برنامه‌های فرهنگی سازمان تامین اجتماعی در قالب ماموریتی ویژه دنبال می‌شوند

تهران - ایرنا - مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی گفت: برنامه‌های فرهنگی این سازمان در سه محور «گفتمان‌سازی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، ارتباط نظام‌مند با شرکای اجتماعی و افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی» در چارچوب برنامه‌های مدون تصویب و در قالــب ماموریتی ویژه دنبال می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدمجتبی موسوی در نشســت بــا اعضــای اتــاق اصناف تهران افزود: در سال گذشــته اقدامات موثری از جمله برگزاری ۱۶ کارگاه آموزشــی در حوزه کارفرمایان و هشت کارگاه حوزه هیات‌های تشخیص مطالبات انجام پذیرفت. همچنین نشســت‌های تخصصی با حضور روســای کانون‌ها، اســتان‌ها و در برخی استان هم به شکل حضوری برگزار شــد.

وی ادامه داد: در راســتای رفع مشــکلات، مقرر شــد، جلساتی با حضــور مدیرعامل ســازمان و در صورت امکان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای راهبردی شرکای اجتماعی برگزار شود که در سال گذشته سه جلسه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و نقطه‌نظرات به سمع طرفین رسید و نتایج اثربخشی نیز در زمینه بازنشســتگی، کارگری و کارفرمایی داشــت.
موسوی افزود: امســال با توجه به شرایط کشور، برنامه نشست‌ها به صورت ویدئوکنفرانس و به شکل الکترونیک و غیرحضوری انجام می‌شــود. در اتاق تعاون نیز تاکنون دو جلسه ویدئوکنفرانس به صورت سراسری و کشــوری برگزار و معاونت فرهنگی و اجتماعی درصدد برگزاری دیگر برنامه‌ها و ماموریت‌ها تا پایان سال به این ترتیب است.
وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌هادر ۶ ماهه دوم ســال جاری، نشست‌های نظام‌مند است و انتظار می‌رود در این جلسات شرکای اجتماعی کارفرمایی به شکلی ویژه حضور پیدا کنند.
موسوی با اشاره به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در خصوص تجمیع و تنقیح بخشنامه‌ها، پرداخت مطالبات طرف‌های قرارداد در بخش درمانی، اعطای تسهیلات به بازنشستگان و اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: کارکنان این سازمان با تمام توان در جهت رفع مسائل و مشکلات تلاش می‌کنند.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با تلاش کارفرمایان در این شرایط خدمات این سازمان به‌هنگام به گروه‌های ذینفع ارائه شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات که نماد و نشانه‌ای از سه‌جانبه‌گرایی اســت، اطلاع از نظرات شرکای اجتماعی، ایجاد وحدت‌رویه و همدلی در جهت اجرای صحیح قانون و مقررات اســت. در ســال گذشــته نیز در ۹ استان کشور شماری نشست با حضور معاونت بیمه‌ای و سرپرســت مطالبات سازمان و کارشناسان برگزار شد.
وی افزود: امید است، در شش ماهه دوم امسال هم با همکاری و تفاهم با اتاق اصناف، اتاق تعاون و دیگر حوزه‌های کارفرمایی کشور شرایطی ایجاد شود که به همدلی و وفاق بیشتری دست یابیم؛ زیرا اطلاع بیشتر کارفرما از شرایط سازمان به طور حتم سبب گام‌های موثرتری در جهت رفع مشکلات است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =