عملکرد بانک‌های تهران در پرداخت تسهیلات کرونا تشریح شد

تهران- ایرنا- گزارش ارائه شده به استانداری تهران نشان می‌دهد که بانک‌های استان فقط ۱۵.۲۵ درصد از تسهیلات در نظر گرفته شده برای کرونا را پرداخت کرده‌اند در حالی که نمایندگان بانک‌ها ادعا می‌کنند که تسهیلات برای پرداخت آماده است و متقاضیان برای دریافت مراجعه نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا کارگروه اشتغال استان تهران با محوریت بررسی پرداخت تسهیلات کرونایی به واحدهای تولیدی روز گذشته، دوشنبه در حالی برگزار شد که آمار ارائه‌شده نشان می‌داد که از سهمیه ۱۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی که دولت برای استان تهران در نظر گرفته، فقط یکهزار و ۶۷۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است.

این گزارش را «سعید دهقان» معاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ارائه و به آمار خود اضافه کرد: امسال ۴۷ هزار و ۲۳۳ پرونده برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی ارسال شده بود که ارزش تسهیلات درخواستی آنها به پنج هزار و ۲۰۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسید.

وی افزود: تعداد پرونده‌های دریافت‌کننده تسهیلات در این استان طی سال جاری به ۱۷ هزار و ۱۱۶ مورد با میزان اعتبار یکهزار و ۶۷۶ میلیارد تومان می‌رسد.

دهقان یادآورشد: سهمیه بانک اقتصاد نوین از مجموع اعتبار پیش‌بینی شده به ۶۲۲ میلیارد تومان می‌رسد که تاکنون ۵۲۱ پرونده برای این بانک با ارزش تسهیلات درخواستی ۴۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ارسال شده و از این تعداد پرونده ۱۴۶ مورد موفق به دریافت تسهیلات ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی شده‌اند.

وی اظهارداشت: سهمیه بانک انصار از مجموع سهمیه استانی در نظر گرفته شده ۶۹ میلیارد تومان محسوب می‌شود که تاکنون به این بانک یکهزار و ۱۱۳ پرونده با ارزش تسهیلات درخواستی ۳۹ میلیارد تومان ارسال شده است در حالی که تعداد پرونده‌های پرداختی این بانک به ۲۴۵ مورد به مبلغ ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

این مقام مسئول سهمیه بانک آینده را  ۳۹۱ هزار و ۳۵ میلیارد تومان برشمرد و اعلام کرد: امسال ۹۹۰ پرونده به ارزش ۳۲ میلیارد تومان به این بانک ارسال شده که این بانک به ۵۰۶ مورد به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیدگی کرده است.

وی با بیان اینکه سهمیه پیش‌بینی شده برای بانک پارسیان ۲۶۳ میلیارد تومان است، خاطر نشان کرد: ۲ هزار و ۷۱ پرونده برای دریافت تسهیلات کرونایی به مبلغ درخواستی ۶۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارسال شده که این بانک از این تعداد پرونده به ۶۷۳ مورد با مجموع پرداختی ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیدگی کرده است.

دهقان ادامه داد: سهم بانک پاسارگاد از پرداخت این تسهیلات به ۳۹۱ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان می‌رسد که امسال ۲ هزار و ۳۵۲ مورد پرونده برای پرداخت تسهیلات به میزان ۶۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی ارسال و از این رقم ۹۹۱ پرونده با مجموع مبلغ تسهیلات پرداختی ۵۷.۵ میلیارد تومان رسیدگی شده است.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سهمیه در نظر گرفته شده برای بانک تجارت را ۷۳۷ میلیارد تومان خواند و بیان کرد: تاکنون به این بانک سه هزار و ۱۹۷ پرونده با ارزش تسهیلات درخواستی یکهزار و ۳۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارسال شده و این بانک موفق به پرداخت یکهزار و ۸۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به یکهزار و ۳۰۶ پرونده شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم بانک رفاه کارگران از این تسهیلات ۴۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده، افزود: تاکنون یکهزار و ۱۲۵ پرونده با تسهیلات درخواستی ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به این بانک ارسال شده و به ۳۵۴ پرونده مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه سهم بانک سامان از مجموع اعتبارات کرونایی استان تهران به ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسد، یادآور شد: تاکنون یکهزار و ۲۷ پرونده برای دریافت ۱۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به این بانک ارسال شده و از این رقم این بانک به ۱۱۷ پرونده تسهیلات ۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی پرداخت کرده است.

دهقان سهم بانک سپه را ۲۶۴ میلیارد تومان در استان تهران اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون سه هزار و ۵۵۷ پرونده برای پرداخت تسهیلات ۷۹.۹ میلیارد تومانی به این بانک معرفی شده که به یکهزار و ۴۵۱ پرونده ۲۶.۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

این مقام مسئول در خصوص عملکرد بانک سینا از سهم ۷۸ میلیارد تومانی تسهیلات کرونا اضافه کرد: ۷۹۲ پرونده با درخواست ۴۱.۲ میلیارد تومان به این بانک ارسال و از این تعداد فقط ۵۵۱ مورد با تسهیلات درخواستی ۲۶.۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی به عملکرد بانک شهر از سهم ۵۹۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده اشاره و اعلام کرد: تاکنون چهار هزار و ۶۹ پرونده برای پرداخت ۴۷.۹ میلیارد تومان به این بانک ارسال و به یکهزار و ۵۸۰ پرونده تسهیلات ۱۴.۸ میلیارد تومانی پرداخت شده است.

دهقان سهم بانک صادرات را برای پرداخت تسهیلات کرونایی به بخش تولید ۲۳۱ میلیارد تومان خواند و گفت: تاکنون چهار هزار و ۴۴۲ پرونده با ارزش درخواست ۱۹۴ میلیارد تومان به این بانک ارسال شده و این بانک به ۲ هزار و ۳۵۲ پرونده تسهیلات ۶۴.۱ میلیارد تومانی را پرداخته است.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه سهم بانک کارآفرین ۳۱۸ میلیارد تومان در این استان در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: تاکنون ۵۷ پرونده با درخواست تسهیلات ۴.۵ میلیارد تومان به این بانک ارسال شده و این بانک به ۳۹ پرونده چهار میلیارد تومان پرداخته است.

وی با اشاره به سهم ۵۷۶ میلیارد تومانی بانک گردشگری ادامه داد: ۲۵۲ پرونده با تسهیلات درخواستی ۲۳ میلیارد تومان به این بانک ارسال شده و این بانک به ۸۴ پرونده با تسهیلات درخواستی ۵.۷ میلیارد تومان رسیدگی کرده است.

«دهقان» سهم پیش‌بینی شده برای بانک ملت را یکهزار و ۲۷۱ میلیارد تومان برشمرد و بیان کرد: هفت هزار و ۷۴۴ پرونده با درخواست تسهیلات یکهزار و  ۱۶۴.۱ میلیارد تومان به این بانک ارسال شده و بانک ملت به یکهزار و ۷۳۲ پرونده ۱۱۰.۴ میلیارد تومان پرداخته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه سهم بانک ملی ایران یکهزار و ۳۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، افزود: برای این بانکی ۱۳ هزار و ۷۳۱ پرونده با تسهیلات درخواستی یکهزار و ۷۹۸ میلیارد تومان ارسال شده و این بانک به چهار هزار و ۹۰۴ پرونده رسیدگی و ۱۷۲.۱ میلیارد تومان پرداخته است.

وی افزود: برای بانک خاورمیانه ۱۲۰ میلیارد تومان سهم از تسهیلات کرونایی در استان تهران پیشبینی شده که این بانک با پرداخت ۱۶.۸ میلیارد تومان تسهیلات به هشت پرونده معرفی شده به همه پرونده‌ها رسیدگی کرده است.

«دهقان» سهم موسسه اعتباری غیر بانکی کوثر مرکزی را ۳۴۸ میلیارد تومان از تسهیلات کرونایی کل استان تهران اعلام کرد و اظهارداشت: تاکنون به این موسسه ۱۳۰ پرونده با تسهیلات درخواست ۱.۹ میلیارد تومان ارسال شده و این بانک به ۳۶ پرونده رسیدگی و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه برای موسسه غیر بانکی ملل ۳۵۶ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی در استان تهران در نظر گرفته شده، بیان کرد: تاکنون ۵۵ پرونده با تسهیلات درخواستی ۲.۱ میلیارد تومان به این بانک ارسال شده که این بانک به ۴۰ پرونده رسیدگی و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

موضوع قابل توجهی که در این نشست مطرح و مورد انتقاد معاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران قرار گرفت، نظر مشترک نمایندگان بانک‌های استان در خصوص مراجعه نکردن متقاضیان برای دریافت تسهیلات بود.

نمایندگان بانک‌ها اعلام کردند که به تمامی افرادی که به پرونده درخواست تسهیلات آنان رسیدگی شده، آماده بودن وام برای پرداخت اطلاع‌رسانی شده است اما خود آنان برای دریافت اقدامی نکرده‌اند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha