برنامه‌های درسی شنبه۱۲مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

تهران- ایرنا- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش جمعه شب ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه ۱۲مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ کارگاه خوشنویسی مشترک همه پایه ها شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه اول فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی چهره رشته چهره سازی جلسه ۲ پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ عملیات تکمیلی پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی ماشین ابزار رشته ماشین ابزار پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵زبان انگلیسی مقدماتی ۳پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی تمرین های درس ۱پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی لغات درس یک پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی۳  پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۲ پایه ۱۱علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱  پایه ۱۰رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ هویت اجتماعی درس دوم  پایه۱۲رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ ریاضی درس ترکیب توابع  پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قرآن ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرآنی۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرآنی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه۷متوسطه دوره اول.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش