جدول برنامه درسی چهارشنبه ۱۶ مهر مدرسه تلویزیونی

تهران-ایرنا- جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان در روز ۱۶ مهرماه از شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه،جدول دروس روز ۴شنبه۱۶مهرماه به شرح ذیل است:


((مدرسه تلویزیونی ایران))
           جدول شماره ۳۲

        روز چهارشنبه ۱۶ مهر

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠
مونتاژ و مونتاژ قطعات smd/ رشته  الکترونیک - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای
    
ساعت٨:٣٠ تا٩
تولید قطعات به روش تراشکاری / رشته ماشین ابزار - پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
سرویس چرخ خودرو-پودمان یک   - پایه ۱۱ - رشته  مکانیک خودرو -شاخه  فنی وحرفه ای

 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
 
کاربر رایانه -حافظه اصلی و کاربرد آن- پایه ۱۰ - شاخه کار دانش

 
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
دانش فنی تخصصی -شبکه و نرم افزار رایانه - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

           
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 علوم تجربی و تفکر    پایه  دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
 فارسی و نگارش      پایه سوم
 
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
   مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
  بازی و ریاضی    پایه پنجم  

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   بازی و ریاضی  پایه ششم.

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی  / درس سوم (نسل آینده ساز)        پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
  ادبیات فارسی / درس سوم(ارمغان ایران )     پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 ادبیات فارسی /درس سوم ( نسل آینه)       پایه نهم    

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی -انواع سناریو
 

متوسطه دوم  :

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
شیمی ۱ -  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 شیمی ۳  - پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
     
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۲ -  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  


ساعت ٢٠تا٢:٢۵
 ریاضی ۱ / دنباله حسابی    - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
ریاضی۱/ دنباله حسابی   - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

چهارشنبه۱۶مهرشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
...............................
چهارشنبه ۱۶مهرشبکه قران ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن نهم
متوسطه دوره اول.

           
 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش