برنامه‌های درسی چهارشنبه مدرسه تلویزیونی

تهران-ایرنا- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن برای فردا ۳۰ مهرماه اعلام شد.

به گزارش عصر سه شنبه وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی برای چهارشنبه ۳۰ مهرماه  ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ تعمیرات سیستم سوخت و حرفه پودمان یک رشته مکانیک پایه ۱۲رشته کاردانش و فنی و حرفه ای

 ساعت٨:٣٠ تا ٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  پایه ۱۱ رشته الکترونیک  شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ نصب و راه اندازی و نگهداری  پکیج گرمایش  پایه ۱۰ رشته تاسیسات مکانیک  شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ دانش فنی رشته تربیت کودک پایه ۱۰  شاخه فنی و حرفه ای

 ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نازک دوزی رشته طراحی و دوخت پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه دوم

 ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

 ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳ بازی و ریاضی پایه پنجم 

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ ادبیات فارسی درس چهارم بخش یک  پایه هفتم

ساعت۱۵تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی درس چهارم (سفر شکفتن) قسمت اول

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی درس چهارم  بخش یک پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی الگوهای تلفیقی آموزش

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  شیمی ۱  پایه ۱۰ رشته علوم تجربی 

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی 

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲  پایه ۱۱علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ریاضی ۳  توابع وارون پایه۱۲ رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢۰:۵۰   فیزیک ۳ درس شتاب  متوسط و لحظه ای پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵ درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵ درس  فیزیک۲پایه۱۱ رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵ درس فیزیک۲پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف سیما:

ساعت۱۵ درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲ رشته  علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰ درس احکام۱پایه۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶ درس احکام۲پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =