرانی کمک کند.
معاون بین الملل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد: علاوه بر این، ما باید از طریق مساجد، منبرها، شبکه های اجتماعی با کمک  وسایل مختلف به مخاطبان عام بپردازیم، با عموم مردم ارتباط برقرار کنیم، از آخرین ابزارهای ارتباطی برای افزایش آگاهی در بین مردم استفاده کنیم. آگاهی باید در بین مردم افزایش یابد، باید روحیه همکاری متقابل برای پیشگیری از این بیماری تا حد ممکن ایجاد شود. ما باید با بخش های مختلف مردم ارتباط برقرار کنیم
وی افزود: مراجع عظام صریحاً فتوا دادہ اند که اگر شخصی با سهل انگاری خود موجب شیوع این بیماری شود در صورت جان دادن طرف، این شخص مقصر است. او قاتل وی محسوب خواهد شد، یعنی بزرگان ما طبق شرع نقش خود را در بیداری وجدان مردم ایفا کرده اند. آن ھا بارها و بارها از طریق پیام های خود به مردم اصرار کرده اند. مرجعیت ما، علمای ما، رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید علی خامنه ای در سخنرانی های مختلف خود بارها به مردم دستور داده اند که کاملاً از آموزه های پزشکان واجد شرایط پیروی کنند.

انسانیت به بحران‌های فکر رسیده است

در ادامه وبینار سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، ملک محتشم خان، دبیر کل جماعت اسلامی هند  طی سخنانی در وبینار منطقه‌ای هندوستان، کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به میزبانی جمھوری اسلامی ایران را فرصتی برای رساندن حرف خود به جهان دانست و گفت: امروز دنیا، جھان اسلام و تمدن کنونی به وضعیت دردناکی مبتلا ھستند و نظریہ ھای جدید ملی گرایی، جمھوریت، لیبرالیسم، حقوق بشرو فمنیسم انسانیت را به بحران فکری مبتلا کردہ است.
وی با بیان اینکه انسانیت امروز دچار بحران اخلاقی ھم شدہ است، افزود: کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در چنین شرایطی برگزار میشود. در این کنفرانس اولین پیام ھمین است کہ ما باید پیام رسول گرامی اسلام را بہ گوش مردم جھان برسانیم، تا این جھان از بحران فکری و اخلاقی نجات یابد و این بزرگترین مسئولیت این کنفرانس بین المللی است.
ملک محتشم خان ادامه داد: امروز ما اینجا جمع شدہ ایم درحالیکہ جھان از اپیدمی کرونا رنج میبرد و متخصصین بھداشت و درمان برای محفوظ ماندن از این اپیدمی تدابیری اعلام کردہ اند و ما باید بر آن عمل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اپیدمی کرونا ما را متوجہ خالق کون و مکان، مالک انس و جان، خالق زمین و زمان ساختہ است، افزود: با وجود پیشرفت علمی جھان در علوم و فناوری و تفکرات انسانی، اما اللہ تبارک و تعالی این جھان را از طریق یک ویروس معمولی، کوچک و ناملموس انسان را متوجہ ساختہ است کہ تمامی انسان ھا باید به طرف خالق، مالک و رَبشان رجوع کنند.

دبیر کل جماعت اسلامی هند با بیان این که مسئولیت این کنفرانس بین المللی این است کہ جھانیان را نسبت به عوامل و اسرار پنهانی ویروس کرونا آگاہ کند، گفت: اینکہ یک ویروس کل جھان را بہ چالش کشیدہ معنایش این است کہ انسان‌ھا باید جلوی قدرت، طاقت، بزرگی، کبریا و عظمت خدا سرتسلیم خم کنند.
 وی با بیان اینکه خداوند امت اسلام را بهترین امت ها و امت میانه رو و الگو قرار داده است، افزود: این امت، امت میانہ است، برای انجام دادن وظیفہ امت بودنمان، برای انجام این وظیفہ نیاز دارد در صحنہ ھای مخلف پیشرفت کنیم.
ملک محتشم خان بیان کرد: امروز توسط این کنفرانس ما بہ جھان اسلام، دولتمردان کشورھای اسلامی ، مسئولان و عامہ مردم میخواھیم این پیام را بدھیم کہ ما باید در بخش آموزش و پرورش رشد کنیم، در زمینہ علم و آموزش امت اسلامی را رشد بدھیم، تا مسلمانان در عرصه های صنعتی، کشاورزی، فناوری اطلاعات، بھداشت و درمان، صنعت دفاعی، تحقیق و پژوھش، رشد کنند و در بازسازی جھان کمک کند.
وی افزود: کنفرانس وحدت اسلامی باید فکر کند کہ چطور بتوانیم در زمینہ آموزش و پرورش کار کنیم، ھمراہ با آموزش و پرورش ، پرورش معنوی و طھارت باطنی، و با صفت تقوی مردم را باید تقویت کرد.
دبیر کل جماعت اسلامی هند با بیان اینکه ما باید دربارہ وحدت امت تدبر کنیم، ابراز کرد: ما می‌خواھیم بین ھمہ انسان‌ھای جھان وحدت ایجاد شود، اما امتی کہ خواھان وحدت بین مسلمان ھای جھان است باید از درون خودش ھم متحد باشد، این عرب ھا این عجم ھا این سیاہ‌ھا این سفیدھا، مردمی کہ در دور تا دور جھان پخش شدہ‌اند، این تقسیم ما را نتوانست از یکدیگر جدا کند، ما از اختلافات باید بگذریم و بالاتر از این موضوعات کار کنیم.


وی اساس وحدت را قرآن کریم و ذات پاک پیامبر (ص) دانست و گفت: ما باید از ھمہ اختلافات و فرقہ گرایی و تعصب دینی بالا تر شویم و دست بہ دامن وحدت بزنیم، و ھمین قدرت وحدت سبب میشود کہ ھمہ اقوام عالم باھم متحد شوند.
ملک محتشم خان اضافه کرد: جا دارد یادی کنیم از برادران مان کہ در فلسطین ھستند، در ایغور ھستند در روھنگیا ھستند در آسیایی میانہ ھستند یا در ھر جای جھان دارند زندگی می‌کنند، ھر جایی کہ بر برادران مسلمان ظلم و ستم میشود، این مسئولیت تمامی انسانھا است کہ بر علیہ این ظلم ھا بپا خیزند، مخصوصا از طریق این کنفرانس وحدت اسلامی ما باید برای برادران دینی خود قدم برداریم و برای رشد جامعہ اسلامی باید از ھمہ توان موجود استفادہ بھینہ کنیم.
وی ابراز کرد: از طریق این کنفرانس ما باید بہ مسئولان کشور ھا وعامہ مردم پیام بدھیم کہ این امت توان وافری دارد، جوانان این امت خیلی توانمند ھستند، زنان این امت قدرت عظیمی ھستند، باید از توان جوانان استفادہ بھینہ کنیم، افراطی گری کار خوبی نیست، باید با کمک دلیل و منطق از توان جوانان استفادہ بھینہ کنیم.
دبیر کل جماعت اسلامی هند ادامه داد: کشورھای اسلامی باید از توانمندی‌ھا، سرمایہ و معادن خودشان استفادہ بھینہ کنند، سرمایہ دولت برای کشور خودشان نیست، بلکہ امانت این امت است، بہ عامہ مردم ھمہ کشورھای اسلامی باید پیام داد کہ سرمایہ ای کہ آنھا دارند، قدرتی کہ آنھا دارند، برای رشد و ترقی این امت است.
وی گفت: برای ایجاد امنیت در جهان، عدل و انصاف، طھارت معنوی،رشد و ترقی، حب الھی و برای تعمیر این جھان بر اساس مشیت الھی، امروز امت باید خودش را وقف کند، این کنفرانس وحدت اسلامی این پیام را بہ گوش جھانیان برساند تا بتوانیم در تعمیر و رشد این جھان سھم خودمان را ادا کنیم.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =