درخشش ۳۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی جهان

تهران - ایرنا - ۳۵ دانشگاه کشور بر اساس نخستین رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان که برای اولین بار توسط پایگاه استنادی علوم اسلام(ISC) انجام شد در رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۱۹ این پایگاه درخشیدند.

محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) روز سه شنبه نتیجه تازه ترین رتبه بندی  را منتشر و رتبه بندی را در گزارشی اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه های کشور و نیز رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبه بندی در کشور، در سال ۹۹ برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های جهان را بر اساس حوزه های موضوعی انجام داد که با حضور برخی از مسوولان وزارت علوم رونمایی شد.

بر این اساس، اولین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای بیش از ۲ هزار دانشگاه جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و در وبگاه این پایگاه به آدرس https://wur.isc.gov.ir موجود است.

در ادامه این گزارش، روش شناسی این رتبه بندی و جایگاه دانشگاه های ایران و کشورهای اسلامی ارایه می شود که در ذیل می خوانید:

حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی  ISC ۲۰۱۹

در رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹-ISC از ایران ۳۵ دانشگاه حضور دارند که در حوزه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند.

حوزه علوم طبیعی

در رتبه بندی موضوعی  ISC-۲۰۱۹  شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته از هفت رشته حوزه علوم طبیعی شامل ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در حوزه علوم طبیعی در سال ۲۰۱۹، دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) و علوم پزشکی تهران (۶۰۰-۵۰۱) به ترتیب رتبه های اول و دوم را کسب کردند.

حوزه مهندسی و فناوری

در حوزه مهندسی و فناوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت پذیرفت که دانشگاه های ایران در هر ۱۱ رشته حضور دارند؛ دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۰ رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (۳۵۰-۳۰۱) رتبه دوم و علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان (۴۵۰-۴۰۱) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.

حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۵۰۰-۴۵۱) مشترکا رتبه سوم، پزشکی اصفهان و پزشکی شیراز (۶۰۰-۵۰۱) نیز مشترکا رتبه پنجم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی

در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران (۸۸) در رتبه اول، تربیت مدرس (۲۳۸) در رتبه دوم قرار گرفتند.

حوزه علوم اجتماعی

در حوزه علوم اجتماعی تنها دانشگاه تهران حضور دارد و  موفق به کسب رتبه ۵۰۰-۴۵۱ شد.

حوزه علوم انسانی

در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۶۰۰-۵۰۱ شده است و در هیچ کدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.

علاوه بر حوزه های موضوعی کلی حضور دانشگاه های کشور در رشته های هر حوزه نیز حایز اهمیت است؛ به خصوص در برخی رشته های حوزه مهندسی و فنآوری رتبه های دو رقمی دانشگاه های کشور قابل تحسین است.

در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۵۱) رتبه دوم، دانشگاه فردوسی مشهد (۴۵۰-۴۰۱) رتبه سوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی شریف (۵۰۰-۴۵۱) به صورت مشترک رتبه چهارم را بدست آوردند.

در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه تهران (۳۵۰-۳۰۱) رتبه اول، دانشگاه صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۵۰-۴۰۱) رتبه سوم و دانشگاه علم و صنعت ایران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم فیزیکی و نجوم دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف (۶۰۰-۵۰۱) مشترکا رتبه دوم را کسب کردند.

در رشته علوم شیمی دانشگاه تهران با رتبه ۲۲۳ در جایگاه اول و دانشگاه تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم را کسب کردند.

در رشته زمین و علوم محیطی دانشگاه تهران رتبه ۱۶۳ و دانشگاه تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم را کسب کردند.

در رشته علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول، دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس (۷۰۰-۶۰۱) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران با رتبه ۴۶، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۱۳۸، علم و صنعت ایران با رتبه ۱۴۵، صنعتی شریف با رتبه ۲۰۲ و تربیت مدرس با رتبه ۲۳۲ رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران با رتبه ۲۱۳، صنعتی شریف با رتبه ۲۲۲، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۰۰-۲۵۱، علم و صنعت ایران با رتبه ۴۰۰-۳۵۱، صنعتی اصفهان با رتبه ۴۵۰-۴۰۱ به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (۵۹)، صنعتی امیرکبیر (۱۰۶)، صنعتی نوشیروانی بابل (۱۴۷)، علم و صنعت ایران (۱۵۸)، صنعتی شریف (۱۸۹) به ترتیب جایگاه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.
در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران (۷۷)، صنعتی امیرکبیر (۱۰۵)، صنعتی شریف (۱۵۵)، شیراز (۱۸۷)، تربیت مدرس (۱۸۸) به ترتیب رتبه¬های اول تا پنجم کشور را کسب کرده اند.

در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران (۱۹۸) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان (۳۵۰-۳۰۱) هر دو رتبه دوم، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱) مشترکا رتبه چهارم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، علوم پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم، علوم پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۵۰۰-۴۵۱) هر دو رتبه سوم، پزشکی اصفهان و پزشکی شیراز (۶۰۰-۵۰۱) مشترکا رتبه پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (۱۰۱) موفق به کسب رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (۲۳۸) رتبه دوم، صنعتی شریف و تربیت مدرس (۳۰۰-۲۵۱) هر دو رتبه سوم و علم و صنعت ایران (۴۰۰-۳۵۱) در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۸۵)، تهران (۱۹۹)، علوم پزشکی شهید بهشتی (۲۱۹)، تربیت مدرس (۲۳۷)، علوم پزشکی تبریز (۲۴۰) به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی فقط دو دانشگاه از ایران در رتبه بندی حضور یافتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۹) رتبه اول و علوم پزشکی تبریز (۳۷) موفق به کسب رتبه دوم در کشور شدند.

در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران (۳۰۰-۲۵۱) در رتبه اول و صنعتی شریف، تربیت مدرس (۳۵۰-۳۰۱)  هردو مشترکا در جایگاه دوم قرار گرفتند.

در سایر رشته های مهندسی و فناوری(شامل مهندسی چند رشته ای، مهندسی صنایع، مهندسی تولید، علوم و فنون غذایی، ابزار دقیق (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION )، ذره بینی(MICROSCOPY)، علوم تصویربرداری و فن آوری عکاسی، طیف سنجی دانشگاه تهران (۱۳۱)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۵۰-۳۰۱)، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱)، علم و صنعت ایران و تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

در رشته تحقیقات پزشکی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۱۹) رتبه اول، پزشکی مشهد و پزشکی شهید بهشتی (۴۰۰-۳۵۱) مشترکا رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی تبریز (۵۰۰-۴۵۱) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱)، پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱)، پزشکی ایران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته علوم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۶۳) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (۲۵۱-۳۰۰) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۴۰۱-۴۵۰) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته کشاورزی، جنگل داری و شیلات دانشگاه تهران (۱۱۲)، تربیت مدرس (۲۱۰)، شیراز (۲۲۶)، صنعتی اصفهان (۲۲۷) به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۹۳ شد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در سایر رشته های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی)  دانشگاه های تهران (۸۲)، تربیت مدرس (۱۹۳)، فردوسی مشهد (۱۹۹) و شیراز (۲۰۴) در رتبه بندی حضور دارند و به ترتیب رتبه اول تا چهارم کشور را کسب کردند.

در رشته اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران رتبه ۳۰۰-۲۵۱ و صنعتی امیرکبیر رتبه ۷۰۰-۶۰۱ را در این رشته بدست آوردند و تنها این ۲ دانشگاه از ایران در این رشته حضور دارند.

در رشته جغرافیای اجتماعی و اقتصادی تنها دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۳۰۰-۲۵۱ شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش