تاکید معاون آموزش و پرورش استان کرمان بر استمرار آموزش غیرحضوری

کرمان - ایرنا - معاون آموزش و پرورش استان کرمان گفت: طبق دستورالعمل راهنمای مدیریت جریان تربیت و یادگیری دوره متوسطه، چهار فرصت آموزش و یادگیری و پنج الگوی ارائه خدمات آموزشی و تربیتی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه در شرایط شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایرنا، سید محمد حبیب اللهی روز چهارشنبه در ارتباط مجازی با مسئولان آموزش متوسطه در آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان با تاکید بر اهمیت استمرار فرایند آموزش و یادگیری افزود: مدیریت موقعیت ها و زمان آموزش، گسترش فرصت ها و ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان از جمله موارد مهم در بحث آموزش است.

وی اظهار داشت: مسئولان آموزش و پرورش در سطوح مختلف بر این واقعیت توافق دارند که تبعیت از الگویی واحد در اداره مدارس با توجه به ابهامات و نگرانی های جامعه و تاثیر عوامل مختلف بر مدیریت و راهبری مدرسه، کار دشواری است، همه بر این باوریم در شرایط موجود، طراحی راهبردهای هوشمندانه به منظور تاثیرگذاری بر جریان تربیت و یادگیری دانش آموزان از طریق مدارس، ارزشی مضاعف دارد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: بر اساس دستورالعمل راهنمای مدیریت جریان تربیت و یادگیری دوره متوسطه، چهار فرصت آموزش و یادگیری شامل آموزش حضوری، آموزش غیرحضوری (شبکه شاد و آموزش تلویزیونی) و بسته های یادگیری مدنظر است.

حبیب اللهی گفت: با توجه به فرصت های آموزش و یادگیری که برای دانش آموزان دوره متوسطه پیش بینی و برنامه ریزی شده آن چه برای مدیران، معلمان، اولیا و دانش آموزان مهم است، انتخاب الگوهای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی موثر و کارامد برای استفاده از فرصت های آموزش و یادگیری است که این الگوها می توانند تصویری روشن تر از نحوه مدیریت و راهبری مدرسه در شرایط فعلی ارائه کنند.

وی با اشاره به پنج الگوی ارائه خدمات آموزشی و تربیتی مدارس افزود: در الگوی شماره یک که آموزش حضوری دانش آموزان است؛ نقش معلم، راهبری جریان تربیت با حضور تمام وقت در مدرسه و وظیفه دانش آموز هم حضور در مدرسه و شرکت در کلاس های درس است اما در الگوی شماره ۲ و آموزش غیرحضوری، برنامه اصلی مدرسه تشکیل کلاس های مجازی همزمان است که نقش معلم، راهبری جریان تربیت در فضای مجازی و وظیفه دانش آموزان شرکت در کلاس های مجازی همزمان و برخط است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در الگوی شماره سه راهبرد، حالت اول آموزش ترکیبی و برنامه اصلی مدرسه، تشکیل کلاس های درس حضوری برای یک گروه به صورت چرخشی و تشکیل کلاس های مجازی همزمان برای گروه دیگری است که نقش معلم در این الگو، تعهد به تدریس در فضای مجازی و کلاس های حضوری و وظیفه دانش آموز حضور در کلاس های درس و شرکت در کلاس های مجازی مطابق با برنامه هفتگی مدرسه است.

حبیب اللهی درباره حالت دوم آموزش ترکیبی بیان داشت: راهبرد، در الگوی شماره چهار در نظر گرفتن شرایط دانش آموزانی است که بنا به دلایلی نمی توانند در آموزش های حضوری شرکت کنند که برنامه اصلی مدرسه تشکیل کلاس های درس حضوری و تشکیل کلاس های غیرحضوری هم زمان است و نقش معلم در این الگو، ارائه آموزش های حضوری برای دانش آموزان حاضر در کلاس و راهنمایی دانش آموزان غیرحضوری است و وظیفه دانش آموز نیز حضور در کلاس های درس (برای دانش آموزانی که اولویت تشکیل کلاس های حضوری را انتخاب کرده اند) و استفاده از فرصت های یادگیری پیش بینی شده توسط دانش آموزان مشمول است.

وی گفت: در الگوی شماره پنج نیز راهبرد، خودآموزی و برنامه اصلی مدرسه هم ارائه بسته های یادگیری خودآموز شامل کتاب، فیلم، جزوه، درس نامه و غیره است که نقش معلم، تولید محتوا، راهنمایی و نظارت و وظیفه دانش آموز، بهره گیری از بسته های یادگیری خودآموز و استفاده از سایر فرصت های یادگیری در اختیار او است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: با توجه به این که مقرر است شناسایی و تهیه گزارش های مدیریتی از مدارس، مبتنی بر الگوهای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی مدرسه صورت گیرد، بایستی پرسش نامه مربوط به الگوی انتخاب شده در سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان به نشانیltms.medu.ir   تکمیل شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =