۲ دانشجوی علوم‌پزشکی کرمانشاه به عنوان پژوهشگر برتر کشور معرفی شدند

کرمانشاه- ایرنا- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشور توسط ۲ تن از دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: «محسن اکبری‌بزم» دانشجوی رشته علوم تشریحی و «فاطمه خزاعی» دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی موفق به کسب این عنوان شدند.

دکتر «فرید نجفی» روز جمعه به ایرنا افزود: این انتخاب براساس بررسی مستندات ارایه شده در سه ماه دوم سال جاری در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به استناد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند«ک» ماده ۲ آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: «محسن اکبری‌بزم» دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم تشریحی دارای ۲۵ مقاله بوده در ۱۰ طرح تحقیقاتی مشارکت داشته و چهار مورد ترجمه کتاب را در رزومه خود داراست.

به گفته وی، اکبری‌بزم همچنین در سال ۹۸ موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شده و در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی نیز فعالیت داشته است.

نجفی همچنین افزود: «فاطمه خزاعی» دانشجوی مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی است که با دارابودن پنج مقاله تحقیقاتی در اجرای ۹ مورد طرح مصوب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز فعالیت داشته و همچنین پنج مورد ارائه خلاصه مقاله در کنگره‌های بین‌المللی و داخلی را نیز در کارنامه دارد و در حال حاضر عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه است.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیش از ۵۰ سال قدمت دارای ۹ دانشکده، ۵۲۴ هیات علمی، ۳۱ نفر استاد تمام، ۱۳۴ دانشیار، ۳۲۸ استادیار، پنج هزار و ۷۵۵ دانشجو و حدود ۴۰۰ دانشجو خارجی است.

همچنین ۲ پژوهشکده سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعال است که دریافت مجوز پژوهشکده سوم نیز در حال پیگیری است که وجود سه پژوهشکده با یک دانشگاه برابری می‌کند.

۱۳ مرکز تحقیقاتی، ۶ مرکز مصوب قطعی، ۱۸بیمارستان، هفت ‌مرکز آموزشی در سطح استان با سه هزار و ۸۹ تخت ثابت و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تخت فعال ، ۱۳۷ دیالیز، ۱۱ سی تی اسکن با  ۴۸ فوق تخصص، ۴۱۶ متخصص، ۵۲۵ پزشک عمومی در این دانشگاه فعال است.