بررسی کیفیت زندگی شهری و ارزیابی مولفه‌های آن از نگاه صاحب‌نظران

تهران- ایرنا- کتاب «بررسی کیفیت زندگی شهری؛ نظریه‌ها، روش‌ها و پژوهش‌های تجربی» اثری از صاحب‌نظران علوم اجتماعی و مطالعات شهری و حاوی مطالب ارزنده‌ای از حیث نظری، روش و موارد تجربی در باب کیفیت این نوع زندگی، به فارسی برگردانده و وارد بازار نشر شده است.

کیفیت زندگی؛ به‌ویژه کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین سازه‌های نظری و سیاستی است که در سال‌های اخیر مورد توجه وافر نظریه‌پردازان شاخه های مختلف علوم اجتماعی اعم از جامعه شناسی،‌ اقتصاد،‌ جغرافیا، روان شناسی اجتماعی، مطالعات توسعه، برنامه ریزی شهری، سیاست شهری و دیگر رشته های این عرصه قرار گرفته است.

در کنار تلاش های نظری به لحاظ سیاستی و عملی نیز سیاست گذاران اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزان و مدیران شهری در مقیاس های کلان و محلی اهتمام ویژه ای به این سازه داشته اند. شواهد نشان می دهد در چند دهه اخیر علاقه به مطالعه کیفیت زندگی و پدیده های مرتبط با آن به شدت افزایش یافته است.

انجمن بین المللی مطالعات کیفیت زندگی در نشست سالانه خود در سال ۲۰۰۶ مجله پژوهش‌های کاربردی در زمینه کیفیت زندگی را راه اندازی کرد که خود نشانی از این توجه است. هدف این مجله مطالعه کیفیت زندگی در حوزه های کاربردی علوم اجتماعی و طبیعی است تا به تصمیم سازان کمک کند سنجه های عملکرد و فنون ارزیابی را براساس مفاهیمی چون بهزیستی، رضایت انسانی، توسعه انسانی، شادکامی و کیفیت زندگی به درستی به کار گیرند.

کتاب بررسی کیفیت زندگی شهری با عنوان فرعی نظریه، روش ها و پژوهش های تجربی که رابرت دبلیو مارانز استاد و پژوهشگر اجتماعی دانشگاه میشیگان و رابرت جی استیمسون استاد دانشکده معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی دانشگاه ملبورن استرالیا گرداوری کرده اند حاوی مطالب ارزنده ای از حیث نظری روش و موارد تجربی در باب کیفیت زندگی شهری است.

کتاب مشتمل بر ۵ بخش و ۱۹ فصل است که حاصل تلاش تعداد زیادی از پژوهشگران به نام حوزه مطالعات برنامه ریزی و مطالعات شهری است و در ۵۳۸ صفحه با ترجمه غلامرضا غفاری، میلاد رستمی و سامان یوسفوند توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

مترجمان در پیش گفتار این کتاب آورده‌اند: کتاب بررسی کیفیت زندگی شهری حاصل تعاطی فکری مجموعه‌ای از صاحب‌نظران رشته‌ها و شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و مطالعات شهری است که ازحیث نظری، روش و موارد تجربی در باب کیفیت زندگی شهری مطالب ارزنده‌ای را مطرح می‌کند. کتاب مشتمل بر پنج بخش و ۱۹ فصل و حاصل تلاش تعداد زیادی از پژوهشگران حوزۀ مطالعات برنامه‌ریزی و مطالعات شهری است.

مؤلفان کتاب دغدغه‌های چندگانه مباحث نظری، شیوۀ پژوهش و سنجش کیفیت زندگی شهری را همواره در قسمت‌های مختلف کتاب مدنظر قرار داده و از چگونگی تطور و کاربرد چارچوب‌های نظری و روش‌شناسی‌های چندگانه مربوط به کیفیت زندگی بحث کرده و تلاش خود را مصروف بیان پیچیدگی‌ها و دشواری‌های مترتب بر موضوع داشته‌اند. این پیچیدگی و دشواری بیش از هر چیز به ابعاد چندگانه سازۀ کیفیت زندگی شهری، زمینه‌های ذهنی و عینی این سازه و نیز پویایی آن در بسترهای جغرافیایی و زمانی مربوط می‌شود.

پیچیدگی و تنوع مربوط به ابعاد کیفیت زندگی موجب شده است که در مواردی این سازه با تمرکز بر ابعاد مهم و معیّنی از آن؛ ازجمله رضایت از زندگی، بهزیستی، شادکامی و سلامت اجتماعی بررسی شود یا بر یکی از زمینه‌های ذهنی یا عینی که هر کدام سنجه‌های معیّن و شیوه‌های سنجش و ارزیابی خود را دارند، تأکید شود. درنتیجه، از داده‌های چندگانۀ ثبتی حاصل از سرشماری‌ها، پیمایش‌های اجتماعی، ارزیابی و ارزش‌یابی‌های انجام‌شده و نیز موردپژوهی‌های کیفی استفاده شده است که از این جهت، کتاب نکته‌ها و تجارب ارزنده‌ای را در باب شاخص‌های عینی، ذهنی و رفتاری در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. این مهم از این جهت شایان توجه است که کتاب حاوی موردپژوهی‌های متعدد از مناطق و کشورهای مختلف است و نیز هم‌زمان به ابعاد ساختی، طبیعی و اجتماعی–فرهنگی محیط شهری توجه دارد.

پیوند و همبستگی بین ابعاد ذهنی، عینی و محیطی در بررسی‌های تجربی ارائه‌شده در این کتاب بارها آزموده و بررسی شده و نتایج در دوره‌های زمانی و نیز در فضاهای اجتماعی مختلف، که گاه نتایج یکسانی هم نیستند، عرضه شده است. یافته‌ها و نتایج بیان‌شده در این مجموعه نشان می‌دهد که پژوهش‌های مربوط به کیفیت زندگی شهری متنوع، پیچیده و دربردارندۀ دو رویکرد عینی و ذهنی هستند؛ که هر دو رویکرد در طول زمان ازحیث نظری و نیز روش‌شناسی‌های مورد استفاده، تکامل یافته‌اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =